Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електричний кабель, який містить осердя у вигляді однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, вільний простір між якими може бути заповнений полімерним матеріалом, виготовлене з металевих і/або полімерних шарів захисне покриття та зовнішній екструдований суцільний шар полімерного матеріалу поверх нього, який відрізняється тим, що зовнішній шар, який контактує з атмосферою, виготовлено з полімерної композиції при співвідношенні її компонентів, мас. ч.:

полівінілхлорид

28,3-42,5

складний ефірний пластифікатор

24,0-25,0

свинцевий або кальцій-цинковий стабілізатор

1,2-2,0

дифенілолпропан

0,8-1,0

діоксид кремнію

4,5-5,0

стеарат кальцію

0,6-0,7

наповнювач - антипірен

19,1-32,0

триоксид сурми

5,0-6,0.

Текст

Електричний кабель, який містить осердя у вигляді однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, вільний простір між якими може бути заповнений полімерним матеріалом, виготовлене з металевих і/або полімерних шарів захисне покриття та зовнішній екструдований суцільний шар полімерного матеріалу поверх нього, який відрізняється тим, що зовнішній шар, який контактує з атмосферою, виготовлено з полімерної композиції при співвідношенні її компонентів, мас. ч.: полівінілхлорид 28,3-42,5 складний ефірний пластифікатор 24,0-25,0 свинцевий або кальцій-цинковий стабілізатор 1,2-2,0 дифенілолпропан 0,8-1,0 діоксид кремнію 4,5-5,0 стеарат кальцію 0,6-0,7 наповнювач - антипірен 19,1-32,0 триоксид сурми 5,0-6,0. Винахід відноситься до електричних кабелів та проводів. Відомий захищений сигнально-блокувальний кабель, що складається з осердя у вигляді принаймні однієї ізольованої струмопровідної жили та захисного покриття у вигляді шарів з металу, полімерних матеріалів, паперу та бітуму [1]. Недоліком згаданого вище кабеля є високе газодимовиділення в разі пожежі на кабельних комунікаціях. Найбільш близьким до запропонованого об'єкту є електричний кабель з низьким газодимовиділенням [2]. Кабель містить осердя у вигляді принаймні однієї ізольованої струмопровідної жили, захисне покриття та суцільний шар полімерного матеріалу. Недоліком є невисокі фізико-хімічні властивості ізоляції і полімерного матеріалу, які використовуються в конструкції кабеля та низька екологічна безпека технології їх виготовлення за рахунок втрати маси при гарячій переробці в екструдері і великих викидах шкідливих речовин в атмосферу. Задачею створення запропонованого об'єкту є покращення фізико-хімічних властивостей елеме нтів конструкції кабеля для підвищення експлуатаційних якостей, а також підвищення екологічної безпеки технології його виробництва. Поставлена задача вирішується запропонованою конструкцією кабеля із застосуванням в ній полімерного матеріалу з визначеним співвідношенням вихідних компонентів. Відповідність критерію "новизна" запропонованому об'єкту забезпечує те, що зовнішній шар, який контактує з атмосферою, виготовлено з полімерної композиції при співвідношенні її компонентів, мас. ч: полівінілхлорид 28,3-42,5 складний ефірний пластифікатор 24,0-25,0 свинцевий або кальцій-цинковий 1,2-2,0 стабілізатор дифенілолпропан 0,8-1,0 диоксид кремнію 4,5-5,0 стеарат кальцію 0,6-0,7 наповнювач - антипірен 19,1-32,0 триоксид сурми 5,0-6,0 Відповідність критерію "суттєві відзнаки" забезпечується тим, що ознаки, властиві запропоно (19) UA (11) 87535 (13) C2 (21) a200705764 (22) 23.05.2007 (24) 27.07.2009 (46) 27.07.2009, Бюл.№ 14, 2009 р. (72) ЗОЛОТАРЬОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, КАРПУШЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, АНТОНЕЦЬ ЮРІЙ ПАНАСОВИЧ, ВАСИЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, ЗОЛОТАРЬОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" (56) UA 60282, 15.09.2003 UA 2882, 16.08.2004 UA 3795, 15.12.2004 RU 37269, 10.04.2004 US 6495760, 17.12.2002 KR 20010065712 A, 11.07.2001 US 4562302, 31.12.1985 RU 13847, 27.05.2000 UA 62592, 15.12.2003 3 ваному об'єкту, не містяться в прототипі та інших технічних рішеннях в цій галузі техніки. Кабель складається з осердя у вигляді однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, вільний простір між якими (в разі конструктивної необхідності в багатожильних кабелях) може бути заповнений полімерним матеріалом, захисного покриття та зовнішнього екструдованого суцільного шару полімерного матеріалу, нанесеного поверх захисного покриття. Ізоляція може бути виготовлена з полівінілхлориду, лінійного чи зшитого певним чином поліетилену (наприклад, силанольнозшитого, зшитого пероксидними сполуками в середовищі водяної пари або газоподібного азоту та ін.). Вона може бути одношаровою або багатошаровою, коли перший від струмопровідної жили шар виготовлено з нагрівостійкого матеріалу (наприклад, обмотуванням слюдяним папером та ін.). Цей шар утворює вогнестійкий бар'єр і забезпечує тривалу роботу конструкції кабеля при прямій дії полум'я. Поверх шару нагрівостійкого матеріалу може бути накладений шар з полівінілхлориду чи зшитого поліетилену. Одношарова ізоляція може бути виконана з полівінілхлориду, зшитого поліетилену та іншого екструдованого полімеру. Захисне покриття виготовлено з послідовно накладених металевих і полімерних шарів, що чергуються між собою чи тільки послідовно накладених полімерних шарів в залежності від умов застосування кабеля. До складу захисного покриття відносяться поясна ізоляція, нанесена обмотуванням полімерною плівкою або виготовлена екструдованою з полімерного матеріалу. Поверх неї може бути накладений металевий екран з мідної стрічки і/або мідних дротин, полімерна чи металева оболонка, подушка з неметалевих матеріалів (плівка, бітум, кабельний папір), броня з металевих стрічок чи дротин, яка в свою чергу може бути захищена від корозії шарами неметалевих матеріалів, нанесених з допомогою екструзії чи обмотування. На захисне покриття нанесено зовнішній екструдований суцільний шар полімерного матеріалу, який контактує з киснем атмосфери і має підвищені фізико-хімічні властивості, а також підвищені властивості стосовно пожежної безпеки кабеля. Кабель працює так. Одна або кілька ізольованих струмопровідних жил осердя забезпечують передавання електричної потужності по кабелю. Захисне покриття з шарів металу, оболонок з металу чи полімеру, дроту, стрічок, а в разі необхідності і матеріалу, яким заповнено вільний простір між жилами, забезпечують захист осердя від дії зовнішнього середовища та механічних ушкоджень зовні при вигинанні кабеля в залежності від умов прокладання. При пожежах зовнішній екструдований суцільний шар полімерного матеріалу забезпечує, власне, низьке газодимовиділення, вогнестійкість чи непоширення горіння в умовах 87535 4 застосування кабеля та запобігає доступу кисню до внутрішніх горючих шарів. Окрім того, він забезпечує достатню теплопровідність для відведення тепла в умовах прокладання, яке виділяється в осерді навантаженого струмом кабеля. Виключення доступу кисню до внутрішніх горючих шарів та достатнє відведення тепла значною мірою разом забезпечують нанесення зовнішнього екструдованого суцільного шару полімерного матеріалу з обтисненням та власні властивості застосованого полімеру. Обтиснення захисного покриття суцільним шаром полімерного матеріалу виключає можливі порожнини повітря, яке підтримує горіння та створює додатковий тепловий опір між зовнішнім середовищем і осердям. Це підвищує струмопровідне навантаження кабеля. Для зручності монтажу передбачена можливість відокремлення шару полімеру від захисного покриття. Запропонована конструкція з використанням даного полімерного матеріалу забезпечує підвищену механічну міцність і більше відносне видовження, чим значно покращує стійкість кабеля до зовнішніх ушкоджень при вигинанні, роздавлюючих та розтягуючих зовнішніх зусиллях. Окрім того, при технологічній переробці в екструдерах досягнута значно менша втрата загальної маси запропонованого матеріалу, що підвищує екологічну безпеку технології виготовлення за рахунок скорочення промислових газоподібних викидів в атмосферу. Поряд з цим досягнуто властивостей підвищеної пожежної безпеки конструкції кабеля за рахунок надання їй властивостей непоширення горіння, низького газодимовиділення та вогнестійкості при пожежах. Застосування в розробленій конструкції запропонованого полімерного матеріалу разом підвищує експлуатаційні якості кабеля та екологічну безпеку технології його виготовлення. Виготовлені зразки електричних кабелів з мідними або алюмінієвими жилами та екструдованою ізоляцією у вигляді даної полімерної композиції пройшли електромеханічні випробування згідно ТУ У 31.3-00214534-018-2003. Вони мали підвищену у порівнянні з найближчим аналогом механічну міцність ізоляції на 7-20%, більше на 10-16,7% відносне видовження та меншу на 20-35% втрату маси при екструзійній переробці даної полімерної композиції. Зовнішній екструдований шар полімеру надавав кабелям підвищену пожежну безпеку за рахунок непоширення горіння та низького газодимовиділення. Джерела інформації 1. Деклараційний патент України №60282А МПК 7 Н01В7/42, заявлено 30.07.03, опубліковано 15.09.03, бюл. №9, заявник: ЗАТ "Завод "Південкабель". 2. Деклараційний патент України №2882 МПК 7 Н01В7/42, заявлено 08.07.04, опубліковано 16.08.04, бюл. №8, заявник: ЗАТ "Завод "Південкабель". 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 87535 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric cable

Автори англійською

Zolotariov Volodymyr Mykhailovych, Karpushenko Vasyl Petrovych, Antonets Yurii Panasovych, Vasylets Liudmyla Hryhorivna, Zolotariov Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Электрический кабель

Автори російською

Золотарёв Владимир Михайлович, Карпушенко Василий Петрович, Антонець Тарас Юрьевич, Василец Людмила Григорьевна, Золотарев Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H01B 7/00

Мітки: електричний, кабель

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87535-elektrichnijj-kabel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електричний кабель</a>

Подібні патенти