Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Калібратор яєць фітофагів, який включає бункер для яєць, дозатор, вібраційний пристрій, патрубок для подачі яєць, циклонний сепаратор, на якому встановлений осьовий вентилятор з регулювальною заслінкою і сіткою для фільтрації повітря, колектор, камеру розділення яєць, яка приєднана до циклонного сепаратора, три контейнери для збору фракцій яєць, а також диск, який відрізняється тим, що в камері розділення яєць між першим та другим контейнером для збору фракцій яєць встановлена заслінка у вигляді пучка трьох площин, причому одна площина встановлена вертикально, а інші дві примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, між другим та третім контейнером для збору фракцій яєць також встановлена заслінка у вигляді пучка трьох площин, але одна площина, що встановлена вертикально, виконана довшою, а дві інші площини примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, днище другого контейнера, в якому знаходяться крупні та дрібні яйця фітофагів, виконано у вигляді конуса з переходом у циліндричне подовження з отвором, під яким розміщений диск, на якому встановлена пірамідальна гірка з обмежувачами на ребрах, а диск розбитий на сектори, кількість яких відповідає кількості граней пірамідальної гірки, крім того, в кожному секторі встановлені направляючі та обмежуючі лопатки, а по контуру диска - приймаючі контейнери збору фракцій яєць.

Текст

Калібратор яєць фітофагів, який включає бункер для яєць, дозатор, вібраційний пристрій, пат C2 2 (11) 1 3 лені на його горизонтальної поверхні, а також механізм скидання предметів у ємність. Відомий також калібратор яєць фітофагів, в якому розділення відбувається за допомогою повітря, що складається з наступних елементів: бункера для яєць, дозатора, вібраційного пристрою, патрубка для подачі яєць, циклонного сепаратору, на якому встановлений осьовий вентилятор з регулювальною заслонкою і сіткою для фільтрації повітря, колектора, камери розділення яєць, яка приєднана до циклонного сепаратора, трьох контейнеров для збору фракцій яєць (1 фракція - в основному конгломерати, 2 фракція - основна кількість яєць, 3 фракція - дрібні та крупні яйця с залишками домішок). Недоліком цього калібратора є те, що регулювальною заслінкою, яка знаходиться на осьовому вентиляторі, неможливо відрегулювати повітряний потік таким чином, щоб у другий контейнер потрапляли лише крупні яйця фітофагів, в який також потрапляє значна частина конгломератів та дрібних яєць, а саме з цієї фракції використовуються яйця при виробництві ентомологічного препарату трихограма. Іншим недоліком калибратора є те, що між приймаючими контейнерами знаходиться плоска перегородка, яка перерозподіляє попадаючи на неї яйця фітофагів у інші фракції, що не відповідають їх розмірам. Задачею винаходу є створення такого калібратора яєць фітофагів, який би забезпечував якісне розділення на фракції для отримання маточної культури трихограми одночасно з промисловим виробництвом ентомологічного препарату трихограми шляхом удосконалення конструкції калібратора. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в камері розділення яєць між першим та другим контейнером для збору фракцій яєць знаходиться заслінка у вигляді пучка трьох площин, причому одна площина встановлена вертикально, а інші дві примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, між другим та третім контейнером для збору фракцій яєць також встановлена заслінка у вигляді пучка трьох площин, але одна площина, що встановлена вертикально, виконана довшою, а дві інші площини примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, днище другого контейнеру, в якому знаходяться крупні та дрібні яйця фітофагів, виконано у вигляді конусу з переходом у циліндричне подовження з отвором, під яким розміщений диск, на ньому встановлена пірамідальна гірка з обмежувачами на ребрах, сам диск розбитий на сектори кількість яких відповідає кількості гранів пірамідальної гірки, крім того в кожному секторі встановлені направляючі та обмежуючі лопатки, а по контуру диска приймаючі контейнери збору фракцій яєць. Те, що в камері розділення яєць між першим та другим контейнером для збору фракцій яєць знаходиться заслінка у вигляді пучка трьох площин, причому одна площина встановлена вертикально, а інші дві примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, дозволяє перенаправити конгломерати в перший контейнер для збору фракцій яєць. 89931 4 Те, що між другим та третім контейнером для збору фракцій яєць також встановлена заслінка у вигляді пучка трьох площин, але одна площина, що встановлена вертикально, тобто поперек потоку повітря, виконана довшою, а дві інші площини примикають до стінок сусідніх контейнерів для збору фракцій яєць, дозволяє відібрати із потоку повітря крупні та дрібні яйця та направити їх у другий контейнер, а домішки, що залишились після очистки, так як вони більш легкі, потраплять в третій контейнер. Те, що днище другого контейнеру, в якому знаходяться крупні та дрібні яйця фітофагів, виконано у вигляді конусу з переходом у циліндричне подовження забезпечує подачу суміші яєць на диск. Те, що на диску встановлена пірамідальна гірка з обмежувачами на ребрах, а також сектора кількість яких відповідає кількості гранів пірамідальної гірки забезпечує рівномірний розподіл яєць фітофагів по диску. Те, що на секторах встановлені направляючі лопатки, вздовж яких рухаються яйця, забезпечує послідовність їх руху по поверхні за рахунок відцентрових сил. Те, що на секторах встановлені обмежуючі лопатки дозволяє запобігти попаданню яєць фітофагів в сусідній сектор. Те, що по контуру диска в кожному секторі встановлені три контейнери для збору фракцій яєць, забезпечує відбір відповідно конгломератів, що залишились після пневматичного калібрування, крупних та дрібних яєць фітофагів. На кресленнях Фіг.1, 2 приведено схематичне зображення загального вигляду калібратора яєць зернової молі. Калібратор яєць фітофагів складається з бункера 1 для яєць, дозатора 2, вібраційного пристрою 3, патрубка 4 для подачі яєць, циклонного сепаратору 5, осьового вентилятора 6, колектора 7, камери розділення яєць 8, трьох контейнерів 9, 10, 11 для збору фракцій яєць після пневматичного калібрування, диску 12, заслінок 13 та 14 у вигляді пучка трьох площин, конусу з переходом у циліндричне подовження 15 з отвором, пірамідальної гірки 16 з обмежувачами 17 на ребрах, секторів 18, направляючих 19 та обмежуючих 20 лопаток, приймаючих контейнерів 21, 22, 23 для збору фракцій яєць після відцентрового калібрування та електропривода 24. Калібратор яєць фітофагів працює наступним чином. Яйця фітофагів, які необхідно розділити по фракціях, засипають у бункер 1 для яєць, з якого вони через дозатор 2 за рахунок вібраційного пристрою 3 по патрубку 4 для подачі яєць поступають у камеру розділення 8, де повітряний потік, що створюється осьовим вентилятором 6, проходячі колектор 7 діє на яйця фітофагів, які за рахунок того, що мають різний об'єм та силу тяжіння розділяються на конгломерати (яйця, які злиплись), а також поодинокі крупні та дрібні яйця. Конгломерати потрапляють у перший контейнер 9 для збору фракцій яєць, які при виробництві ентомологічного препарату трихограми не використовуються, а заслінка 14 дозволяє перенаправити конгломерати 5 89931 в контейнер 9 для збору фракцій яєць. Поодинокі крупні та дрібні яйця потрапляють у другий контейнер 10 для збору фракцій яєць, а заслінка 14, що встановлена між другим та третім контейнером дозволяє відібрати із потоку повітря крупні та дрібні яйця та направити їх у другий контейнер 10, а домішки, що залишились після очистки, так як вони більш легкі, потраплять в третій контейнер 11. Після пневматичного розділення яйця з другого контейнера 10 через циліндричне подовження 15 поступають на пірамідальну гірку 16 з обмежувачами 17 на ребрах, яка знаходиться на відцентровому диску 12, на ній відбувається рівномірний розподіл, а сам диск розбитий на чотири сектори 18, по яким одночасно іде калібрування. Яйця скочуються з пірамідальної гірки 16 на відцентровий диск 11, що обертається з певною швидкістю, у сектора 18 в яких встановлені направляючі 19 та обмежуючі 20 лопатки. Під дією відцентрових сил Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 6 яйця притискаються до направляючих лопаток 19, таким чином створюється послідовність руху їх по поверхні, а обмежуючі лопатки 20 запобігають попаданню яєць фітофагів в сусідній сектор. Після направляючих лопаток 19 яйця вільно рухаються по диску 12 розподіляючись у контейнер 21, в який потрапляють конгломерати, що залишились після пневматичного розділення, в другий контейнер 22 потрапляють крупні яйця фітофагів, а в третій - 23 дрібні. Крупні яйця використовуються при розведенні ентомологічного препарату трихограми, а дрібні та конгломерати можуть бути використані при відгодівлі інших ентомофагів. Калібратор яєць фітофагів, який поєднує пневматичне та відцентрове калібрування, забезпечить підвищення ймовірності розділення яєць фітофагів на конгломерати, крупні та дрібні яйця, що в свою чергу дозволить покращити якість та ефективність ентомологічного препарату трихограми. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Phytophage egg calibrator

Автори англійською

Marus Oleh Anatoliiovych, Holub Hennadii Anatoliiovych, Dubrovin Valerii Oleksandroych, Myronenko Valentyn Hryhorovych, Yuschenko Liudmyla Petrivna, Melnychuk Maksym Dmytrovych, Starchevskyi Ihor Petrovych, Mischenko Vasyl Illich

Назва патенту російською

Калибратор яиц фитофагов

Автори російською

Марус Олег Анатольевич, Голуб Геннадий Анатольевич, Дубровин Валерий Александрович, Мироненко Валентин Григорьевич, Ющенко Людмила Петровна, Мельничук Максим Дмитриевич, Старчевский Игорь Петрович, Мищенко Василий Ильич

МПК / Мітки

МПК: B07B 4/02, B07B 7/00, A01K 67/00, B07B 13/10, A01K 67/033

Мітки: калібратор, яєць, фітофагів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-89931-kalibrator-yaehc-fitofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Калібратор яєць фітофагів</a>

Подібні патенти