Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для випробування шин, що включає силовий привід, дві пари роликів для розміщення шин, фіксатори шин, дві траверси, на яких встановлені паралельно осі роликів, який відрізняється тим, що додатково містить каркас, у верхній частині якого розміщена основа, виконана у вигляді плити; по осьовій лінії основи каркаса знизу закріплено силовий привід, виконаний у вигляді пневмоциліндра, який через пневморозподільник приєднано до автономного компресора; на шток пневмоциліндра встановлені два пневмодроселі і датчики кінцевих переміщень та приєднані шарнірно два важелі, кожен з яких виконано у вигляді двох шарнірно сполучених нижньої та верхньої ланок; на кінці верхніх ланок закріплені датчики моменту кручення; верхні ланки з можливістю кутових переміщень за допомогою осей встановлені на відповідних опорах; опори закріплені на верхній стороні основи каркаса симетрично відносно її осьової та сполучені з траверсами; між верхньою ланкою кожного важеля та відповідними осями, закріпленими на опорах, встановлені датчики кутів повороту; датчики кінцевих переміщень, кутів повороту та моментів кручення через аналого-цифровий перетворювач приєднані до комп'ютера; до автономного компресора через редуктор приєднано манометр.

Текст

Пристрій для випробування шин, що включає силовий привід, дві пари роликів для розміщення C2 2 (19) 1 3 новлені два пневмодроселя і датчики кінцевих переміщень та приєднані шарнірно два важелі, кожен з яких виконано у вигляді двох шарнірно сполучених нижньої та верхньої ланок; на кінці верхніх ланок закріплені датчики моменту кручення; верхні ланки з можливістю кутових переміщень за допомогою осей встановлені на відповідних опорах; опори закріплені на верхній стороні основи каркасу симетрично відносно її осьової лінії та сполучені з консолями; між верхньою ланкою кожного важеля та відповідними осями, закріпленими на опорах, встановлені датчики кутів повороту; датчики кінцевих переміщень, кутів повороту та моментів кручення через аналого-цифровий перетворювач приєднані до комп'ютера; до автономного компресора через редуктор приєднано манометр. Використання пневмоциліндра з двома пневмодроселями з кінцевими датчиками та системи важелів дозволяє здійснювати статичні та циклічні навантаження шини, регулювати амплітуду кутових переміщень, момент кручення та частоту навантаження. Використання датчиків моменту кручення та датчиків кута повороту, з'єднаних через аналого-цифровий перетворювач з комп'ютером, дозволяє проводити статичні та динамічні випробування шин різних конструкцій в відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 22523:2006. Суть винаходу пояснюється кресленнями, на яких показано: Фіг. 1 - принципова схема пристрою, вигляд спереду; Фіг. 2 - принципова схема пристрою, вигляд зверху. Пристрій для випробування шин складається із каркасу 1, виконаного у вигляді прямокутної конструкції. В верхній частині каркасу розміщена основа 2, виконана у вигляді плити. По осьовій лінії основи 2 каркасу 1 знизу закріплено пневмоциліндр 3, який через пневморозподілювач 4 приєднано до автономного компресора 5. Симетрично осьовій лінії основи 2 з двох сторін закріплені траверси 6, на яких встановлені по дві пари роликів 7 з фіксуючими гайками 8. Шток пневмоциліндра 3 сполучений з важелями, які виконані у вигляді шарнірно сполучених ланок 9 та 10. Ланки 10 приєднані до відповідних осей 11, які встановлені на двох опорах 12 за допомогою підшипників кочення. Опори 12 закріплені на основі 2 симетрично до її осьової лінії. Між ланками 10 та відповідними осями 11 встановлені датчики 13 моменту кручення. На кінці ланок 10, приєднаних до опор 12, встановлені датчики 14 кута повороту. Датчики 13 моменту та датчики 14 кута повороту через аналого 92236 4 цифровий перетворювач 15 з'єднані з комп'ютером 16. До автономного компресора 5 через редуктор 17 приєднано манометр 18. На шток пневмоциліндра 3 встановлено дросель 19 та датчики 20 кінцевих переміщень. Пристрій використовують наступним чином. При статичних випробуваннях зразки шин, які випробовуються, встановлюють на ролики 7 та фіксують гайками 8. В автономному компресорі 5 за допомогою редуктора 17 встановлюють необхідний тиск, орієнтуючись на показання манометра 18. За допомогою дроселя 19 регулюють швидкість переміщення штока пневмоциліндра 3, який через систему ланок 9, 10 двох важелів тисне на осі 11, які обертаючись, передають зусилля через траверси 6 на шини встановлені в роликах 7, датчики 13 моменту кручення та датчики 14 кутових переміщень, дані з яких через аналого-цифрові перетворювачі 15 передають на комп'ютер 16, де фіксуються для подальшого аналізу. При досягненні заданого моменту або при руйнуванні зразка, який випробовують, пневморозподілювач 4 вручну переключають на розкриття. При циклічних випробуваннях датчики кінцевих переміщень 20 закріплюють у необхідному діапазоні, який визначає діапазон переміщення штока пневмоциліндра 3. При досягненні поршнем пневмоциліндра 3 одного з датчиків 20 кінцевих переміщень автоматично переключається пневморозподілювач 4, повітря поступає в іншу порожнину пневмоциліндра 3. Величину максимального тиску в пневмосистемі регулюють за допомогою редуктора 17 і контролюють по манометру 18. Частоту і швидкість переміщення важелів 9, 10 регулюють дроселями 19, які змінюють швидкість наповнення пневмоциліндра, зменшуючи переріз трубопроводу. В УкрНДІ протезування такий пристрій атестовано для проведення статичних та циклічних випробувань нових конструкцій шин для протезноортопедичних виробів, які випускаються на підприємствах. Таким чином можливість проведення статичних та циклічних випробувань на одному пристрої підвищує його експлуатаційні можливості, значно підвищує точність визначення експлуатаційних характеристик шин різних конструкцій. За рахунок можливості проведення статичних та динамічних випробувань на одному пристрої зменшується час на їх проведення та поліпшується зручність в роботі. Все це дозволяє з великою точністю визначити експлуатаційну міцність при статичних і динамічних навантаженнях, що має велике значення при вирішенні питань про впровадження нових розробок у виробництво. 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 92236 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for splint testing

Автори англійською

Schetynin Viktor Viktorovych, Starchenko Yurii Ivanovych

Назва патенту російською

Устройство для испытания шин

Автори російською

Щетинин Виктор Викторович, Старченко Юрий Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01N 3/00, A61F 5/01

Мітки: пристрій, шин, випробування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-92236-pristrijj-dlya-viprobuvannya-shin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для випробування шин</a>

Подібні патенти