Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами, яка відрізняється тим, що використовується модифікуючий агент чотирьохатомний спирт 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3-пропан-діол, при такому співвідношенні: кількість продукту конденсації терефталевої кислоти (0,9÷1,4); кількість чотирьохатомного спирту 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3-пропан-діол (0,5÷0,75).

2. Армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами за п. 1, яка відрізняється тим, що при модифікації застосовується сіль вугільної кислоти в кількості (0,0018-0,0022) від всієї маси.

Текст

Реферат: Армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами. Модифікуючим агентом є чотириатомний спирт 2,2-біс-(гідроксиметил)1,3-пропандіол. UA 88163 U (12) UA 88163 U UA 88163 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до виробництва високомолекулярних сполук, частково, в виробництві суперармованих пластиків у суднобудуванні, автомобілебудуванні, електротехнічний і космічній промисловості. Сучасні технологічні процеси отримання високомолекулярних сполук потребують створення нових дешевих матеріалів з програмованими технологічними і експлуатаційними властивостями на основі продукту конденсації терефталевої кислоти. До переваг продукту конденсації терефталевої кислоти належать його здатність до хімічної модифікації. Відомі модифікуючі агенти продукту конденсації терефталевої кислоти: діетиленгліколь, ряд поліолів, триетилентерамін та інші аміни [Кудюков Ю.П. Синтез, свойства и применение органои водорастворимых олигоэфиров: дис. доктора хим. наук]. Відомо, що температура розплаву продукту конденсації терефталевої кислоти 255÷265 °C, а температура розм'ягчення 245-248 °C. Задача корисної моделі це зниження теплових та матеріальних затрат на отримання армуючої добавки за рахунок підбору модифікуючого агента, який би знизив температуру плавлення всієї маси в реакторі. Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами, згідно з корисною моделлю, використовують модифікуючий агент чотириатомний спирт 2,2-біс(гідроксиметил)-1,3-пропандіол, при такому співвідношенні: кількість продукту конденсації терефталевої кислоти (0,9÷1,4); кількість чотириатомного спирту 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3пропандіол (0,5÷0,75). Згідно з корисною моделлю при модифікації застосовується сіль вугільної кислоти в кількості (0,0018-0,0022) від всієї маси. Армуючу добавку отримують в реакторі, спорядженому диспергуючим пристроєм, в який послідовно завантажують продукти конденсації терефталевої кислоти(0,9÷1,4) та чотириатомний спирт 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол(0,5÷0,75). Позитивним ефектом виявилося зниження температури переробки продукту конденсації терефталевої кислоти до 220÷160 °C. Цей процес було проведено при температурі 160÷180 °C. Цей процес здійснено за рахунок конденсації продукта конденсації терефталевої кислоти з поліолами при виділенні побічного продукту - етиленгліколю. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами, яка відрізняється тим, що використовується модифікуючий агент чотириатомний спирт 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол, при такому співвідношенні: кількість продукту конденсації терефталевої кислоти (0,9÷1,4); кількість чотириатомного спирту 2,2-біс-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол (0,5÷0,75). 2. Армуюча добавка для поліолефінів на основі продукту конденсації терефталевої кислоти, модифікованої амінами за п. 1, яка відрізняється тим, що при модифікації застосовується сіль вугільної кислоти в кількості (0,0018-0,0022) від всієї маси. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kudiukov Yurii Petrovych, Koshovets Mykola Volodymyrovych, Nosach Vanadii Oleksiiovych

Автори російською

Кудюков Юрий Петрович, Кошовец Николай Владимирович, Носач Ванадий Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: C07C 229/00, B29K 267/00

Мітки: добавка, армуюча, поліолефінів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-88163-armuyucha-dobavka-dlya-poliolefiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Армуюча добавка для поліолефінів</a>

Подібні патенти