Спосіб протигрибкового та антибактеріального сушіння взуття

Номер патенту: 90867

Опубліковано: 10.06.2010

Автори: Абрамов Адам Мєндєлєєвіч, Абрамов Тімофєй Адамовіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб протигрибкового та антибактеріального сушіння взуття нагріванням, що включає також обробку ультрафіолетовим випромінюванням, при цьому нагрівання й обробку ультрафіолетовим випромінюванням здійснюють одночасно протягом заданого часу при температурі 60-80 °С, який відрізняється тим, що сила світла ультрафіолетового випромінювання становить 100-280 мкд, а довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання становить 305-415 нм, при цьому нагрівання внутрішньої поверхні взуття здійснюють тільки за допомогою резистивного нагрівального елемента, встановленого у взуття.

Текст

Спосіб протигрибкового та антибактеріального сушіння взуття нагріванням, що включає також обробку ультрафіолетовим випромінюванням, при цьому нагрівання й обробку ультрафіолетовим випромінюванням здійснюють одночасно протягом заданого часу при температурі 60-80°С, який відрізняється тим, що сила світла ультрафіолетового випромінювання становить 100280мкд, а довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання становить 305-415нм, при цьому нагрівання внутрішньої поверхні взуття здійснюють тільки за допомогою резистивного нагрівального елемента, встановленого у взуття. Винахід стосується засобів для догляду за взуттям і може бути використаний також для санітарної обробки взуття. Відомий спосіб стерилізації й сушіння взуття (заявка JP9075292, 25.03.1997), що включає одночасне нагрівання за допомогою нагрівального елемента й обробку ультрафіолетовим випромінюванням протягом заданого часу, при температурі 60-100°С. Даний спосіб не забезпечує надійного захисту виробів, що просушують, від грибків і стабільного теплового впливу на оброблюване взуття. В основу винаходу поставлене завдання створення способу для сушіння й одночасної протигрибкової і антибактеріальної обробки взуття. Технічним результатом способу, що заявляється, є забезпечення надійної протигрибкової й антибактеріальної профілактики взуття шляхом одночасного, узгодженого впливу теплового й ультрафіолетового випромінювання. При цьому використання резистивного нагрівального елеме нта дозволяє спростити пристрій і забезпечує необхідний стабільний тепловий вплив для режиму одночасного впливу на взуття нагрівання й ультрафіолетового випромінювання. Технічний результат досягається завдяки тому, що спосіб протигрибкового й антибактеріального сушіння взуття нагріванням, що включає також обробку ультрафіолетовим випромінюванням, при цьому нагрівання й обробку ультрафіолетовим випромінюванням здійснюють одночасно протягом заданого часу при температурі 6080°С, доповнений тим, що при обробці виробів сила світла ультрафіолетового випромінювання становить 100-280мкд, а довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання становить 305415нм, при цьому нагрівання роблять за допомогою резистивного нагрівального елемента. Відомий пристрій для санітарної обробки й сушіння взуття (заявка JP9075292, 25.03.1997), що включає корпус, нагрівальний елемент і джерело ультрафіолетового випромінювання. (19) UA (11) 90867 (13) C2 (21) a200702996 (22) 17.05.2006 (24) 10.06.2010 (86) PCT/RU2006/000243, 17.05.2006 (31) 2005118823 (32) 17.06.2005 (33) RU (31) 2005120525 (32) 01.07.2005 (33) RU (46) 10.06.2010, Бюл.№ 11, 2010 р. (72) АБРАМОВ АДАМ МЄНДЄЛЄЄВІЧ, RU, АБРАМОВ ТІМОФЄЙ АДАМОВІЧ, RU (73) АБРАМОВ АДАМ МЄНДЄЛЄЄВІЧ, RU, АБРАМОВ ТІМОФЄЙ АДАМОВІЧ, RU (56) JP 09075292, 25.03.1997 US 2005/031485, 10.02.2005 US 6500387, 31.12.2002 US 4981651, 01.01.1991 3 Даний пристрій не забезпечує надійного захисту виробів, що просушують, від грибків, а також не забезпечує зв'язку між тепловим і випромінюючим впливом. Технічним результатом пристрою, що заявляється, є забезпечення надійної протигрибкової й антибактеріальної профілактики взуття шляхом одночасного, погодженого впливу теплового й ультрафіолетового випромінювання. При цьому використання резистивного нагрівального елемента дозволяє спростити пристрій і забезпечує необхідний стабільний тепловий вплив для режиму одночасного впливу на взуття нагрівання й ультрафіолетового випромінювання, що також досягається конструкцією корпусу електросушарки. Технічний результат досягається завдяки тому, що електросушильний пристрій (електросушарка) для взуття, який включає нагрівальні елементи, джерела ультрафіолетового випромінювання, містить два корпуси, виконаних у вигляді носка взуття з овальною задньою частиною, у кожному з яких розміщені нагрівальний елемент, виконаний резистивним, і джерела ультрафіолетового випромінювання, при цьому нагрівальний резистивний елемент і джерела ультрафіолету закріплені в нижній частині корпуса й пов'язані електричною схемою. При цьому верхня частина кожного корпусу має поперечні щодо поздовжньої осі корпуса щілинні отвори, розташовані над нагрівальним резистивним елементом і джерелами ультрафіолетового випромінювання, а нижня частина кожного корпусу має поперечні щодо поздовжньої осі корпуса щілинні отвори, розташовані під нагрівальним резистивним елементом. Крім того, технічний результат досягається завдяки тому, що верхня частина кожного корпуса виконана прозорою для ультрафіолетового й теплового випромінювань. Можливість здійснення винаходу підтверджується наступним прикладом електросушарки для взуття й способом його роботи. Фіг.1 - корпус електросушарки для взуття (загальний вид); Фіг.2 - нижня частина корпусу електросушарки із закріпленими резистивним елементом і джерелами ультрафіолетового випромінювання (вид зверху); Фіг.3 - електрична схема електросушарки. Електросушарка містить два корпуса, виконані у вигляді носка взуття з овальною задньою частиною. На Фіг.1 показаний загальний вид одного з корпусів електросушарки, до складу якого входять з'єднані між собою нижня 1 і верхня 2 частини. Верхня частина 2, як показано на Фіг.1, 90867 4 може складатися із двох збірних елементів. Крім того, верхня частина 2 корпуси - має поперечні щодо поздовжньої осі корпуса щілинні отвори 3, розташовані над нагрівальним резистивним елементом 4 і платою 5 із джерелами ультрафіолетового випромінювання. Нижня частина корпуса 1 також має щілинні отвори 3, розташовані під нагрівальним резистивним елементом. Верхня частина кожного корпуса може бути виконана прозорою для ультрафіолетового й теплового випромінювань. Закріплення й розміщення нагрівального резистивного елемента 4 і плати 5 із джерелами ультрафіолетового випромінювання показано на Фіг.2. Виконання другого корпусу аналогічне. Кожний з корпусів електросушарки постачений електричною схемою Фіг.3, що зв'язує нагрівальний резистивний елемент і джерела ультрафіолетового випромінювання в кожному з корпусів електросушарки, що включає мостову схему, утворену діодами 6, 7, 8, 9, в одну діагональ якої включені паралельно з'єднані конденсатор 10 і послідовний ланцюг джерел ультрафіолетового випромінювання 11, 12, 13, 14, а в іншу діагональ - послідовно з'єднані нагрівальний резистивний елемент 4 і джерело живлення. Такою електричною схемою постачено кожний з корпусів електросушарки. При цьому електричні схеми обох корпусів об'єднані загальним входом для подачі живлення. Електросушарка працює в такий спосіб. На вхід приладу подається напруга, відбувається одночасне включення резистивних нагрівальних елементів і джерел ультрафіолетового випромінювання в обох корпусах електросушарки, тепло й ультрафіолетове випромінювання узгоджено впливають протягом 5-8 годин на внутрішню поверхню , оброблюваного взуття, яке одночасно із сушінням проходить протигрибкову й антибактеріальну обробку. При випробуваннях описаного вище пристрою були виявлені оптимальні умови впливу на оброблюваний виріб, так, наприклад, при обробці заявленим способом внутрішньої поверхні взуття протягом 8г. при температурі 60-70°С і ультрафіолетовим випромінюванням із силою світла 150±50мкд, а довжина хвилі - у середньому 315нм, було знищено 40-65% бактерій і 40-65% грибків. При обробці заявленим способом внутрішньої поверхні взуття протягом 5 годин при температурі 70-80°С і ультрафіолетовим випромінюванням із силою світла 230±50мкд і довжиною хвилі - у середньому 405нм, було знищено 6580% бактерій, а також 40-100% грибків. 5 Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 90867 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of antifungal and antibacterial drying footwear

Автори англійською

Abramov Adam Mendeleevich, Abramov Timofei Adamovich

Назва патенту російською

Способ противогрибковой и антибактериальной сушки обуви

Автори російською

Абрамов Адам Менделеевич, Абрамов Тимофей Адамович

МПК / Мітки

МПК: A47L 23/00

Мітки: взуття, протигрибкового, сушіння, антибактеріального, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-90867-sposib-protigribkovogo-ta-antibakterialnogo-sushinnya-vzuttya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб протигрибкового та антибактеріального сушіння взуття</a>

Подібні патенти