Спосіб лікування і профілактики захворювань вуха і носа і пристрій для його здійснення

Номер патенту: 85595

Опубліковано: 10.02.2009

Автор: Гузеєв Олег Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для лікування і профілактики захворювань вуха і носа, який виконано у вигляді трубки із просоченої воском тканини та насадки з фольги, зафіксованої на поверхні трубки, який відрізняється тим, що поверхня трубки містить частинки янтарю, а насадка, зафіксована на зовнішній поверхні трубки, містить електроди, короткозамкнуті між собою шляхом безпосереднього електричного контакту.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що електроди виконано з металів, що мають різні електродні потенціали і належать до мікроелементів.

3. Спосіб лікування і профілактики захворювань вуха і носа шляхом введення у зовнішній слуховий прохід пристрою за п. 1 у вигляді трубки з насадкою, підпалювання трубки, витримування її вертикально у зовнішньому слуховому проході до згорання трубки до рівня насадки та подальшого вилучення залишку трубки з насадкою, який відрізняється тим, що підпалювання трубки проводять за наявності безпосереднього контакту електродів насадки із зовнішнім слуховим проходом.

Текст

1. Пристрій для лікування і профілактики захворювань вуха і носа, який виконано у вигляді трубки із просоченої воском тканини та насадки з фольги, зафіксованої на поверхні трубки, який відрізняє ться тим, що поверхня трубки містить частинки янтарю, а насадка, зафіксована на зов C2 2 (19) 1 3 85595 несе лікувального ефекту; - продукти горіння екстрактів не надають ефективної лікувальної дії на організм людини. Є відомий пристрій оториноларингологічний, що включає корпус з горючого матеріалу, виконаний у вигляді трубки, просоченої біологічно активною речовиною. При цьому корпус оснащений змінною комбінованою насадкою, причому внутрішній діаметр порожнини насадки має діаметр, рівний діаметру осьового каналу корпусу [4] (прототип). Недоліком даного пристрою є: - комбінована насадка не несе на собі лікувальні функції, а служить лише обмежувачем переміщення вогню і вузлом контролю виділень, що відсмоктуються; - не всі біологічно активні речовини при нагріванні і спалюванні несуть дифузію лікувальними парами. В більшості випадків при спалюванні речовин утворюються токсичні продукти спалювання. В основу першого з групи винаходів поставлена задача по підвищенню ефективності лікування захворювань вуха і придаткових пазух носа, розширенню функціональних можливостей лікування і профілактики захворювань людини, а також зниження трудомісткості способу і термінів реабілітації. В основу др угого з гр упи винаходів поставлена задача підвищення ефективності роботи пристрою для лікування і профілактики захворювань вуха і носа, а також зниження токсичності продуктів горіння біологічно активних речовин, що виникають в процесі використовування пристрою. Перша поставлена задача розв'язується пропонованим способом лікування і профілактики захворювань вуха і носа шляхом дій газоподібними речовинами на слизисту оболонку, при цьому відповідно до винаходу, газоподібні речовини пропускають через порожнистий корпус, здатний електризуватися або поляризуватися, який містить анод і катод, короткозамкнуті між собою і мають безпосередній контакт з хворим органом. Друга поставлена задача розв'язується тим, що в пристрої для лікування і профілактики захворювань вуха і носа, який включає порожнистий корпус з насадкою, відповідно до винаходу, пропонується порожнистий корпус виконати здатним електризуватися або поляризуватися, а насадку оснастити анодом і катодом, короткозамкнутими між собою шляхом безпосереднього електричного контакту. Додатково, пропонується порожнистий корпус виконати з горючого матеріалу, що містить янтар. Пропонується порожнистий корпус виконати вміщуючим германій. Пропонується анод і катод виконати з металів, що мають різні електродні потенціали і відносяться до мікроелементів необхідних організму людини. Крім того, пропонується анод виконати з міді, а катод з срібла або покритим сріблом. Суть винаходів пояснюється кресленням. На Фіг.1 і 2 представлені загальний вид пристрою і його подовжній розріз, відповідно. Пристрій складається з порожнистого корпусу 1, здатного елект 4 ризуватися за рахунок піроелектрика або янтарю 2, що знаходяться на поверхні порожнистого корпусу 1. Як піроелектрик може застосовуватись турмалін або германій. Пристрій також включає насадку 3, що містить анод 4 і катод 5, короткозамкнуті між собою. Насадка 3 розташована на кінці порожнистого корпусу 1 із зовнішньої сторони та призначений для безпосереднього контакту з хворим органом. Насадка 3 може бути виконана з мідної фольги, перша частина якої без покриття становить анод 4, а друга з нанесеним шаром срібла - катод 5. Спосіб здійснюють за допомогою вказаного пристрою таким чином. Пацієнта укладають на бік, в зовнішній слуховий прохід вводять порожнистий корпус 1 з боку насадку 3. Здійснюють зрошування барабанної порожнини газоподібними речовинами, наприклад, озоно-кисневою сумішшю, що володіє вираженими бактерицидними, протизапальними, трофічними, імуномодулюючими і гіпосекреторними властивостями. Ступінь прояву перерахованих ефектів залежить від способу введення його в організм і використовуваної концентрації. При цьому частинки піроелектрика або янтарю 2 починають ефективно взаємодіяти з рухомими газоподібними речовинами з утворенням корисних для людини негативних іонів. Безпосередній контакт анода 4 і катода 5 з хворим органом дозволяє цим електродам функціонувати як гальванічний елемент, а аноду 4 виділяти іони металу. Ефективність такого мікроелектрофореза збільшується за рахунок поляризації піроелектрика або електризації янтарю 2, змінюючи величину роботи ви ходу електронів металу [5]. Для лікування і профілактики захворювань вуха і носа в домашніх або польових умовах пропонується пристрій виконати з горючого матеріалу, що містить янтар або германій. На Фіг.1 представлений пристрій у вигляді порожнистого корпусу 1 (свічки-воронки). Порожнистий корпус 1 виконаний з бавовняної тканини, просоченої бджолиним воском або парафіном. На поверхні порожнистого корпусу 1 рівномірно закріплений янтар 2 у вигляді пудри. На вузькому кінці порожнистого корпусу 1 із зовнішньої сторони розміщена насадка 3 з металевої фольги з анодом 4 і катодом 5, виконаними з металів, що мають різні електродні потенціали і відносяться до мікроелементів необхідних організму людини. Наприклад, насадка 3 з мідної фольги з нанесеним тонким шаром срібла на частині її поверхні, служить гальванічним вузлом для мікрострумової терапії вуха і носа при проведенні процедури. Під час процедури пристрій працює таким чином. Встановлюють порожнистий корпус 1 з насадкою 3 у вушний або носовий прохід. Підпалюють широкий кінець порожнистого корпусу 1. В процесі горіння порожнистого корпусу 1 у вигляді свічкиворонки утворюється дим, що надає м'яку теплову дію на вухо або ніс і сприяє розрідженню повітря в зовнішньому слуховому проході. Порожнистий корпус 1 утримують строго вертикально так щоб не відбувалося витоку диму із зовнішнього слухового проходу. При горінні порожнистого корпусу 1 відбувається циркуляція диму і електризація час 5 85595 тинок янтарю 2 з виділенням корисних негативних іонів і янтарної кислоти, яка сприяє збільшенню концентрації негативних іонів і посиленню короткострокового мікроелектрофореза анодом 4 і катодом 5 насадкою 3. Негативні іони і янтарна кислота поступають в організм, активізуючи процес виробництва аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) - основного джерела енергії в організмі. Крім того, в процесі поступового згорання янтарю 2 у вигляді пудри, виділяється янтарне ефірне масло природний антисептик і антибіотик з вираженою швидкодією на хворий орган, завдяки чому відбувається додаткова лікувальна дія. Догорілий до рівня насадки 3, порожнистий корпус 1 обережно виймають із зовнішнього слухового проходу або носа і гасять в ємності з водою. Процедура продовжується декілька хвилин залежно від розмірів порожнистого корпусу 1 і його складу. Потім її повторюють для іншого вуха або носового проходу. Приклад. Хворий Г., 41 рік звернувся зі скаргами на закладеність носа, на болі у вусі справа, порушення сну. Хворіє протягом 15 днів, подібні явища з'явилися після перенесеного грипу. Лікува Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 6 вся амбулаторно лікарськими препаратами і місцево застосовував краплі в ніс без значного поліпшення. Діагноз: гострий катаральний середній отит справа. Проведено лікування із застосуванням запропонованих способу і пристрою трьома сеансами через день. Болі перестали турбува ти після першого сеансу, нормалізувався сон. Після третьої процедури носове дихання стало вільним. Таким чином, пропоновані спосіб і пристрій для лікування і профілактики захворювань вуха і носа забезпечують багаточинну, системну оздоровчу дію на хворий орган людини. Джерела інформації: 1. Патент РФ №2110241 С1, кл. А61F 11/08, А61К 35/64, А61К 35/78, 1998 г. 2. Патент РФ № 2140779 С1, кл. A61F 11/00, 1998 г. 3. Патент РФ № 2195927 С1, кл. А61К 9/02, А61К 35/64, А61К 35/78, А61Р 11/08. 4. Патент України № 18157 А, кл. A61F 11/00, 1997 г. 5. Патент України № 13396, кл. А61Н 39/00, А61Н 39/04, A61N 1/20. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating and preventing diseases of ears and nose and device for implementation thereof

Автори англійською

Huzeiev Oleh Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ лечения и профилактики заболеваний уха и носа и устройство для его осуществления

Автори російською

Гузеев Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61F 11/00, A61K 35/10, A61F 7/12, A61N 1/20

Мітки: вуха, пристрій, спосіб, профілактики, захворювань, здійснення, лікування, носа

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85595-sposib-likuvannya-i-profilaktiki-zakhvoryuvan-vukha-i-nosa-i-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування і профілактики захворювань вуха і носа і пристрій для його здійснення</a>

Подібні патенти