Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива “едем” і спосіб обробки насіння та вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом “едем”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива, який відрізняється тим, що у фільтраті, одержаному із твердих побутових відходів, розчиняють карбамід, калій фосфорнокислий однозаміщений або двозаміщений, або тризаміщений, гумат натрію або лінгогумат, регулятори росту рослин - Неофіт або Неофіт-М, або Ендофіт L-1, або Ендофіт L-1M, та біогенні макроелементи і мікроелементи - Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, Mo і B, причому суміш макроелементів і мікроелементів - Fe, Mn, Zn, Cu, Co і Mg - використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, та 1-гідроксіетилідендифосфонова кислота, а В і Мо, відповідно, у вигляді борної кислоти та молібдату амонію або натрію.

2. Спосіб обробки насіння і/або вегетативної маси рослин сільськогосподарських культур розчинним органо-мінеральним добривом, який відрізняється тим, що як розчинне органо-мінеральне добриво використовують добриво, одержане за п. 1, причому насіння обробляють добривом з нормою витрати до 30 л/т, а вегетативну масу рослин з нормою витрати до 50 л/га.

Текст

1. Спосіб одержання розчинного органомінерального добрива, який відрізняється тим, що у фільтраті, одержаному із твердих побутових відходів, розчиняють карбамід, калій фосфорнокислий однозаміщений або двозаміщений, або тризаміщений, гумат натрію або лінгогумат, регулятори росту рослин - Неофіт або Неофіт-М, або C2 2 91753 1 3 Поставлена задача вирішується шляхом розчинення в фільтраті із твердих побутових відходів міст додатково: карбаміду, біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі типу Рексолін ABC або Реаком С, де хелатоутворюючою речовиною є етилендіамін тетраоцтова кислота для Рексоліну ABC і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Co - 0.04; Сu - 1.5; Zn - 1.5; Fe - 4.0; Mn - 4.0; В 0.5; Mo - 0.1; Mg - 5.4 (при чому В, Mo находяться в неорганічній формі), або де хелатоутворюючою речовиною є 1 -гідроксиетилидендифосфонова кислота для Реакому С і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Со - 1,4; Сu - 2,6; Zn - 3,25; Fe - 5.0; Mn - 2.0; В - 2,3; Mo - 1,0), регуляторів росту рослин (Неофіту або Неофіту -М, або Ендофіту -L -1, або Ендофіту -L - 1М), гумату натрію або лігногумату, калію фосфорнокислого (одно -дво -) тризаміщеного; або карбаміду, біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі типу Рексолін ABC або Реаком С, де хелатоутворюючою речовиною є етилендіамін тетраоцтова кислота для Рексоліну ABC і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Co - 0.04; Сu - 1.5; Zn - 1.5; Fe - 4.0; Mn - 4.0; В 0.5; Mo - 0.1; Mg - 5.4 (при чому В, Mo находяться в неорганічній формі), або де хелатоутворюючою речовиною є 1 -гідроксиетилидендифосфонова кислота для Реакому С і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Со - 1,4; Сu - 2,6; Zn - 3,25; Fe - 5.0; Mn - 2.0; В - 2,3; Mo - 1,0), регуляторів росту рослин (Неофіту або Неофіту -М, або Ендофіту -L -1, або Ендофіту -L -1M); або карбаміду, біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі типу Рексолін ABC або Реаком С, де хелатоутворюючою речовиною є етилендіамінтетраоцтова кислота для Рексоліну ABC і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Co - 0.04; Сu - 1.5; Zn - 1.5; Fe 4.0; Mn - 4.0; В - 0.5; Mo - 0.1; Mg -5.4 (при чому В, Mo находяться в неорганічній формі), або де хелатоутворюючою речовиною є 1 -гідроксиетилиден дифосфо -нова кислота для Реакому С і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Со - 1,4; Сu - 2,6; Zn - 3,25; Fe - 5.0; Mn - 2.0; В - 2,3; Mo - 1,0), регуляторів росту рослин (Неофіту або Неофіту -М, або Ендофіту -L -1, або Ендофіту -L -1M), гумату натрію або лігногумату у співвідношенні: - 1:0,6:0,05:0,01 -0,02 або 0,01 -0,02 або 0,01 0,02 або 0,01 -0,02:0,1 або 0,1:0,4 або 0,4 або 0,4; - 1:1:0,1:0,01 -0,02 або 0,01 -0,02 або 0,01 0,02 або 0,01 -0,02; - 1:0,6:0,05:0,01 -0,02 або 0,01 -0,02 або 0,01 0,02 або 0,01 -0,02:0,1 або 0,1. і наступного використання даного розчинного добрива для обробки насіння і/або вегетуючих рослин з нормою витрати до30 л/т або до50 л/га. Для кращого розуміння опису матеріалів заявки приводяться конкретні приклади. Приклад 1. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем -1. 91753 4 В двогорлому реакторі, ємкістю 2л, в 0,5л фільтрату, отриманого із твердих побутових відходів, розчиняють при температурі до 50 С 0,5кг карбаміду, 0,05кг біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі типу Рексолін ABC або Реаком С де хелатоутворюючою речовиною є етилендіамін тетраоцтової кислоти для Рексоліну ABC і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Co - 0.04; Сu - 1.5; Zn - 1.5; Fe - 4.0; Mn - 4.0; В - 0.5; Mo - 0.1; Mg - 5.4 (при чому В, Mo находяться в неорганічній формі, або де хелатоутворюючою речовиною є 1 гідроксиетилиден дифосфо -нова кислота для Реакому С і до складу якого входить комплекс мікроелементів, масова частка яких у процентах складає: Со - 1,4; Сu - 2,6; Zn - 3,25; Fe - 5.0; Mn - 2.0; В - 2,3; Mo - 1,0), та 10мл Неофіту або Неофіту -М (в разі використання даного добрива для обробки насіння) або 5мл Неофіту або Неофіту -М (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 2. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем -2. В двогорлому реакторі, ємкістю 2л, в 0,5л фільтрату, отриманого із твердих побутових відходів, розчиняють 0,3кг карбаміду, 0,05кг гумату натрію або лігногумату, 0,025кг біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC) та 10мл Неофіту або Неофіту -М (в разі використання даного добрива для обробки насіння) або 5мл Неофіту або Неофіту -М (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 3. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем -3. В двогорлому реакторі, ємкістю 2л, в 0,5л фільтрату розчиняють при температурі 45-55 С 0,5кг карбаміду, 0,05кг біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі (Рексолін ABC) та 10 мл Ендофіту -L -1, або Ендофіту -L -1M (в разі використання даного добрива для обробки насіння) або 5мл Ендофіту -L -1, або Ендофіту -L -1M (в разі використання його по вегетації). Розчин доводять до об'єму 1л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 4. Спосіб одержання розчинного добрива "Едем -4. В двогорлому реакторі, ємкістю 2л, в 0,5л фільтрату розчиняють при температурі 45-55 С 0,3кг карбаміду, 0,05кг гумату натрію або лігногумату, 0,2кг калію фосфорнокислого тризаміщеного, 0,025кг біогенних мікро - макроелементів в хелатній формі та 10мл Ендофіту -L -1 (Ендофіту -L -1M або Неофіту -М) в разі використання даного добрива для обробки насіння; або 5 мл Ендофіту -L -l (або Ендофіту -L -IM, або Неофіту, або Неофіту М) в разі використання його по вегетації. Розчин доводять до об'єму 1,0л за рахунок фільтрату, потім фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 5. Вивчення впливу розчинних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур. 5 91753 Дослід - польовий. Об'єкт досліджень - жито, горох, соняшник, картопля. Ґрунт — слабко кислий ph -5,9 -6,6, вміст ґрунту 2,2 -2,8. Обробку насіння проводили шляхом напіввологого протруєння, норма витрати робочого розчину: для гороху - 15л/га, для соняшнику - 40л/т, для картоплі - 30л/т, для пшениці - 10л/т. Вегетуючі рослини обробляли розчинами препаратів у фазу: жито - початок виходу в трубку, соняшник - 5 - 8 листочків, горох та картопля - початок бутонізації - цвітіння при нормі витрати робочого розчину до 400л/га. Площа облікових ділянок - 20м2, повторність 4 -разова. Контрольні варіанти обробляли водою. Схема дослідів та результати представлені в табл. 1. Аналіз одержаних результатів, представлених в табл. 1, свідчать про те, що продуктивність різ 6 них сільськогосподарських культур збільшується від застосування заявлених добрив до 25% відносно контролю. Приклад 6. Вплив препарату Едем 4 на продуктивність сільськогосподарських культур при обробці насіння та по вегетації. Напівволога обробка насіння препаратом Едем 4 (5л/т) жита, гороху, соняшнику з наступною обробкою цих культур по вегетації - 15л/га ( жита - в фазу початку виходу в трубку, гороху - в фазу початку бутонізації, соняшника - в фазу 5 - 8 листочків) привела до значного збільшення врожаю відносно обробки насіння чи обробки по вегетації. Так при обробці цим препаратом насіння жита, гроху, соняшника, збільшення врожаю в процентному відношенні відносно контролю було слідуюче: 18,1; 19,5; 18,9%, при обробці вегетуючих рослин збільшення було на 19,5; 18,7; 18,8% , в той час як використання даного препарату при обробці насіння та вегетуючих рослин дало збільшення врожаю даних культур відповідно на : 25,7; 24,5 та 23,2% відносно контролю. Таблиця 1 Вивчення впливу органічних добрив на продуктивність с/г культур Препарати Контроль -вода Вермистим аналог Едем -1 Едем - 2 Едем - 3 Едем - 4 Норми витрати л/т, ц/га л/га 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 33,1 33,3 36,1 36,7 37,0 37,7 37,9 38,5 36,9 37,4 39,1 39,8 Продуктивність сільськогосподарських культур Жито Горох Соняшник Картопля Приріст до Приріст до Приріст до Приріст до контролю контролю контролю контролю ц/га ц/га ц/га ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 19,4 18,1 160,4 19,6 18,2 160,3 3,0 9,1 21,1 1,7 8,9 19,8 1,7 9,4 176,6 16,2 10,1 3,4 10,3 21,5 1,9 9,6 20,0 1,8 10,1 175,2 14,9 9,3 3,9 11,8 21,7 2,3 12,1 20,3 2,2 12,1 179,8 19,4 12,1 4,4 13,1 22,1 2,5 12,8 20,6 2,4 13,1 178,4 18,1 11,3 4,8 14,5 22,4 3,0 15,31 20,8 2,7 15,1 183,5 23,1 14,4 5,2 15,6 22,7 3,1 16,1 20,9 2,7 14,9 186,1 25,8 16,1 3,8 11,5 21,9 2,5 12,7 20,3 2,2 12,4 180,8 20,4 12,7 4,1 12,4 22,0 2,4 12,3 20,7 2,5 13,6 180,8 20,5 12,8 6,0 18,1 23,2 3,8 19,5 21,5 3,4 18,9 192,1 31,7 19,8 6,5 19,5 23,3 3,7 18,7 21,6 3,4 18,8 193,3 33,0 20,6 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for the preparation of "edem" soluble organo-mineral fertilizer and method for the treatment of seeds and plants vegetative mass by said fertilizer

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych, Berdnikov Oleksandr Mykhailovych, Bilokin Yevhen Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ получения растворимого органо-минерального удобрения "эдем" и способ обработки семян и вегетативной массы растений растворимым органо-минеральным удобрением "эдем"

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич, Бердников Александр Михайлович, Белоконь Евгений Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C05D 9/00, C05D 1/00, A01N 59/00, C05F 9/00, A01N 43/00, C05G 3/00, A01P 21/00, C05B 7/00, C05C 9/00

Мітки: маси, органо-мінерального, органо-мінеральним, розчинного, одержання, едем, обробки, розчинним, рослин, вегетативної, насіння, спосіб, добрива, добривом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-91753-sposib-oderzhannya-rozchinnogo-organo-mineralnogo-dobriva-edem-i-sposib-obrobki-nasinnya-ta-vegetativno-masi-roslin-rozchinnim-organo-mineralnim-dobrivom-edem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива “едем” і спосіб обробки насіння та вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом “едем”</a>

Подібні патенти