Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розселення комах, наприклад трихограми, виконаний у вигляді ємності, що складається з верхньої й поважченої нижньої частин, усередині якої розміщені заражені трихограмою яйця хазяїна, який відрізняється тим, що в ємності встановлена паперова вкладка, яка виконана у вигляді гармошки або спіралі з розміщеними на ній в один шар яйцями хазяїна, що заражені трихограмою, а у верхній частині ємності виконаний отвір, який закритий діафрагмою із промасленого або вощеного паперу з можливістю утворення в діафрагмі отворів діаметром, більшим розміру імаго комахи.

Текст

Пристрій для розселення комах, наприклад трихограми, виконаний у вигляді ємності, що складається з верхньої й поважченої нижньої частин, усередині якої розміщені заражені трихограмою яйця хазяїна, який відрізняється тим, що в ємності встановлена паперова вкладка, яка виконана у вигляді гармошки або спіралі з розміщеними на ній в один шар яйцями хазяїна, що заражені трихограмою, а у верхній частині ємності виконаний отвір, який закритий діафрагмою із промасленого або вощеного паперу з можливістю утворення в діафрагмі отворів діаметром, більшим розміру імаго комахи. Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до засобів біологічного захисту рослин від шкідників, і може бути використаний для механізованого осередкового внесення яєць комахишкідника (хазяїна), які заражені трихограмою, для біологічного захисту рослин. Відоме осередкове внесення трихограми [1], при якому використовують зіжмакані шматочки паперу розміром 10x10мм, які попередньо розміщують в однолітровій банці з 0,6-1,2г трихограми з розрахунку 10 штук шматків паперу на 0,2г трихограми. Банки щільно зав'язують і ведуть спостереження за початком вильоту трихограми. Після появи рухомих форм трихограми її вносять впродовж 24год шляхом розкидання вручну шматків паперу з трихограмою на рослини. Суттєві недоліки такого розселення: необхідність внесення трихограми у вузькі агрономічні строки при відповідних температурі, вологості повітря та освітлення; необхідність повторного внесення за сприятливих розумів, якщо протягом доби після внесення відбулось різке погіршення погодних умов (дощ, зниження температури, сильний вітер тощо); неможливість механізувати процес внесення при використанні в якості носія трихограми шматочків зіжмаканого паперу. Відома кулеподібна капсула для внесення трихограми [2], яка складається з двох однакових півсфер, що виготовлені з паперової маси (відходів паперової промисловості) методом вакуумного формування. У капсулі розміщені заражені трихограмою яйця хазяїна, а перед внесенням капсула проколюється з двох протилежних боків для забезпечення можливості самостійного виходу трихограми при відповідних сприятливих умовах. До недоліків цієї капсули слід віднести: можливість перекриття зараженими яйцями хазяїна вихідних отворів; можливість перекриття вихідних отворів за рахунок набухання паперової маси при перезволоженні; можливість непробиття вихідного отвору за рахунок розшарування волокнистої паперової маси під час дії пробивної голки; складність механізації процесу дозованого розміщення в капсулі яєць хазяїна, які заражені трихограмою. Найбільш близьким до пропонованого пристрою є пристрій для розселення трихограми [3]. Пристрій складається з верхньої й поважченої нижньої частин, що утворюють ємність, у якій розміщені комахи або заражені ними яйця хазяїна. У верхній частині пристрою виконані отвори у вигляді усіченого конуса, причому менші діаметри дорівнюють розміру дорослої комахи, а більші діамет (19) UA (11) 87737 (13) C2 (21) a200711957 (22) 29.10.2007 (24) 10.08.2009 (46) 10.08.2009, Бюл.№ 15, 2009 р. (72) БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, САРКІСЬЯН ЛЕВОН СЕМЕНОВИЧ, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СТАРЧЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ, ТАРГОНЯ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (73) ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БІОТЕХНІКА" (56) RU 2119748C1 A01K67/033, 10.10.1998 SU 545310 A01K67/00, 05.02.1977 UA 26704C2 A01C13/00, 12.11.1999 UA a200703029 A01K67/00, 22.03.2007 RU 2038782C1 A01K67/033, 09.07.1995 3 ри, звернені усередину, дорівнюють розміру яйця хазяїна. Недоліком даного пристрою є те, що імаго трихограми, які вилетіли з яєць хазяїна, під час зберігання й транспортування можуть вільно виходити за межі пристрою. Конічні отвори, які виконані у верхній частині пристрою, при транспортуванні або застосуванні можуть легко забитися як зсередини - яйцями хазяїна або часточками комах, так і зовні - частками пилу. Крім того, конічні отвори, тим більш такого малого діаметра (десяті частки міліметра) технологічно важко здійснити. Істотним недоліком прототипу є також те, що яйця хазяїна в ньому розміщені просто насипом. Вільний вихід трихограми з яєць хазяїна утруднений, тому що кожен шар (крім верхнього шару) перекривається черговим шаром яєць. Чим більше зверху шарів, тим вихід трихограми буде більше утруднений. Імаго трихограми після виходу з яєць хазяїна протягом короткого часу повинні розправити свої крильця, інакше хітин швидко затвердіє й комахи залишаться деформованими й стануть нежиттєздатними. Ці недоліки можуть викликати значні втрати біоматеріалу,а також привести до зниження ефективності застосування ентомофага трихограми. Завданням, на рішення якого запропонований винахід є підвищення життєздатності комах, що розселяються, наприклад трихограми, і підвищення ефективності її застосування. Це досягається в пропонованому пристрої створенням оптимальних умов для відродження трихограми, її вильоту з нього й поширення в поле. Для цього в пропонованому пристрої усередині ємності, утвореної двома верхньої й поважченою нижньої частинами, наприклад у вигляді півсфер, встановлена паперова вкладка з нанесеними на ній в один шар яйцями хазяїна, які зараженими трихограмою. При цьому для збільшення поверхні паперова вкладка виконана у вигляді гармошки або спіралі. У верхній частині пристрою виконаний отвір, який закритий промасленою або вощеною паперовою діафрагмою з можливістю проколювання в ній отворів діаметром, більшим розміру імаго трихограми. Через отвір, виконаний у верхній частині пропонованого пристрою, перед закриттям його діафрагмою встановлюється паперова вкладка з нанесеними на ній зараженими трихограмою яйцями хазяїна. Замість занадто дрібних, конічних, технологічно важко здійсненних отворів у верхній частині ємності прототипу в пропонованому пристрої в промасленій або вощеній паперовій діафрагмі виконані звичайні (циліндричні) отвори, причому діаметром більшим, ніж розмір імаго трихограми, що гарантує трихограмі вільний вихід із пристрою. Необхідна кількість отворів потрібного діаметра в діафрагмі може бути проколота одночасно, наприклад за допомогою зблокованих голок. Блок голок може виконувати таку кількість отворів і таким діаметром, які необхідні для розселення даної комахи. При цьому отвори в діафрагмі виконують безпосередньо перед застосуванням пристрою. Це 87737 4 запобігає виходу трихограми за межі пристрою у випадку її виходу з яєць хазяїна під час зберігання й транспортування. Виконання діафрагми в пропонованому пристрої із промасленого або вощеного паперу дозволяє захистити заражені трихограмою яйця хазяїна та імаго ентомофага, які з них вже відродились, від надлишку вологи, викликаної несприятливими погодними умовами. Промаслений або вощений папір також запобігає зменшенню діаметрів вихідних отворів або повне їхнє закриття при набрякання паперу при його зволоженні. Крім того, застосування такої паперової діафрагми в пропонованому пристрої замість фольги у прототипі є більше економічним і не засмічує навколишнє середовище (можливість розчинення фольги в польових умовах у прототипі викликає великі сумніви). У ємності пропонованого пристрою заражені трихограмою яйця хазяїна розташовані не насипом, як у прототипі, а нанесені товщиною в один шар на паперову вкладку, виконану у вигляді гармошки або спіралі. Це гарантує життєздатність імаго, що відродилися, за рахунок відсутності особин трихограми з деформованими крильцями, тому що імаго можуть вільно вийти з яєць і відразу розправити крильця. Крім того, така запропонована конструкція пристрою дозволяє механізувати процес розселення трихограми. Таким чином, сукупність переваг пропонованого пристрою дозволяє підвищити ефективність застосування ентомофага трихограми. Пропонований пристрій показаний на Фіг.1. Пристрій являє собою скріплені між собою верхню частину 1 і поважчену нижню частину 2, які виконані, наприклад у вигляді півсфер. У верхній частині 1 виконаний отвір, який закритий промасленою або вощеною паперовою діафрагмою 3. Усередині пристрою розташована паперова вкладка 4, яка виконана у вигляді гармошки або спіралі з нанесеними на неї зараженими трихограмою яйцями хазяїна. У паперовій діафрагмі 3 перед застосуванням пристрою виконують отвори для виходу трихограми. Пропонований пристрій для розселення трихограми працює таким чином. Усередину ємності, утвореної верхньої 1 і нижньої 2 частинами через отвір у верхній частині 1, установлюють паперову вкладку 4 з нанесеними на ній в один шар яйцями хазяїна, які заражені трихограмою. Перед розміщенням пристрою в поле в діафрагмі 3 виконують отвори. Розміщення пристрою в поле може здійснюватися механізованим або ручним способом. Після виходу імаго з яєць хазяїна трихограма вільно виходить крізь отвори, виконані в діафрагмі 3, за межі пристрою. Пропонований пристрій забезпечує підвищення ефективності застосування ентомофага трихограми за рахунок збільшення виходу життєздатних комах. Джерела інформації: 1. Федоренко В.П., Конверська В.П., Колісніченко B.C., Сядрист О.Б. Технології використання видів роду трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae) врегулюванні чисельності лускокри 5 87737 лих шкідників овочевих культур (методичні рекомендації), - К.: Інститут захисту рослин УААН. 2004. - 48с. 2. Абашкин А.С., Кику Б.Б. Механизированный способ расселения трихограммы в капсулах. - М.: Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 ВНИИ биологической защиты растений, Колос. 1979. - 4с. 3. Авторское свидетельство №543374, 3МПК А01К67/00, Устройство для расселения насекомых. С.В. Андреев, М.С. Лузгий, В.М. Гуминенко, опубл. 25.02.77. - Бюл. №3. - прототип. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for settling insects, for example trichogramma

Автори англійською

Belchenko Volodymyr Mykhailovych, Sarkisian Levon Semenovych, Tarhonia Vasyl Serhiiovych, Starchevskyi Ihor Petrovych, Dubrovin Valerii Oleksandrovych, Starchevskyi Yurii Ihorovych, Tarhonia Serhii Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройство для расселения насекомых, например, трихограммы

Автори російською

Бельченко Владимир Михайлович, Саркисьян Левон Семенович, Таргоня Василий Сергеевич, Старчевский Игорь Петрович, Дубровин Валерий Александрович, Старчевский Юрий Игоревич, Таргоня Сергей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: пристрій, розселення, наприклад, трихограми, комах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87737-pristrijj-dlya-rozselennya-komakh-napriklad-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розселення комах, наприклад трихограми</a>

Подібні патенти