Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб рафінування благородних металів платинової групи, який включає хлорування з подальшим видаленням домішкових елементів у вигляді хлоридів, який відрізняється тим, що спосіб здійснюють у дві стадії, на першій стадії початкові матеріали переплавляють в крапельному режимі з одночасним їх хлоруванням за допомогою хлористої плазми при температурі 1900-2050 °С і витримці, яка забезпечує видалення неблагородних металів та їх оксидів у вигляді легколетючих хлоридів, а на другій стадії виконують плазмову зонну плавку, причому спосіб здійснюють в одному пристрої та за одне завантаження.

Текст

Спосіб рафінування благородних металів платинової групи, який включає хлорування з подальшим видаленням домішкових елементів у вигляді хлоридів, який відрізняється тим, що спосіб здійснюють у дві стадії, на першій стадії початкові матеріали переплавляють в крапельному режимі з одночасним їх хлоруванням за допомогою хлористої плазми при температурі 1900-2050°С і витримці, яка забезпечує видалення неблагородних металів та їх оксидів у вигляді легколетючих хлоридів, а на другій стадії виконують плазмову зонну плавку, причому спосіб здійснюють в одному пристрої та за одне завантаження. (19) (21) a200808911 (22) 07.07.2008 (24) 25.02.2010 (46) 25.02.2010, Бюл.№ 4, 2010 р. (72) САВЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, ГРЕЧАНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, МАЙОР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ЧУРАКОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, БРАГІНЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, ЛИТВИНЮК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ (73) САВЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, БРАГІНЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ (56) GB 1502765 C1, 01.03.1978 UA 75300 C2, 15.03.2006 JP 62044534 A, 26.02.1987 JP 10195552 A, 28.07.1998 3 89714 4 атмосферу печі впливає на стабільність електронного променя і потребує підвищеної продуктивності вакуумної системи. Деякі домішкові елементи цим способом видалити складно, зокрема, залізо, що негативно впливає на властивості платинових металів. Найбільш близьким до запропонованого способу за технічною суттю та досягненому результату є комбінований спосіб рафінування платини та платинових сплавів [10], що передбачає індукційне плавлення з подачею хлору на поверхню розплаву і на другій стадії електронно-променеве плавлення. Метою винаходу є підвищення вмісту в кінцевому продукті металів платинової групи шляхом видалення шкідливих домішок до рівня технічних вимог. Вказана мета досягається тим, що початкову сировину, що містить метали платинової групи, неблагородні метали та їх оксиди, на першій стадії переплавлюють за допомогою хлористої плазми в крапельному режимі в горизонтальний кристалізатор при температурі 1900-2050°С і в термін часу, що забезпечує випаровування та видалення частини домішок у вигляді легколетучих хлоридів при відсутності в них хлоридів благородних металів і, відповідно, не випаровуючи благородні метали. На другій стадії виконують в тому ж пристрої плазмову зонну плавку для видалення залишкових неметалічних, газових та домішкових елементів. Застосування запропонованого способу, в порівнянні з прототипом, дозволяє в присутності хлористої плазми підвищити швидкість перебігу процесу рафінування. Здійснення способу в одно му пристрої дозволяє, в порівнянні з прототипом, скасувати низку технологічних операцій (перезавантаження, охолодження, вакуумне відкачування), а вартість обладнання та енергетичні витрати для здійснення цього способу менші, ніж за прототипом. Відмінні ознаки способу за цим винаходом полягають в тому, що початковий матеріал переплавлюють в крапельному режимі в температурному інтервалі 1900-2050°С низькотемпературною хлористою плазмою, яка дозволяє ефективно видаляти легколетучі хлориди елементів домішок з мінімальними втратами платинових металів при цих умовах, а підведення плазмотроном атомарного хлору здійснюється в зону реакції. Другою відміною ознакою є здійснення хлорування та плазмової зонної плавки в одному пристрої за одне завантаження. Цей винахід відповідає умові патентоздатності - «новизна», оскільки щодо рівня техніки не вдалося знайти технічного рішення, суттєві ознаки якого повністю співпадали б з усіма ознаками, що є в незалежному пункті формули даного винаходу. Цей винахід відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», оскільки з точки зору техніки не вдалося знайти технічного рішення, суттєві ознаки якого забезпечили б виконання такої ж технічної задачі, на виконання якої скеровано цей винахід. Цей винахід пояснюється наведеними нижче в таблиці прикладами. Таблиця. Приклади використання запропонованого способа Література 1. пат. США №5076839, кл.МПК С22В11/00; 2. пат. США №5074910, кл.МПК С22В 11/12; 3. заявка Японії №61-91335 кл.МПК С22В 11/02; 4. заявка Японії №1-132722, кл. С22В 9/00, 3/00; 5. заявка Японії №1-132723, кл. С22В 9/00, 3/00; 6. заявка Японії №313532, кл. С22С 11/02; 7. пат. ЕПВ (ЕР) №0492691; 8. міжн. заявка РСТ (WO) №90-09460); 9. патент Російської Федерації №2115752, кл. С22В 11/02, С22В 9/16; 10.пат. Великобританії №1502765, С1А; 11. пат. України №32339, С22В 11/02,11/06; 12. пат. України №75300, С22В 11/00, С22В 9/05, С22В 11/06 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 89714 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for refinement of noble metals

Автори англійською

Savenko Volodymyr Anatoliiovych, Hrecheniuk Mykola Ivanovuch, Maior Oleksandr Vasyliovych, Churakov Oleh Viktorovych, Zelenskyi Oleh Mykhailovych, Brahinets Viktor Ivanovych, Lytvyniuk Yurii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ рафинирования благородных металлов

Автори російською

Савенко Владимир Анатольевич, Гречанюк Николай Иванович, Майор Александр Васильевич, Чураков Олег Викторович, Зеленский Олег Михайлович, Брагинец Виктор Иванович, Литвинюк Юрий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 11/00, C22B 9/16

Мітки: металів, спосіб, благородних, рафінування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-89714-sposib-rafinuvannya-blagorodnikh-metaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб рафінування благородних металів</a>

Подібні патенти