Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збагачення бідних хромітових руд, що включає пульпопідготовку, гравітаційне збагачення, відвід збіднених мулистих фракцій, який відрізняється тим, що пульпу з збідненою мулистою фракцією піддають згущенню, доводячи до співвідношення твердого компонента до рідини 1:3, задають швидкість потоку пульпи 1,8-2,2 м/сек, та під контролем цих параметрів проводять додаткове гравітаційне збагачення з одержанням хромітового концентрату з крупністю частинок 0,01-0,1 мм, який відбирають та виводять з процесу.

Текст

Спосіб збагачення бідних хромітових руд, що включає пульпопідготовку, гравітаційне збагачення, відвід збіднених мулистих фракцій, який відрізняється тим, що пульпу з збідненою мулистою фракцією піддають згущенню, доводячи до співвідношення твердого компонента до рідини 1:3, задають швидкість потоку пульпи 1,8-2,2 м/сек, та під контролем цих параметрів проводять додаткове гравітаційне збагачення з одержанням хромітового концентрату з крупністю частинок 0,01-0,1 мм, який відбирають та виводять з процесу. (19) (21) a200803522 (22) 19.03.2008 (24) 26.04.2010 (46) 26.04.2010, Бюл.№ 8, 2010 р. (72) ПОПОВЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ, ІВАНЮТІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, АХМЕТШИНА ІРИНА ВАСИЛІВНА, ОХРИМЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, НОВІКОВ МИКИТА ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, КАМКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, ПОЛОЗКОВ ІНОКЕНТІЙ МИХАЙЛОВИЧ, КІСЬМІНА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА, САТАНОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮХИМОВИЧ, ВЕРЛООЧЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (56) UA 18633 U; 15.11.2006 RU 2117533 C1; 20.08.1998 3 зокрема нонтронітові, охристо-нонтронітові, кварцгідрослюдясті з вмістом оксиду хрому 6-40 , заліза загального 17-35 , силікатів 6-15 , та глиністих мінералів 40-80 . Згідно зі схемою, на першій стадії руда підлягає попередньому грохоченню (1), дезінтеграції в сруббербутарі (2), подрібненню та многостадійному гравітаційному збагаченні на відсаджувальних машинах (3) та концентраційних столах (4), а також декільком стадіям гідро класифікації (5) по класу 100мкм та дешламації (6), де відокремлюють до 80 глиністих часток, утворюючі тим самим глиністі фракції з вмістом хромітовміщуючих часток розміром 0,01-0,1мм. В процесі дешламації та гідрокласифікації відбирають мулисті фракції, після чого здійснюють згущення пульпи (7) до досягнення співвідношення твердої компонети до рідини до 1:3, і задають швидкість потоку пульпи 1,8-2,2м/сек на виході згущувача. Далі під контролем цих параметрів здійснюють додаткове гравітаційне збагачення 90336 4 мулистих хромітовміщуючих фракцій на звужуючихся жолобах (8), де важкі мінерали (хромітовий концентрат) відокремлюють від нонтроніту, гідрослюд та інших глинистих мінералів. Хромітовий концентрат, отриманий в процесі додаткового гравітаційного збагачення, має показники: розмір зерен 0,01-0,1мм, вміст важкої хромітовміщуючої фракції не менш 97 . Таким чином, спосіб збагачення бідних хромітових руд, що пропонується, дозволяє підвищити вилучення хрому в технологічній схемі, а також залучити до переробки техногенні та забалансові родовища з збіднілими за вмістом корисного компоненту рудами, відходи хроматного виробництва, забезпечити отримання екологічно чистим методом кондиційних концентратів для галузей промисловості, зокрема хімічної, вогнетривкої та металургійної. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 90336 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of concentration of poor chrome ores

Автори англійською

Popovchenko Serhii Yevheniiovych, Ivaniutin Serhii Mykolaiovych, Akhmetshyna Iryna Vasylivna, Okhrymchuk Liudmyla Oleksandrivna, Novikov Mykyta Varfolomiiovych, Kamkov Oleksandr Ivanovych, Polozkov Inokentii Mykhailovych, Kismina Valentyna Stepanivna, Satanovskyi Viacheslav Yukhymovych, Verloochenko Yurii Borysovych

Назва патенту російською

Способ обогащения бедных хромитовых руд

Автори російською

Поповченко Сергей Евгеньевич, Иванютин Сергей Николаевич, Ахметшина Ирина Васильевна, Охримчук Людмила Александровна, Новиков Никита Варфоломеевич, Камков Александр Иванович, Полозков Иннокентий Михайлович, Кисьмина Валентина Степановна, Сатановский Вячеслав Ефимович, Верлооченко Юрий Борисович

МПК / Мітки

МПК: B03B 9/06

Мітки: збагачення, спосіб, хромітових, руд, бідних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-90336-sposib-zbagachennya-bidnikh-khromitovikh-rud.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збагачення бідних хромітових руд</a>

Подібні патенти