Пункційна голка для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пункційна голка (1) для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків, що містить масивний насадок (2) на голці (1), які утворюють канюлю, в каналі якої співвісно розміщений мандрен (4) із циліндричною шляпкою (5), яка відрізняється тим, що додатково містить щонайменше один допоміжний додатковий складовий насадок (10) (13), який згвинчується із масивним насадком (2), виконаний із можливістю сумісного затискання та радіальної деформації додатково встановлених еластомерних шайб (12), що приводить до фіксації положення додатково встановленого оптичного волокна (8) за допомогою еластомерних шайб (12) щодо пункційної голки (1) у цілому та її окремих ділянок зокрема, крім того додатково містить еластомерну трубку (9) для захисту оптичного волокна (8) у місці виходу із проксимального кінця пункційної голки.

Текст

Пункційна голка (1) для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків, що містить масивний насадок (2) на голці (1), які утво 3 складають цілісну конструкцію, що полегшує подолання товщі тканин. Бічна поверхня канюлі має проточки (6) і різьбову ділянку (7). Проточки забезпечують зручну фіксацію пальцями руки. Різьбова ділянка призначена для роз'ємного приєднання допоміжної канюлі. Після пункції міжхребцевого диску (Фіг.2, 3) в голку введено оптичне волокно (8), яке послідовно проведено через еластомірну трубку (9), допоміжну канюлю (10), втулку з уступом по діаметру (11), три еластомірні шайби (12) з осьовим отвором меншим зовнішнього діаметру оптичного волокна. За рахунок невідповідності діаметрів, шайби утримуються на оптичному волокні і для зміни їх положення, необхідно прикладати зусилля в осьовому напрямі волокна. При згвинченні різьбових ділянок канюлі (7) і допоміжної канюлі (13) еластомірні шайби плавно затискаються між плоскими торцевими поверхнями канюлі і втулки з уступом. Деформація шайби в радіальному напрямі приводить до фіксації положення оптичного волокна щодо пункційної голки в цілому і її окремих ділянок зокрема. Відполірований кінець оптичного волокна після фіксації не повинен виходити за кінець зрізу голки (3). Еластомірна трубка (9) насаджується на виступаючу з допоміжної канюлі ділянку втулки з уступом (11) і забезпечує захист оптичного волокна від механічних дій у місці виходу з пункційної голки. Оптичне волокно має довжину гнучкої ділянки 2,5 - 3,0м, що забезпечує можливість розміщення лазерного апарату на відстані від місця проведення маніпуляції. Приладовий кінець оптичного волокна закінчується уніфікованим роз'ємом SMA905. Голку використовують наступним чином. У асептичних умовах операційної після обробки операційного поля розчинами антисептиків, виконують місцеве знеболення. Положення хворого на животі із зігнутими в кульшових та колінних суглобах ногами. Зі сторони протрузії або кили проводять пункцію відповідного між хребцевого диску. На рівні L1-2, L2-3, L3-4, L4-5 диски пунктують задньобоковим доступом [2], при якому прокол шкіри здійснюється на 8см латеральніше остистих відростків. Голку проводять суворо перпендикулярно до міжхребцевого диску під кутом 45-55 в горизонтальній площині. Диск L5 – S1 пунтують методом Ерлахера, при якому пункція проводиться між дужками, медіальніше суглобових відростків, відступаючи від середньої лінії на 1,0-1,5см [3]. Проходження голки контролюється електронно-оптичним перетворювачем. Голка повинна знаходитись у центрі міжхребцевого диску і паралельно замикальним пластинкам тіл хребців. При знаходженні 91940 4 голки у центрі міжхребцевого диску мандрен видаляють і в просвіт голки через еластомірну трубку, допоміжну канюлю, втулку та еластомірні шайби вводять оптичне волокно. Після чого згвинчують різьбові ділянки канюлі і допоміжної канюлі. Проводять лазерну вапоризацію міжхребцевого диску, після чого видаляють оптичне волокно, а потім голку. На місце проколу шкіри накладають асептичну пов’язку. Хвора Б., 1960 р.н., поступила в клініку 24.04.2008 зі скаргами на різкі болі в поперековому відділі хребта, які іррадіювали в правий колінний суглоб, гомілку та стопу. Хворіла протягом 2 років. Останні 6 місяців практично не ходила через різкі болі у поперековому відділі хребта та нижній кінцівці. Неодноразово проходила курси консервативного лікування без значного позитивного ефекту. Неврологічне: анестезія в ділянці дерматомів L5-S1 справа. Сила гальної флексії правої стопи та розгинання великого пальця 3 бали. Колінні, ахілові, медіоплантарні рефлекси S>D. Позитивний с-м Ласега справа з кута 20гр. Був встановлений діагноз: остеохондроз поперекового відділу хребта, полісегментарний тип, стабільна форма. Протрузії дисків L4-5, L5-S1 з компресією корінців L5, S1 справа. 06.05.2008 проведено транскутанну лазерну вапоризацію дисків L4-5, L5-S1. Через 2 дні після проведеного втручання сила тильної флексії правої стопи та великого пальця збільшилась до 4 балів та з'явились парестезії в дерматомах L5-S1 справа. На 6 день з'явилась чутливість у цих дерматомах. У стаціонарі хвора знаходилася 8 діб після хірургічного втручання. В день виписки зі стаціонару вона вийшла з відділення без сторонньої допомоги. Використання запропонованої пункційної голки є оптимальним для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків, оскільки еластомірні шайби фіксують оптичне волокно, що перешкоджає його осьовому зміщенню. Використання запропонованої пункційної голки для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків дозволяє полегшити та значно скоротити час хірургічного втручання і може бути рекомендована для практичного застосування в стаціонарних хірургічних відділеннях лікарень. Джерела інформації: 1. Патент України №15250 // Бюллетень №15 2007 - прототип 2. Seze de S., Levemieux J. L'injection directe du nucleus pulposus par voil paravertebrale // Sem. Hip. Paris. - 1951. - V. 27/28 -P.1230-1231 3. Eriacher P.R. Klinische und diagnostische Bedeutung der Nukleographie // Z. Orthop. - 1950. V.79 - N2. - P.273-278 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 91940 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Paracentetic needle for subcutaneous laser vaporization of intervertebral disks

Автори англійською

Shymon Vasyl Mykhailovych, Pantio Valerii Ivanovych, Pichkar Ivan Iosypovych, Kholyn Volodymyr Viktorovych

Назва патенту російською

Пункционная игла для проведения чрескожной лазерной вапоризации межпозвоночных дисков

Автори російською

Шимон Василий Михайлович, Пантьо Валерий Иванович, Пичкар Иван Иосифович, Холин Владимир Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/34, A61N 5/06

Мітки: проведення, міжхребцевих, черезшкірної, дисків, лазерної, пункційна, вапоризації, голка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-91940-punkcijjna-golka-dlya-provedennya-cherezshkirno-lazerno-vaporizaci-mizhkhrebcevikh-diskiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пункційна голка для проведення черезшкірної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків</a>

Подібні патенти