Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплогенератор стабільного горіння твердого палива, який містить корпус, завантажувальні дверцята, піднімальну решітку, механізм піднімання решітки, піддувальну камеру, камеру згорання, повітряну сорочку, камери нагріву повітря, камеру догорання з жаровими пластинами, пірамідальний рефлектор з газовим каналом, який відрізняється тим, що в корпусі встановлено піднімальну решітку, на яку накладається тверде паливо, а на корпусі встановлено механізм піднімання решітки з твердим паливом, крім того, в корпусі встановлена піддувальна камера, яка з'єднана з атмосферою регульованою засувкою, а над нею розміщена камера згорання, крім того, навколо камери згорання встановлена повітряна сорочка, яка з'єднана з атмосферою регульованими засувками, а над камерою згорання встановлені камери нагріву повітря, виконані у вигляді трубок з двома рядами отворів, виконаних під кутом 45° до вертикальної площини, крім того, над камерами нагріву повітря встановлена камера догорання з жаровими пластинами, яка через отвори в камерах нагріву повітря з'єднана з повітряною сорочкою, а через щілини між камерами нагріву повітря з'єднана з камерою згорання, а над камерою догорання встановлено пірамідальний рефлектор з газовим каналом, крім того, поверхні камер згорання і догорання палива покриті термоізоляційним матеріалом, а над газовим каналом встановлено термокамеру для теплової обробки продуктів.

Текст

Теплогенератор стабільного горіння твердого палива, який містить корпус, завантажувальні дверцята, піднімальну решітку, механізм піднімання решітки, піддувальну камеру, камеру згорання, повітряну сорочку, камери нагріву повітря, камеру догорання з жаровими пластинами, пірамідальний C2 2 (19) 1 3 ками, а над камерою згорання встановлені камери нагріву повітря виконані у вигляді трубок з двома рядами отворів виконаних під кутом 45° до вертикальної площини, крім того над камерами нагріву повітря встановлена камера догорання з жаровими пластинами, яка через отвори в камерах нагріву повітря з'єднана з повітряною сорочкою, а через щілини між камерами нагріву повітря з'єднана з камерою згорання, а над камерою догорання встановлено пірамідальний рефлектор з газовим каналом, крім того поверхні камер згорання і догорання палива покриті термоізоляційним матеріалом, а над газовим каналом встановлено термокамеру для теплової обробки продуктів. Теплогенератор стабільного горіння твердого палива показано на Фіг.1 розріз по А-А, на Фіг.2 розріз по Б-Б. Теплогенератор стабільного горіння твердого палива складається з корпуса 1 в боковій частині якого розміщені завантажувальні дверцята 2. В днищі корпуса 1 розміщена направляюча 3 в якій встановлено рухомий шток 4 з піднімальною решіткою 5 і блочком 6. На корпусі 1 розміщений механізм піднімання решітки з твердим паливом, який складається з стального канату 7 блочків 6, 8, 9, 10, 11 і підвішеного вантажу 12. В нижній частині корпуса 1 розміщена піддувальна камера 13 з регульованою засувкою 14. В верхній частині корпуса 1 розміщена камера згоряння 15. Кругом камери згоряння 15, між поверхнями корпуса 1 і футляра 16, розміщена повітряна сорочка 17 з регульованими засувками 18. Над камерою згорання 15 встановлені камери нагріву повітря виконані у вигляді трубок 19 з двома рядами отворів виконаних під кутом 45° до вертикальної площини. Над камерами нагріву повітря 19 розміщена камера догорання продуктів піролізу 20 з жаровими пластинами 21. Над камерою догорання 20 встановлений пірамідальний рефлектор 22 з газовим каналом 23. Поверхні футляра кругом камер згорання і догорання покриті термоізоляційним матеріалом 24. Над газовим каналом 23 на корпусі 1 встановлено термокамеру 25 для теплової обробки продуктів. 93012 4 Підготовка до роботи теплогенератора стабільного горіння твердого палива здійснюється наступним чином. Знімають вантаж 12 з стального канату 7 і опускають піднімальну решітку в крайнє нижнє положення. Через завантажувальну дверку 2 накладають на піднімальну решітку 5 дрова шарами в перпендикулярних напрямах. На верхній шар накладають тонко наколені дрова намочені в гасі або дизпаливі. Запалюють намочені в гасі дрова по всій поверхні. Переконавшись, що дрова загорілися, закривають дверку 2 і підвішують вантаж 12. Засувкою 14 встановлюють потрібну інтенсивність горіння, а засувками 18 бездимне горіння дров. Робота теплогенератора стабільного горіння твердого палива здійснюється наступним чином. При горінні дров гарячі гази піднімаються вгору викликаючи рух повітря через засувку 14 в камеру піддуву 13, а далі через піднімальну решітку 5 в камеру згорання 15 і камеру нагріву повітря 19, що викликає переміщення повітря, яке через засувки 18 заходить в повітряну сорочку 17,камери нагріву повітря 19 де нагрівається до високої температури і через отвори виходить в камеру догорання 20. В камері догорання 20 розігріте повітря змішується з продуктами згорання, які крізь щілини між камерами нагріву повітря 19 піднімаються з камери згорання 15. Контакт цієї суміші з жаровими пластинами 21 і опромінення її пірамідальним рефлектором 22 сприяють повному догоранню продуктів піролізу. По мірі вигорання дров під дією вантажу 12 піднімальна решітка 5 піднімається вгору притискаючи киплячий шар палива до поверхонь камер нагріву повітря 19. Таким чином киплячий шар палива знаходиться в постійному контакті з поверхнями камер підігріву повітря 19 і є максимально наближений до отворів з яких виходить розігріте повітря, що забезпечує стабільність горіння твердого палива. Розжарені продукти згорання через газовий канал 23 піднімаються в газову сорочку термокамери 25 де віддають своє тепло. До переваг відносяться простота конструкції, технологічність при виготовленні, стабільність горіння і високий ККД. 5 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 93012 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Heat generator of stable burning of solid fuel

Автори англійською

Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Petro Mykhailovych

Назва патенту російською

Теплогенератор стабильного горения твердого топлива

Автори російською

Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатьо Петр Михайлович

МПК / Мітки

МПК: F24H 9/00, F24B 13/00

Мітки: палива, стабільного, теплогенератор, горіння, твердого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-93012-teplogenerator-stabilnogo-gorinnya-tverdogo-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплогенератор стабільного горіння твердого палива</a>

Подібні патенти