Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Машина для миття підлоги, що містить корпус з ходовими колесами, змонтовані в корпусі ємність для миючої рідини, робочий орган, виконаний у вигляді нескінченної стрічки, щітку для очищення стрічки, сміттєзбірник, засіб притиску стрічки до оброблюваної поверхні, виконаний у вигляді тіла обертання, що в поперечному розрізі має форму еліпса, яке контактує із стрічкою по твірній, і привід коліс, який відрізняється тим, що додатково містить сміттєзбиральний барабан з перехльосними щітками, водозбиральну дошку, барабан із щітками для очищення сміттєзбирального барабана та сміттєзбірник, причому всередині тіла обертання розміщено акустичний концентратор, виконаний у вигляді ультразвукового випромінювача циліндричної форми, для ультразвукової очистки.

Текст

Машина для миття підлоги, що містить корпус з ходовими колесами, змонтовані в корпусі ємність для миючої рідини, робочий орган, виконаний у вигляді нескінченної стрічки, щітку для очищення стрічки, сміттєзбірник, засіб притиску стрічки до оброблюваної поверхні, виконаний у вигляді тіла обертання, що в поперечному розрізі має форму еліпса, яке контактує із стрічкою по твірній, і привід коліс, яка відрізняється тим, що додатково містить сміттєзбиральний барабан з перехльосними щітками, водозбиральну дошку, барабан із щітками для очищення сміттєзбирального барабана та сміттєзбірник, причому всередині тіла обертання розміщено акустичний концентратор, виконаний у вигляді ультразвукового випромінювача циліндричної форми, для ультразвукової очистки. Винахід відноситься до комунального обладнання для прибирання виробничих і суспільних приміщень, а саме до підлогоприбиральних машин. З рівня техніки відомі: вакуумно-щіточні машини, вакуумно-підмітальні та пилососні машини, підлого-пилососні машини, пилососні машини, водопилососні машини. З багацького різноманіття підлогоприбиральних машин, типів водопідлогомиєчних машин, порівняно не багато. Переважність водопідлогомиєчних машин: порівняна простота прибирання, якість прибирання та малі енерговитрати. Частіше усього водопідлогомиєчні машини мають прості виконавчі органи, такі як: вологообертальні щітки, барабани з віджимальними валками та волого-обертальні щітки з пилососом. Більшість таких машин налагоджуються на визначений вид прибирання: обдирка підлоги, прибирання підлоги, витирання та полірування підлоги та т. д. Найбільше переважне прибирання підлоги дають водопідлогомиєчні машини. Комплексних водопідлогомиєчних машин практично нема, особливо з високоякісним улаштуванням. З рівня техніки відома наприклад, "машина для миття підлоги Б.А. Ватіпко", що містить корпус з ходовими колесами, змонтовані в корпусі місткість для миючої рідини, робочий орган, виконаний у вигляді нескінченної стрічки, щітку для очищення стрічки, сміттєзбірник, засіб притиску стрічки до оброблюваної поверхні, виконаний у вигляді тіла обертання, що контактує із стрічкою по створюючій, і привід коліс (SU, 1743583, опубл. 30.06.1992) прийнята за найближчий аналог. Недоліком найближчого аналога є те, що її не можна використовувати для очистки від будівельних забруднень. В основу винаходу поставлено завдання створення такої машини для миття підлоги, яка за рахунок технічних особливостей, могла б здійснювати, окрім сухого та вологого прибирання, також очищення підлоги від будівельних забруднень таких, як налипання глини, бітума, плям фарби і т.і. Поставлене завдання вирішується тим, що машина для миття підлоги, що містить корпус з ходовими колесами, змонтовані в корпусі ємність для миючої рідини, робочий орган, виконаний у вигляді нескінченної стрічки, щітку для очищення (19) UA (11) 87805 (13) C2 (21) 20031110168 (22) 11.11.2003 (24) 25.08.2009 (46) 25.08.2009, Бюл.№ 16, 2009 р. (72) АРТЕМЕНКО АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ (73) АРТЕМЕНКО АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ (56) DE, 819716, A47L 13/60, 13/10, 05.11.1951 RU, 2164374, 7 A47L 11/29, 11/30, 27.03.2001 RU, 2046594, 6 A47L 11/30, 27.10.1995 SU, 1743583, 5 A47L 11/28, 30.06.1992 SU, 1722457, 5 A47L 11/28, 03.03.1992 SU, 1279611, 4 A47L 11/282 , 30.12.1986 SU, 312596, A 47L 11/282 , 31.08.1971 GB, 888962, A47L 11/292, 11/29, 07.02.1962 US, 4369540, 3 A47L 11/24, 11/30, 25.01.1983 DE, 19650565, 6 A47L 11/283, 10.06.1998 DE, 3309636, 3 A47L 11/36, 20.09.1984 3 стрічки, сміттєзбірник, засіб притиску стрічки до оброблюваної поверхні, виконаний у вигляді тіла обертання, що в поперечному розрізі має форму еліпса, яке контактує із стрічкою по створюючій, і привід коліс, згідно винаходу, додатково містить сміттєзбиральний барабан з перехльосними щітками, водозбиральну дошку, барабан із щітками для очищення сміттєзбирального барабана та сміттєзбірник, причому всередині тіла обертання розміщено акустичний концентратор, виконаний у вигляді ультразвукового випромінювача циліндричної форми, для ультразвукової очистки. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, що заявляється, та технічним результатом, що досягається, полягає у тому, що машина для миття підлоги додатково містить сміттєзбиральний барабан з перехльосними щітками, водозбиральну дошку, барабан із щітками для очищення сміттєзбирального барабана та сміттєзбірник, причому всередині тіла обертання розміщено акустичний концентратор, виконаний у вигляді ультразвукового випромінювача циліндричної форми, для ультразвукової очистки. Таким чином, з вищенаведеного виходить, що при виконанні машини для миття підлоги так, як пропонується технічним рішенням, що заявляється, розширюються функціональні можливості, підвищуються її ефективність в експлуатації при невеликій затраті електроенергії. Машина для миття підлоги пояснюється кресленням, де на Фіг.1, 2 показана конструкція машини для миття підлоги. Машина для миття підлоги на Фіг. збоку складається: тіло обертання 6, плоскої м'якої водопоглинаючої замкнутої стрічки 7, трубчатої розпірної рами 8, приводного стаціонарного барабана 9, приводного вала 10 стаціонарного барабана, разпірних пружин 12, стаціонарних опор 13, рухомого вала 14, вільнообертального віджимного барабана 15, водособирального корита 17, гнучких волосяних щіток 18, сміттєприбирального стаціонарного барабана 19, водоподаючої дошки 20, водоподаючих та водознімних щіток 21, короба з ванною 22, 87805 4 сміттєзнімального та зволожуючого барабана 23 з ванною 24, роликів для рухомості 25, обертального ультразвукового випромінювача циліндричної форми 3, електромагнітних котушок збудження ультразвукових коливань 4, нерухомого вала 5. Машина працює наступним чином. Машина вручну, або в автоматичному режимі по програмі, на роликах 25 рухається в основному, напрямку 11 чи в допоміжному 2. Спочатку працю здійснює барабан 19, з гнучкими волосяними щітками 18, він вбере сміття забруднення та подає в короб 22 з ванною 24. Відчистку барабана 19 здійснює сміттєзнімальний барабан 23, котрий кидає сміття у ванну 24 короба 22 та хватає воду щітками 18 та подає її на водознімальні щітки 21. Волога без сміття падає на дошку 20 та стікає на щітки 21, де знімається щітками барабана 19, зволожуючи підлогу. Чистову обробку підлоги 1 здійснює тіло обертання 6, котре обертаючись перераховує плоску м'яку замкнуту стрічку 7. Стрічку 7 перераховує приводний стаціонарний барабан 9 обертаємий валом 10 та розміщений на стаціонарній опорі 13. Барабан 15 вільнообертаючийся на валу 14 під натиском пружини 12 віджимає рідину 16 з водопоглинаючої стрічки 7, вода 16 стікає в корито 17. Розпірна рама 8, що качається, вільно надсаджена на вал 10, та під дією пружини 12 нажимає тілом кочення 6 на підлогу 1 та здійснює чистове прибирання. Усередині тіла кочення 6 розміщується обертальний від ультразвукового випромінювача циліндричної форми 3, котрий випромінює ультразвукові коливання збуджені електромагнітними котушками 4. Ультразвуковий випромінювач 3, котушки 4 з сердечниками та вал 5 здійснюють замкнутий електромагнітний ланцюг випромінюючий ультразвукові коливання випромінювача 3, через стінку тіла кочення 6 на водозбиральну стрічку 7, та здійснює ультразвукову обробку підлоги. Прямий 11 та зворотній 2 напрямок машини, а також обертання барабанів необхідне, коли є особоміцне забруднення поверхні підлоги. 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 87805 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Machine for washing floor

Автори англійською

ARTEMENKO ANATOLII DMYTROVYCH

Назва патенту російською

Машина для мытья пола

Автори російською

АРТЕМЕНКО АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

МПК / Мітки

МПК: A47L 13/00, A47L 11/00, A47L 13/10

Мітки: машина, підлоги, миття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87805-mashina-dlya-mittya-pidlogi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина для миття підлоги</a>

Подібні патенти