Апарат для доброджування і/або зберігання, і/або транспортування, і/або розливу пива

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Апарат для доброджування і/або зберігання, і/або транспортування, і/або розливу пива, що містить ємність (1) з оболонкою (2) охолоджування, покриті термоізоляцією (3) і розташовані всередині захисного кожуха (4), який відрізняється тим, що в захисному кожусі встановлений вузол охолоджування, виконаний з можливістю забезпечення охолодження рідини, що надходить в оболонку (2) охолоджування, причому вузол охолоджування встановлений всередині захисного кожуха (4) або розташований зовні захисного кожуха (4) і жорстко сполучений з ним.

2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що вузол охолоджування містить компресорно-конденсаторний агрегат (5), випарник (6) якого розташований в термоізольованій ємності (7), через яку насосом (8) забезпечено проходження охолоджуваної рідини по замкнутому контуру через оболонку (2) охолоджування.

3. Апарат за п. 1 і/або 2, який відрізняється тим, що обладнаний комунікаціями (9) для розливу пива та функціональними вентилями (10-1...10-4) і роз'ємами (11-1...11-4) для оперативного стикування і розстикування з ними, сполученими відповідними трубопроводами (12-1...12-4) з внутрішньою порожниною ємності (1) та вузлом охолоджування.

4. Апарат за п. 3, який відрізняється тим, що комунікації (9) для розливу пива оснащені контуром (13) охолоджування, розташованим по їх довжині і з'єднаним через насос (8) з вузлом охолоджування, причому вищезгадані комунікації (9) і контур (13) охоплені спільним термоізоляційним кожухом (14).

Текст

1. Апарат для доброджування і/або зберігання, і/або транспортування, і/або розливу пива, що містить ємність (1) з оболонкою (2) охолоджування, покриті термоізоляцією (3) і розташовані всередині захисного кожуха (4), який відрізняється тим, що в захисному кожусі встановлений вузол охолоджування, виконаний з можливістю забезпечення охолодження рідини, що надходить в оболонку (2) охолоджування, причому вузол охоло C2 2 (19) 1 3 В основу винаходу поставлена задача забезпечення технологічного температурного режиму при доброджуванні і/або транспортуванні і/або зберіганні і/або розливі в місцях розливу і/або реалізації, а також забезпечення технологічного температурного режиму ділянки доставки пива від апарата до крана розливу. Поставлена задача вирішується тим, що апарат доброджування і/або зберігання і/або транспортування і/або розливу пива, що містить ємність з оболонкою охолоджування, покриті термоізоляцією і розташовані всередині захисного кожуха, згідно з технічним рішенням, обладнаний вузлом охолоджування, виконаним з можливістю забезпечення охолодження рідини, що надходить в оболонку охолоджування, причому вузол охолоджування встановлений всередині захисного кожуха або розташований зовні захисного кожуха і жорстко з'єднаний з ним. Крім того, вузол охолоджування містить компресорно-конденсаторний агрегат, випарник якого розташований у термоізольованій ємності, через яку насосом забезпечене проходження охолоджуваної рідини по замкнутому контуру через оболонку охолоджування. Крім того, апарат оснащений комунікаціями для розливу пива та функціональними вентилями і роз'ємами для оперативного стикування та розстикування з ними, сполученими відповідними трубопроводами з внутрішньою порожниною ємності та вузлом охолоджування, а комунікації для розливу пива оснащені контуром охолоджування, розташованим по їх довжині і з'єднаним через насос з вузлом охолоджування, причому вищезгадані комунікації і контур охоплені спільним термоізоляційним кожухом. Суть технічного рішення полягає в тому, що виконання запропонованого пристрою вищеописаним способом дозволяє забезпечити необхідний температурний технологічний режим як при доброджуванні, так і при транспортуванні, зберіганні і/або розливі в місцях зберігання і/або реалізації, де відсутні системи охолоджування. На Фіг. представлена конструкція запропонованого пристрою. Апарат для доброджування і/або зберігання і/або транспортування і/або розливу пива містить ємність 1 з оболонкою 2 охолоджування, покриті термоізоляцією 3 і розташовані всередині захисного кожуха 4. Апарат обладнаний вузлом охолоджування, виконаним з можливістю забезпечення охолодження рідини, що надходить в оболонку 2 охолоджування та містить компресорноконденсаторний агрегат 5, випарник 6 якого розташований у термоізольованій ємності 7, через яку насосом 8 забезпечено проходження охолоджуваної рідини по замкнутому контуру через оболонку 2 охолоджування. Вузол охолоджування може бути встановлений всередині захисного кожуха 4 або може бути встановлений зовні захисного кожуха 4 і жорстко сполучений з ним. Апарат обладнаний комунікаціями 9 для розливу пива і функціональними вентилями 10-1...104 та роз'ємами 11-1...11-4 для оперативного стикування та розстикування з ними, з'єднаними відпо 86992 4 відними трубопроводами 12-1...12-4 з внутрішньою порожниною ємності 1 та вузлом охолоджування. Комунікації 9 для розливу пива (їх ділянка доставки - пивопровод) оснащені контуром 13 охолоджування, розташованим по їх довжині і сполученим через насос 8 з вузлом охолоджування. Вищезгадані комунікації 9 і контур 13 охоплені спільним термоізоляційним кожухом 14. Ємність 1 має горловину 15 з кришкою, на якій встановлений манометр 16, з'єднаний з верхньою частиною внутрішньої порожнини ємності 1, а також є отвір для трубопроводу 12-4 наддування для підтримання внутрішнього тиску в ємності 1. На іншому кінці трубопроводу 12-4 є функціональний вентиль 10-4 з роз'ємом 11-4 для оперативного стикування, наприклад, з газовим балоном для наддування. У нижній частині ємності 1 розташований отвір 17 під трубопровід 12-1 для наповнення (наливання) або спорожнення (зливання) продукту (молодого або готового пива) через функціональний вентиль 10-1 і роз'єм 11-1. До роз'єма 11-1 в місцях розливу і/або реалізації підключають комунікації 9 для розливу пива, що мають на видачі пива кран 18. Крім того, при підстикуванні комунікацій 9 для розливу пива підключають контур 13 охолоджування за допомогою роз'ємів 11-2 і 11-3, які через вентилі10-2 і 103 та трубопроводи 12-2 і 12-3, відповідно, сполучені з термоізольованою місткістю 7 і за допомогою насоса 8 забезпечено проходження з неї охолоджувальної рідини в оболонку 2 охолоджування та контур 13. Контур охолоджування оболонки 2 і контур 13 охолоджування комунікацій 9 для розливу пива попередньо заповнюються рідиною через отвір трубопроводу, об'єднуючого контури, при знятій заглушці 19 на його кінці. Таким чином, апарат, що заявляється, виконаний з можливістю оперативного стикування, розстикування та транспортування з готовим нефільтрованим пивом до місця розливу і/або до місця його реалізації або з пивом, що перебуває у стадії доброджування, до іншого місця доброджування з можливістю його розливу і/або реалізації з гарантією збереження його смакових якостей. Крім того, з'являється можливість перевозити апарат на великі відстані або зберігати відносно тривалий час без використання додаткових зовнішніх джерел охолоджування. Пристрій працює наступним чином. Перед заповненням апарата молодим пивом для доброджування всі продуктові порожнини повинні бути продезинфіковані і ретельно промиті. Після заповнення, наприклад, через отвір 17, апарат герметично закривають (шпунтують) і охолоджують молоде пиво, що пройшло технологічний процес головного бродіння, до температури 0...+2°С. До вентиля 10-4 наддування та газоскиду через роз'єм 11-4 підстиковується газовий балон з вуглекислим газом і редуктором (на Фіг. відсутній). Технологічний процес доброджування проходить при надмірному тиску у ємності 1, який забезпечується вуглекислим газом в процесі його виділення при доброджуванні пива або, при необхідності, через трубопровід 12-4 наддування від 5 86992 стороннього джерела - балона, і при температурі пива 0...+2°С, яка підтримується охолодженою зворотною рідиною, наприклад, водою з термоізольованої ємності 7 вузла охолоджування за рахунок роботи включеного насоса 8, що прокачує її через контур оболонки 2 охолоджування. Рідина охолоджується випарником 6, наприклад, фреоновим, вбудованим в термоізольовану місткість 7, а подача фреону та відведення тепла проводиться компресорно-конденсаторним агрегатом 5. При цій температурі пиво дозріває декілька тижнів до повної готовності, насичуючись розчинним вуглекислим газом під певним тиском, який контролюється манометром 16. Після дозрівання пива апарат з готовим продуктом може зберігатися або транспортуватися до місця розливу і/або реалізації. При тривалих термінах транспортування охолодження пива у пристрої може продовжуватися включенням насоса 8 та компресорноконденсаторного агрегату 5 вузла охолоджування, наприклад, від транспортного засобу. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 При зберіганні пива або при його реалізації і/або розливі пристрій підключається до місцевого джерела електроживлення для забезпечення роботи вузла охолоджування. Крім того, підключають комунікації 9 розливу та балон наддування. Після підстикування роз'ємів 11-1... 11-4 відкривають вентилі 10-1... 10-4, подаючи пиво через комунікації 9 для розливу на крані 8 розливу пива і охолоджуючи контури зворотною рідиною з вузла охолоджування. При видачі пива підтримується постійний тиск в ємності 1 за рахунок наддування його через трубопровід 12-4. Вузол охолоджування забезпечує охолодження пива в ємності 1 на весь час його реалізації навіть при закритому крані 18. Таким чином, у запропонованому пристрої вирішується поставлена технічна задача. Викладені переваги пристрою, що заявляється, забезпечують можливість широкого використання у харчовій промисловості, особливо при організації виробництва, зберігання, доставки і розливу нефільтрованого пива. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for finally fermenting and/or storing, and/or transporting, and/or dispensing of beer

Автори англійською

Matvieiev Vladimir Hennadievich, Artamonov Yurii Vasilievich, Pieshkin Andriei Arkadievich, Yakovliev Paviel Alieksandrovich

Назва патенту російською

Аппарат для дображивания и/или хранения, и/или транспортировки, и/или разлива пива

Автори російською

Матвеев Владимир Геннадьевич, Артамонов Юрий Васильевич, Пешкин Андрей Аркадьевич, Яковлев Павел Александрович

МПК / Мітки

МПК: A23G 9/00, C12C 13/00

Мітки: апарат, пива, розливу, доброджування, транспортування, зберігання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-86992-aparat-dlya-dobrodzhuvannya-i-abo-zberigannya-i-abo-transportuvannya-i-abo-rozlivu-piva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Апарат для доброджування і/або зберігання, і/або транспортування, і/або розливу пива</a>

Подібні патенти