Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини, який відрізняється тим, що як індикаторні клітини використовують нейтрофіли крові людини, а як токсини ентеробактерій - ентеротоксини шигел.

Текст

Реферат: Спосіб визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини, у якому як індикаторні клітини використовують нейтрофіли крові людини, а як токсини ентеробактерій - ентеротоксини шигел. UA 87710 U (12) UA 87710 U UA 87710 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до медицини, а саме до мікробіології. Відомі моделі (аналоги) способів визначення секреторної активності клітин крові людини засновані на використанні як індикаторних клітин моноцитів крові людини (патент на корисну модель № 82662, Спосіб контролю інактивації токсинів сальмонел шляхом визначення секреторної активності клітин крові людини). Недоліком цього способу є те, що моноцити крові людини складають незначну частку (28 %) від загальної кількості лейкоцитів, що ускладнює виділення моноцитів із крові без домішок інших різновидів лейкоцитів [1, 2]. Питома вага нейтрофілів у складі лейкоцитів складає 5060 %, що значно знижує вірогідність небажаної присутності у суспензії нейтрофілів інших різновидів лейкоцитів і дає змогу оцінити секреторну активність виключно нейтрофілів. Задачею даної корисної моделі є усунення хиб найближчого аналога шляхом заміни типу індикаторних клітин з моноцитів на нейтрофіли, що буде полегшувати визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність нейтрофілів крові людини, а також підвищувати точність оцінки. Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини, згідно з корисною моделлю, як індикаторні клітини використовують нейтрофіли крові людини, а як токсини ентеробактерій - ентеротоксини шигел. Позитивний ефект: застосування запропонованого способу визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини дає змогу оцінювати секреторну активність виключно популяції нейтрофілів без домішку інших різновидів лейкоцитів. Приклад: секреторну активність нейтрофілів визначали під впливом ентеротоксинів Shigella sonnei у розчиненні 1 ЛД50 у співвідношенні 1:10 (див. таблицю), за методикою, описаною у найближчому аналозі. Визначення інтерлейкінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8) проводили в супернатантах суспензій нейтрофілів за допомогою наборів HLISA (Medgenix Diagnostics, Бельгія). 25 Таблиця Секреторна активність нейтрофілів під дією шигельозних ентеротоксинів у розчиненні 1 ЛД50 у співвідношенні 1:10 Показники Пг/мл ІЛ-1β ІЛ-6 ІЛ-8 30 35 Базальна секреція нейтрофілів (без впливу Секреція нейтрофілів під дією ентеротоксинів Shigella sonnei) (n=37) ентеротоксинів Shigella sonnei (n=35) 3,65±0,15 30,33±0,06 3,7±0,19 51,61±2,62 4,7±0,2 60,13±3,00 При вивченні секреторної активності нейтрофілів під дією ентеротоксинів Shigella sonnei у розчиненні 1 ЛД50 у співвідношенні 1:10 було встановлено, що шигельозні токсини при взаємодії з нейтрофілами стимулюють секрецію ІЛ 1-β, 6, 8, що підтверджує токсичний вплив шигельозних ентеротоксинів на нейтрофіли. Джерела інформації: 1. Михеенко Т.В. Два метода получения обогащенной популяции моноцитов периферической крови/ Т.В. Михеенко// Лабораторное дело. - 1987. - № 10. - С. 763-766. 2. Хейфец Л.Б. Разделение форменных элементов крови человека в градиенте плотности верографин-фиколл/ Л.Б. Хейфец, В.А. Абалакина// Лабораторное дело. - 1973. - № 10. С. 579-581. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини, який відрізняється тим, що як індикаторні клітини використовують нейтрофіли крові людини, а як токсини ентеробактерій - ентеротоксини шигел. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Haidash Ihor Slavovych, Haidash Olena Ihorivna, Shabelnyk Oleh Ivanovych, Haidash Iryna Anatoliivna

Автори російською

Гайдаш Игорь Славович, Гайдаш Елена Игоревна, Шабельник Олег Иванович, Гайдаш Ирина Анатолиевна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00

Мітки: спосіб, секреторну, клітин, крові, людини, ентеробактерій, визначення, активність, токсинів, дії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87710-sposib-viznachennya-di-toksiniv-enterobakterijj-na-sekretornu-aktivnist-klitin-krovi-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення дії токсинів ентеробактерій на секреторну активність клітин крові людини</a>

Подібні патенти