Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Сажок для комах, що складений з камери, утвореної гладкими бічними стінками, сітчастими днищем і кришкою, і збірника яєць під днищем камери, який відрізняється тим, що кришка виконана знімною, камера обладнана щіткою і заслінкою у вигляді пластини, у верхній частині камери на внутрішній поверхні двох протилежних стінок по всій їх довжині виконані напрямні, наприклад, у вигляді пазів, а в двох інших стінках камери на одному рівні з пазами виконані щілиноподібні отвори для проходу заслінки, при цьому висота щілиноподібних отворів не більше розміру метелика, а щітка і заслінка виконані з можливістю переміщення по пазах та взаємодії між собою.

Текст

Сажок для комах, що складений з камери, утвореної гладкими бічними стінками, сітчастими днищем і кришкою, і збірника яєць під днищем камери, який відрізняється тим, що кришка виконана знімною, камера обладнана щіткою і заслінкою у вигляді пластини, у верхній частині камери на внутрішній поверхні двох протилежних стінок по всій їх довжині виконані напрямні, наприклад, у вигляді пазів, а в двох інших стінках камери на одному рівні з пазами виконані щілиноподібні отвори для проходу заслінки, при цьому висота щілиноподібних отворів не більше розміру метелика, а щітка і заслінка виконані з можливістю переміщення по пазах та взаємодії між собою. (19) (21) a200713976 (22) 12.12.2007 (24) 10.08.2009 (46) 10.08.2009, Бюл.№ 15, 2009 р. (72) САРКІСЬЯН ЛЕВОН СЕМЕНОВИЧ, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ЛЕБЕДЄВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА (73) ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БІОТЕХНІКА" (56) UA 22798, 15.09.2000 SU 691123, 15.10.1979 SU 1017244, 15.05.1983 SU 954078, 30.08.1982 SU 1468482, 30.03.1989 US 3086498, 23.04.1963 3 ким чином, для забезпечення ефективного збору метеликів в прототипі, необхідна камера (приймальний сажок) величезного об'єму; - можливе повернення метеликів в пенал на запах поживного середовища при їх тривалому знаходженні (більше доби) в камері і розташування їх на поверхнях касет і пенала; - наявність в камері різновікових метеликів (для ефективного збору яєць необхідна наявність в камері одновікових метеликів); - щільність розміщення метеликів, при якій природний вихід метеликів в камеру припиниться, не завжди співпадає з щільністю, потрібною за технологією; - наявність додаткових елементів устаткування (касет і пенала). Завданням пропонованого винаходу є підвищення ефективності збору метеликів і збільшення кількості яєць, що відкладаються ними, при зменшенні трудовитрат і зниженні втрат біоматеріалу на стадії збору метеликів. Це досягається в запропонованому пристрої за рахунок отримання необхідної кількості одновікових особин комах. Запропонований універсальний сажок складається з камери, утвореної гладкими бічними стінками, сітчастим днищем і кришкою, і збірника яєць під днищем. Кришка виконана знімною, а камера обладнана щіткою і заслінкою з можливістю їх взаємодії. У верхній частині камери на внутрішній поверхні двох протилежних стінок по всій довжині виконані направляючі у вигляді пазів, а в двох інших стінках на одному рівні з пазами виконані щілиноподібні отвори. Заслінка у вигляді пластини, яка вставлена через щілиноподібний отвір, і щітка переміщаються по пазах. Висота щілиноподібного отвору не більше розміру метелика. Використання в запропонованому універсальному сажку щітки, заслінки у вигляді пластини і універсальної знімної кришки, яка одночасно є кришкою кювети, де вирощують комах, і на внутрішній поверхні якій збираються відроджені імаго (метелики), дозволяє забезпечити збір необхідної кількості одновікових (одноденних) метеликів. Крім того, в запропонованому пристрої відпадає необхідність в додаткових елементах обладнання (касет і пенала як в прототипі) і відповідно відсутні операції перекладання лялечкового біоматеріалу в перфоровані касети і установка їх в пенал, що зменшує трудовитрати. Наявність в запропонованому сажку заслінки у вигляді пластин, що встановлюється в щілиноподібних отворах бічних стінок камери, і її переміщення, по пазах з пересуванням перед собою щітки, забезпечує синхронізацію процесів збору метеликів і перекриття камери для запобігання розльоту комах за межи сажка. Таким чином, в запропонованому пристрої збирають необхідну кількість метеликів, зганяючи потривожених комах з внутрішній поверхні знімних кришок в камеру сажка. Щітка, що пересувається заслінкою, тривожить розташованих на внутрішній поверхні знімної, кришки метеликів, при цьому не травмуючи їх. Метелики, що злетіли переміщуються всередину камери, а заслінка перекриває вихід з камери сажка. 87756 4 Зниження втрат біоматеріалу досягається за рахунок відсутності в запропонованому пристрої паразитних поверхонь (поверхонь касет і пенала в прототипі), на яких можуть розташовуватися метелики, що вийшли з лялечок. Необхідно відзначити, що запропонований пристрій виконує кілька функції: спочатку в ньому здійснюється збір необхідної (дозованої) кількості особин імаго комахи одного віку, що не забезпечується в прототипі, а потім в ньому відбувається подальше спаровування метеликів, відкладання і збір яєць. Універсальний сажок для збору і утримування імаго комах (метеликів), відкладання та сбору яєць показаний на фіг.1. Сажок складається з камери 1, сітчастого дна 2, універсальної знімної сітчастої кришки 3 та збірника яєць (на фіг. непоказаний). Під сітчастою кришкою 3 сажка, по всій її ширині розташована щітка 4. Щітка 4 являє собою смужку штучної або натуральної щетини (або поролону) закріпленої в металевих кутках і встановлена у пазах на внутрішній поверхні бічних стінок камери 1. Через щілиноподібні отвори у інших бічних стінках камери 1 встановлюють заслінку 5. Заслінка 5 переміщується в тих же пазах, що і щітка 4. Для фіксації сітчастої кришки 3 на камері 1 передбачений фіксатор 6. Сажок працює таким чином. Відкривають фіксатор 6. Знімають кришку 3, при цьому щітка 4 знаходиться в крайньому правому чи крайньому лівому положенні. На камері 1 встановлюють нову кришку 3 - кришку кювети з розташованими на її внутрішній сітчастої поверхні метеликами млинової вогнівки, які відродились, (кришки кювети і пристрою однакові). Закривають фіксатор 6. Установлюють заслінку 5 через щілиноподібні отвори в корпусі 1 з того ж боку, з якого знаходиться щітка 4. Заслінку 5 закривають, при цьому щітка 4 переміщається по внутрішній поверхні встановленої кришки 3 і лякає метеликів, які злітають та переміщаються всередину камери 1, а заслінка 5 при цьому поступово перекриває вихід з сажка, запобігаючи розльоту імаго за межи сажка. Тобто, коли усі метелики будуть знаходитися у середині камери 1 сажка, він виявляється перекритий заслінкою 5. Потім кришку 3 знімають і на камеру 1 встановлюють нову кришку з наступної кювети. Після цього заслінку 5 встановлюють у щілиноподібний отвір із протилежного боку камери 1, де на цей час знаходиться щітка 4, і процес збору повторюють. Після збору імаго з усіх кювет на камері 1 залишається кришка з останньої кювети. Заслінку 5 знімають, камера 1 з днищем 2 закритий кришкою 3 встановлюють на збірник яєць (піддон). Метелики, що розташовуються на сітчастих поверхнях сажка, відкладають яйця, які просипляються крізь днище 2 у піддон - збірник яєць. Джерела інформації 1 Монастырский А.Л., Горбатовский В.В. Массовое разведение насекомых для биологической защиты растений: Справочник. - М.: Агропромиздат, 1991.-240 с. 2 Пристрій для відкладання та збору яєць комах: Патент України № 22798, 6МПК А01К67/00, опуб. Бюл. № 4 2000 р. - прототип. 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 87756 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rearing cage for insects

Автори англійською

Sarkisian Levon Semenovych, Belchenko Volodymyr Mykhailovych, Lebedieva Nadia Serhiivna

Назва патенту російською

Садок для насекомых

Автори російською

Саркисьян Левон Семенович, Бельченко Владимир Михайлович, Лебедева Надежда Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: сажок, комах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87756-sazhok-dlya-komakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сажок для комах</a>

Подібні патенти