Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Футерівка обертової печі, виконана з вогнетривів, які мають виїмки на зверненому до корпусу печі торці й контактують із корпусом печі 1/5 частиною торця, яка відрізняється тим, що містить виступи, утворені за рахунок почергового розташування високих і низьких вогнетривів, висота високих вогнетривів перевищує висоту низьких вогнетривів на величину, що становить 0,07-0,10 внутрішнього діаметра печі, виїмки вогнетривів мають форму паралелепіпеда, глибина виїмок становить 0,10-0,25 висоти низьких вогнетривів.

Текст

Футерівка обертової печі, виконана з вогнетривів, які мають виїмки на зверненому до корпусу печі торці й контактують із корпусом печі 1/5 частиною торця, яка відрізняється тим, що містить виступи, утворені за рахунок почергового розташування високих і низьких вогнетривів, висота високих вогнетривів перевищує висоту низьких вогнетривів на величину, що становить 0,07-0,10 внутрішнього діаметра печі, виїмки вогнетривів мають форму паралелепіпеда, глибина виїмок становить 0,10-0,25 висоти низьких вогнетривів. (19) (21) a200805125 (22) 21.04.2008 (24) 11.01.2010 (46) 11.01.2010, Бюл.№ 1, 2010 р. (72) ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ДЕНІС ВІКТОРОВИЧ, БУРИЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ОХОТНІКОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ, СКОСАР ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ (73) ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ ДЕНІС ВІКТОРОВИЧ, БУРИЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (56) UA 71112, A, 15.11.2004 UA 18781, C1, 25.12.1997 SU 1191709, A, 15.11.1985 3 мають форму паралелепіпеда, глибина виїмок становить 0,10-0,25 висоти низьких вогнетривів. Розкриємо суть винаходу. Для того щоб інтенсифікувати теплообмін у печі між футерівкою і матеріалом, що сприяє рівномірності прогріву матеріалу, футерівка, що заявляється, має виступи. Емпірично встановлено, що максимальний теплообмін між футерівкою і матеріалом досягається при висоті виступів футерівки 0,07-0,10 внутрішнього діаметра печі, що створюється в нашому випадку за рахунок почергового розташування високих і низьких вогнетривів і відповідної різниці їхньої висоти. При висоті виступів менше, ніж 0,07 внутрішнього діаметра печі знижується інтенсивність теплообміну між футерівкою і матеріалом, оскільки зменшується площа поверхні футерівки, зверненої всередину печі. При висоті виступів більше 0,10 внутрішнього діаметра печі також знижується інтенсивність теплообміну між футерівкою і матеріалом, через області скупчення великої кількості матеріалу, що утворюються при цьому в проміжках між виступами, який не бере участь у перемішуванні. Для того, щоб забезпечити теплоізоляційні властивості футерівки, вогнетриви мають виїмки у формі паралелепіпеда. При такій формі глибина виїмок постійна (на відміну від найближчого аналога) і становить 0,10-0,25 висоти низьких вогнетривів. Якщо глибина виїмок буде менше 0,10 висоти низьких вогнетривів, то погіршаться теплоізоляційні властивості футерівки, зростуть втрати тепла в навколишнє середовище. Якщо глибина виїмок буде більше 0,25 висоти низьких вогнетривів, то знизиться міцність вогнетривів і скоротиться строк їхньої служби. За наявними в авторів відомостями запропоновані суттєві ознаки, що характеризують суть винаходу, не відомі в даному розділі техніки. Запропоноване технічне рішення може бути використане на підприємствах по виплавці вто 89273 4 ринного свинцю й свинцевих сплавів з лому свинцево-кислотних акумуляторів й акумуляторних батарей. На Фіг. схематично зображена футерівка, що заявляється, обертової печі. Корпус печі 1 обкладено вогнетривами 2, що мають виїмки 3. Вогнетриви різної висоти: високі і низькі, чергуються в розташуванні й утворюють виступи. Різниця висоти h високого й низького вогнетриву становить 0,07-0,10 внутрішнього діаметра печі 2R. Глибина виїмок становить 0,10-0,25 висоти низьких вогнетривів. Нами була випробувана обертова піч із футерівкою-найближчим аналогом і футерівкою, що заявляється. Піч мала внутрішній діаметр 2R=3м. У першому прикладі використовувалася футерівка-аналог. Висота вогнетривів футерівкианалога становила 25см. Виїмки вогнетривів були зроблені напівкруглими радіусом 7см і заповнені волокнистим термостійким матеріалом (мулітокремнеземистою ватою) щільністю 250-270кг/м3. Температура зовнішнього корпусу печі в зоні випалу становила 307°С, теплові втрати в навколишнє середовище становили 6210Вт/м2. Цикл плавки активного матеріалу відпрацьованих свинцевокислотних акумуляторів тривав 5,5-6год. У другому прикладі використовувалася футерівка, що заявляється. Висота низьких вогнетривів футерівки, що заявляється, становила 23см; футерівка мала виступи висотою h=24см. Глибина виїмок вогнетривів (у формі паралелепіпеда) становила 3см. Температура зовнішнього корпусу печі в зоні випалу становила 305°С, теплові втрати в навколишнє середовище становили 6201Вт/м2. Цикл плавки активного матеріалу свинцевокислотних акумуляторів тривав 4,2год. Як показують наведені приклади, при дотриманні умов, викладених у формулі винаходу, досягається необхідний технічний результат. 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 89273 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lining of rotary furnace

Автори англійською

Dzenzerskyi Viktor Oleksandrovych, Dzenzerskyi Denis Viktorovych, Burylov Serhii Volodymyrovych, Okhotnikov Ihor Olehovych, Skosar Viacheslav Yuriiovych

Назва патенту російською

Футеровка вращающейся печи

Автори російською

Дзензерский Виктор Александрович, Дзензерский Денис Викторович, Бурилов Сергей Владимирович, Охотников Игорь Олегович, Скосар Вячеслав Юриевич

МПК / Мітки

МПК: F27B 7/28, F27B 7/00

Мітки: футерівка, обертової, печі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-89273-futerivka-obertovo-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Футерівка обертової печі</a>

Подібні патенти