Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, який полягає у дослідженні: концентрації естрадіолу, інсулінподібного фактора росту-1 та пролактину в крові, якщо концентрація естрадіолу в крові в І триместрі вище 10,0 нмоль/л, у II триместрі - 40,0 нмоль/л, у III триместрі - 60 нмоль/л, концентрація інсулінподібного фактора росту-1 в І триместрі вище 260,0 нг/мл, у II триместрі - 380 нг/мл, в III триместрі - 450 нг/мл та концентрація пролактину в І триместрі вище 50 нг/мл, у II триместрі - 90 нг/мл, у III триместрі - 250 нг/мл, є висока імовірність прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, а якщо отримані показники менше встановленої межі концентрації, імовірність прогресування хвороби є низькою.

Текст

Спосіб прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, який полягає у дослідженні: концентрації естрадіолу, інсулінподібного фактора росту-1 та пролактину в крові, якщо концентрація естрадіолу в крові в І триместрі вище 10,0 нмоль/л, у II триместрі - 40,0 нмоль/л, у III триместрі - 60 нмоль/л, концентрація інсулінподібного фактора росту-1 в І триместрі вище 260,0 нг/мл, у II триместрі - 380 нг/мл, в III триместрі - 450 нг/мл та концентрація пролактину в І триместрі вище 50 нг/мл, у II триместрі - 90 нг/мл, у III триместрі - 250 нг/мл, є висока імовірність прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, а якщо отримані показники менше встановленої межі концентрації, імовірність прогресування хвороби є низькою. Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема до акушерства, тому може бути використаний у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз. Аналогів та прототипу способу прогнозування кістозно-фіброзної хвороби молочних залоз в період вагітності у доступній науково-медичній та патентній документації автори не виявили. Прогресування цієї патології під час вагітності, за нашими даними, спостерігається у 25% жінок і призводить до погіршення загального стану хворої, розвитку масталгії, потребує спеціальної терапії, навіть оперативного втручання, сприяє невиношуванню вагітності та посилює ризик виникнення раку молочної залози. Прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби дозволяє своєчасно призначити адекватну терапію, попередити розвиток локальних уражень молочної залози та акушерські ускладнення. В основу винаходу покладено задачу створення способу прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, в якому використано оцінку показників концентрації естрадіолу, інсулінподібного фактору росту-1 та пролактину в крові вагітної, що дає можливість передбачити прогресування фібрознокістозної хвороби молочних залоз в період вагітності. Поставлена задача способу прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби в період вагітності вирішується шляхом дослідження концентрації естрадіолу, інсулінподібного фактору росту-1 та пролактину в крові, якщо концентрація естрадіолу в крові в І триместрі вище 10,0нмоль/л, у II триместрі - 40,0нмоль/л, у III триместрі 60нмоль/л, концентрація інсулінподібного фактору росту-1 в І триместрі вище 260нг/мл, у II триместрі 380нг/мл, в III триместрі 450нг/мл та концентрація пролактину в І триместрі вище 50,0нг/мл, у II три UA (11) 93016 (13) (21) a200906617 (22) 24.06.2009 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) ЖАБЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, ХОМІНСЬКА ЗІНАЇДА БОРИСІВНА, БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, КОЛОМІЙЦЕВА АНТОНІНА ГЕОРГІЇВНА, ДІДЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, СКРИПЧЕНКО НАТАЛІЯ ЯКІВНА, БУТКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА, БЛИЗНЮК ЗОЯ ВАЛЕНТИНІВНА, ЧЕРНЕНКО ТАЇСІЯ СТЕПАНІВНА, ЯРЕМКО ГАННА ЄВГЕНІВНА, ПОХИТУН МАРИНА ВАСИЛІВНА, КОВАЛЕНКО ТАМАРА МИКОЛАЇВНА (73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" (56) Kann G. Evidence for a mammogenic role of growth hormone in ewes: effects of growth hormonereleasing factor during artificial induction of lactation. J Anim Sci. 1997 Sep;75(9):2541-9 Farmer C, Sorensen MT, Petitclerc D. Inhibition of prolactin in the last trimester of gestation decreases C2 2 (19) 1 3 местрі - 90,0нг/мл, у III триместрі 250нг/мл, є висока імовірність прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, а якщо отримані показники менше встановленої межі концентрації, імовірність прогресування хвороби є низькою. Причинно-наслідковий зв'язок полягає у тому, що прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності може проявлятися переходом дифузної форми у кістозно-вузлову, появою нових кіст та вузлів, або їх збільшенням у розмірах, післяопераційними рецидивами кісто- та вузлоутворення. Таке посилення проліферативних процесів посилює ризик розвитку раку молочної залози, а зміни гормонального балансу, що передують прогресуванню хвороби, можуть сприяти розвитку загрози переривання вагітності та невиношуванню. Відомо, що фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз є дизгормональним захворюванням, пов'язаним із патологічно високою концентрацією естрадіолу в крові (гіперестрогенією). Проліферативна дія цього гормону на молочну залозу може відбуватися за рахунок прямої стимуляції клітинної проліферації через ядерну дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК) та за рахунок індукції факторів росту. Під впливом естрадіолу концентрація інсулінподібного фактору росту-1 - підвищується, що сприяє росту та появі нових кістозних та вузлових утворень у молочних залозах. Високі, надлишкові концентрації пролактину також здійснюють прямий стимулюючий ефект на проліферативні процеси в молочних залозах, сприяють збільшенню числа рецепторів естрадіолу, що в свою чергу, посилює дію естрадіолу на тканину молочної залози. В період вагітності концентрація естрадіолу та інсулінподібного фактору росту-1 суттєво збільшується, досягаючи найбільших величин у третьому триместрі вагітності, що необхідно для фізіологічного перебігу вагітності підготовці молочних залоз до лактації. В той же час, патологічно високі концентрації естрадіолу, інсулінподібного фактору росту-1 та пролактину в крові можуть надмірно стимулювати проліферативні процеси у тканинах молочної залози сприяти розвитку фібрознокістозної хвороби. Саме тому їх концентрації в крові можуть бути використані як критерії прогнозування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності. Спосіб виконується таким чином: у вагітної жінки визначається концентрація естрадіолу, інсулінподібного фактору росту-1 та пролактину, якщо одержані результати перевищують встановлену межу концентрації для даного гормону з урахуванням триместру вагітності, прогнозується підвищений ризик прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності, якщо одержані показники нижчі за встановлену межу концентрації ризик прогресування патології молочних залоз є низьким. 93016 4 Суть способу реалізується в наступних прикладах. Приклад №1 Перший триместр вагітності Вагітна Вххх (історія хвороби №588), 28 років. Діагноз 13 тижнів вагітності. В анамнезі операційне втручання з приводу кіст молочних залоз. Результати лабораторного обстеження: Концентрація естрадіолу в крові - 11,4нмоль/л, (межа норми 10,0нмоль/л); інсулінподібного фактору росту-1 - 354,4нг/мл (межа норми 260нг/мл), пролактину 112нг/мл (межа норми 50,0нг/мл). У другому триместрі вагітності за даними УЗД виявлено рецидив кісти лівої молочної залози розміром 6,5×3,5мм. Д-з: фіброзно-кістозна хвороба молочної залози, (дифузна форма з кістозним компонентом) Приклад 2 Другий триместр вагітності. Вагітна Дххх (історія хвороби №490), 36 років. Діагноз 18 тижнів вагітності, фіброзно-кістозна хвороба (дифузна форма з кістозним компонентом). В І триместрі вагітності була визначена кіста правої молочної залози розміром 10×4мм. Результати лабораторного обстеження: Концентрація естрадіолу в крові - 29,7нмоль/л (межа норми 40,0нмоль/л), інсулінподібного фактору росту-1 - 346нг/мл (межа норми 380нг/мл), пролактину - 82,5нг/мл (межа норми 90нг/мл). Прогнозується низька імовірність прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності. УЗД обстеження на 30 тижні вагітності підтвердило наявність поодинокої кісти правої молочної залози розміром 10×4мм. Прогресування фіброзно-кістозної хвороби не визначено. Приклад 3 Третій триместр вагітності; Вагітна Дххх (історія хвороби №89), 32 роки. Діагноз: 28 тижнів вагітності, фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз (дифузна форма з кістозним компонентом). В анамнезі оперативне втручання з приводу кісти лівої молочної залози до настання вагітності. Результати лабораторного обстеження: Концентрація естрадіолу - 85,7нмоль/л (межа норми 60нмоль/л), інсуліноподібного фактору росту-1 684,7нг/мл (межа норми 450нг/мл), пролактину 400нг/мл (межа норми 250нг/мл). Визначено високий ризик прогресування фіброзно-кістозної хвороби. УЗД обстеження на 38 тижні вагітності визначило рецидив кісти лівої молочної залози. Для доказу можливості використання даного способу у клінічній практиці було проведено контрольне прогнозування прогресування фібрознокістозної хвороби молочних залоз у 100 жінок, які спостерігались у відділенні патології вагітності та пологів ДУ "ІПАГ АМН України", число помилкових результатів склало 8%. 5 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 93016 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prognosing the progression of fibro-cystic breast disease during pregnancy

Автори англійською

Zhabchenko Iryna Anatoliivna, Khominska Zinaida Borysivna, Bondarenko Olena Mykolaivna, Kolomiitseva Antonina Heorhiivna, Didenko Liudmyla Vasylivna, Skrypchenko Nataliia Yakivna, Butkova Olha Ivanivna, Blyzniuk Zoia Valentynivna, Chernenko Taisiia Stepanivna, Yaremko Hanna Yevhenivna, Pokhytun Maryna Vasylivna, Kovalenko Tamara Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования прогрессирования фиброзно-кистозной болезни молочных желез в период беременности

Автори російською

Жабченко Ирина Анатольевна, Хоминская Зинаида Борисовна, Бондаренко Елена Николаевна, Коломийцева Антонина Георгиевна, Диденко Людмила Васильевна, Скрипченко Наталья Яковлевна, Буткова Ольга Ивановна, Близнюк Зоя Валентиновна, Черненко Таисия Степановна, Яремко Анна Евгеньевна, Похитун Марина Васильевна, Коваленко Тамара Николаевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 5/15

Мітки: період, фіброзно-кістозної, залоз, прогресування, вагітності, спосіб, хвороби, молочних, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-93016-sposib-prognozuvannya-progresuvannya-fibrozno-kistozno-khvorobi-molochnikh-zaloz-v-period-vagitnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період вагітності</a>

Подібні патенти