Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Калібратор яєць фітофагів, що включає бункер, з приєднаним до нього вібраційним пристроєм, дозатор і контейнери для яєць фітофагів різних фракцій, а також повітряну систему в складі колектора, камери розділення і вентилятора, який відрізняється тим, що дозатор виконаний у вигляді циліндричної трубки діаметром dтp≥30...10 dя, де dтp- діаметр циліндричної трубки, dя - діаметр яєць фітофагів, крім того, між дозатором і камерою розділення встановлено стабілізуючий патрубок, а повітряну систему додатково оснащено циклонним сепаратором з вентилятором витяжного типу, який, в свою чергу, обладнано фільтрувальним елементом та заслінкою для регулювання подачі повітря.

Текст

Калібратор яєць фітофагів, що включає бункер, з приєднаним до нього вібраційним пристроєм, дозатор і контейнери для яєць фітофагів різних фракцій, а також повітряну систему в складі колектора, камери розділення і вентилятора, який відрізняється тим, що дозатор виконаний у вигляді циліндричної трубки діаметром dтp≥30...10 dя, де dтp - діаметр циліндричної трубки, dя - діаметр яєць фітофагів, крім того, між дозатором і камерою розділення встановлено стабілізуючий патрубок, а повітряну систему додатково оснащено циклонним сепаратором з вентилятором витяжного типу, який, в свою чергу, обладнано фільтрувальним елементом та заслінкою для регулювання подачі повітря. Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до засобів біологічного захисту рослин від шкідників, і може бути використаний на біофабриках при маточному та промисловому виробництві ентомологічного препарату трихограми. Виділення крупних яєць зернової молі, що використовуються при виробництві ентомологічних препаратів, від загального обсягу вивчалась починаючи із 70-х років минулого сторіччя. Крупні яйця зернової молі відбирались вручну, за допомогою лупи, при цьому використовували бункер для яєць, лоток для розділення яєць, розділювач та два контейнера для збору фракцій яєць (1 фракція - крупні яйця, 2 фракція - конгломерати та дрібні яйця). Досліди показали, що відроджені самки трихограми, які були розведенні на крупних яйцях зернової молі, мали високу пошукову здатність [Дегтярѐв Б.Г. Проблемы массового разведения трихограммы и еѐ хозяев / Дегтярѐв Б.Г., Цыбульская Г.Н., Янишевская Л.В.; Сб. научних трудов - Москва: Агропромиздат, 1988. - С. 13-22], але при такому калібруванні, де дуже низька продуктивність, не можливо забезпечити, в достатній кількості, розділення яєць на фракції при виробництві ентомологічних препаратів. Найбільш близьким до пропонованого є відомий сепаратор аеродинамічний марки САД [Рекламный проспект фирмы ООО НПФ «Аэромех» Сепараторы аэродинамические], що призначений для очистки та калібрування всіх видів насіння та продуктів їх виробництва. Калібратор складається з бункера, вібраційного пристрою, дозатора, колектора, камери розділення, вентилятора, контейнерів для яєць фітофагів різних фракцій. Недоліком цього калібратора є те, що вібраційний пристрій та дозатор не забезпечують послідовність та рівномірність руху яєць у камеру розділення, так як розміри яєць, наприклад, зернової молі дуже малі і становлять: середня довжина 0,6мм, а ширина - 0,28мм, тому іде одночасно ве UA (11) 89928 (13) (21) a200904564 (22) 08.05.2009 (24) 10.03.2010 (46) 10.03.2010, Бюл.№ 5, 2010 р. (72) СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ (73) СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ (56) RU 2134168 C1, 10.08.1999 UA 22962 U, 24.04.2007 UA 21649 U 15.03.2007 SU 839615, 23.06.1981 DE 2535881 A1, 24.02.1977 C2 2 (19) 1 3 лика маса яєць, а створивши незначний розмір отвору, через який рухаються яйця, відбувається його забивання, а також проходить процес деформації яєць. Задачею винаходу є створення такого калібратора яєць фітофагів, який би забезпечував якісне розділення на фракції для отримання маточної культури трихограми одночасно з промисловим виробництвом ентомологічних препаратів шляхом вдосконалення калібратора. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в калібраторі, який складається з бункера, приєднаного до нього вібраційного пристрою, дозатора і контейнерів для яєць фітофагів різних фракцій, а також повітряної системи в складі колектора, камери розділення і вентилятора, дозатор виконаний у вигляді циліндричної трубки діаметром dтp 30...10 dя, де dтp - діаметр циліндричної трубки, dя - діаметр яєць фітофагів, крім того, між дозатором і камерою розділення встановлено стабілізуючий патрубок, а повітряну систему додатково оснащено циклонним сепаратором з вентилятором витяжного типу, який в свою чергу, обладнано фільтрувальним елементом та заслінкою для регулювання подачі повітря. Те, що дозатор виконаний у вигляді циліндричної трубки діаметром dтp 30...10 dя, де dтp - діаметр циліндричної трубки, dя - діаметр яєць фітофагів, дозволяє створити дозований потік фракції яєць по стабілізуючому патрубку. Те, що між дозатором і камерою розділення встановлено стабілізуючий патрубок дозволяє направити фракцію яєць з бункера через дозатор у камеру розділення, а також створити послідовний рух яєць. Те, що повітряну систему додатково оснащено циклонним сепаратором з вентилятором витяжного типу дозволяє створити рівномірний повітряний потік по всьому перерізу камери розділення, що позитивно впливає на якість калібрування. Те, що вентилятор витяжного типу обладнано фільтрувальним елементом дозволяє запобігти потраплянню пилу в робочі приміщення, що присутній при виробництві зернової молі. Те, що вентилятор витяжного типу обладнано заслінкою для регулювання подачі повітря дозволяє обмежувати швидкість подачі повітря і таким чином якісно впливати на процес калібрування. 89928 4 Сукупність істотних ознак калібратора яєць фітофагів дозволяє підвищити якість калібрування, що неможливо досягти простим поєднанням окремих опцій. На фігурі приведено схематичне зображення загального вигляду калібратора яєць фітофагів. Калібратор яєць фітофагів складається з бункера 1, вібраційного пристрою 2, дозатора 3, стабілізуючого патрубка 4, повітряної системи 5 в складі колектора 6, камери розділення 7, циклонного сепаратора 8, вентилятором 9 витяжного типу з фільтрувальним елементом і заслінкою для регулювання подачі повітря та трьох контейнерів 10, 11, 12 для яєць фітофагів різних фракцій. Калібратор яєць фітофагів працює наступним чином. Яйця фітофагів, які необхідно розділити по фракціях, засипають у бункер 1, з якого вони за рахунок вібраційного пристрою 2 через дозатор 3 по стабілізуючому патрубку 4, поступають у повітряну систему 5, яка включає колектор 6, камеру розділення 7, циклонний сепаратор 8 і вентилятор 9 витяжного типу. Повітряний потік, що створюється вентилятором 9 витяжного типу, проходить через колектор 6 та потрапляє у камеру розділення 7, де відбувається калібрування фракції яєць фітофагів, які за рахунок того, що мають різну парусність розділяються на конгломерати (при розведенні трихограми використовуються яйця зернової молі, які мають здатність злипатись), які потрапляють у перший контейнер 10, поодинокі крупні яйця, які потрапляють у другий контейнер 11 та поодинокі дрібні, які потрапляють у третій контейнер 12, також у третій контейнер 12 потрапляють і важкі домішки, що залишились після очистки, далі повітряний потік потрапляє у циклонний сепаратор 8, та проходячи фільтрувальний елемент, очищується від пилу та через вентилятор 9 витяжного типу виходить з калібратора. Конгломерати та дрібні яйця, що потрапляють у перший 10 та третій 12 контейнери в подальшому, при виробництві ентомологічного препарату трихограми, не використовуються, але можуть бути використанні при розведенні інших ентомофагів. Калібратор яєць фітофагів забезпечить підвищення ймовірності розділення яєць на конгломерати, крупні та дрібні яйця, що в свою чергу дозволить покращити якість та ефективність ентомоентомологічного препарату трихограми. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 89928 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Phytophage egg calibrator

Автори англійською

Starchevskyi Ihor Petrovych, Belchenko Volodymyr Mykhailovych, Dubrovin Valerii Oleksandroych, Holub Hennadii Anatoliiovych, Marus Oleh Anatoliiovych, Tarhonia Vasyl Serhiiovych

Назва патенту російською

Калибратор яиц фитофагов

Автори російською

Старчевский Игорь Петрович, Бельченко Владимир Михайлович, Дубровин Валерий Александрович, Голуб Геннадий Анатольевич, Марус Олег Анатольевич, Таргоня Василий Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B07B 4/02, A01K 67/00, B07B 7/00, B07B 11/00

Мітки: яєць, фітофагів, калібратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-89928-kalibrator-yaehc-fitofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Калібратор яєць фітофагів</a>

Подібні патенти