Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб санації силікатних будівельних матеріалів, що включає обробку розчином кремнієорганічної сполуки, який відрізняється тим, що поверхню бетону перед нанесенням гідрофобізатора обробляють розчином флюату, причому інгредієнти розчину змішують у такому співвідношенні, мас. %:

кремнефтористий магній

6-12

водорозчинний силанол НД-8

1-2

кремнієорганічний пінорегулятор КЕП-2

0,01-0,03

вода

решта.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як гідрофобізатор використовують суміш олігодиметилфенілсилоксану з тетраетоксисиланом і аеросилом в органічному розчиннику, у такому співвідношенні, мас. %:

олігодиметилфенілсилоксан

7-15

тетраетоксисилан

5-10

аеросил

2-5

уайт-спірит

решта.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після висихання обробленої флюатом поверхні її додатково рясно змочують водою для забезпечення проникнення компонентів флюату в об'єм цементного каменю.

Текст

1. Спосіб санації силікатних будівельних матеріалів, що включає обробку розчином кремнієорганічної сполуки, який відрізняється тим, що поверхню бетону перед нанесенням гідрофобізатора обробляють розчином флюату, причому інгредієн C2 1 3 85152 4 Поставлене завдання вирішується шляхом подля захисту силікатних матеріалів наведені в табслідовного флюатування та гідрофобізації силікалиці 1. тних матеріалів. Спосіб санації силікатних будівеОсновою розчину флюату є магнієва сіль крельних матеріалів включає обробку розчином мнієфтористоводневої кислоти (ТУ У 24.6кремнієорганічної сполуки і відрізняється тим, що 20257936-057:2006), водорозчинний силанол НД-8 поверхню бетону перед нанесенням гідрофобіза(ТУ У 6-02-5-58-97) підсилює її властивості. Для тора обробляють розчином флюату, причому інгзбільшення проникних властивостей розчин додаредієнти розчину змішують у такому співвідношентково містить пінорегулятор кремнієорганічний ні, мас. %: КЕП-2 (ТУ 6-02-813-73). Олігодиметилфенілсилоккремнефтористий магній 6-12 сан (ТУ 6-02-5-002-90) в розчині уайт-спіриту водорозчинний силанол НД-8 1-2 (ГОСТ 3134-78) використовують як гідрофобізатор, кремнієорганічний пінорегулятор тетраетоксисилан (ТУ 6-02-5-31-89) додатково КЕП-2 0,01-0,03 гідрофобізує і зміцнює поверхню, аеросил викоривода решта. стовують як поверхневий порозаповнювач. Як гідрофобізатор використовують суміш оліЯк силікатний матеріал використовують зразки годиметилфенілсилоксану з тетраетоксисиланом і розміром 70х70х70мм з цементного розчину. їх аеросилом в органічному розчиннику, у такому виготовляють з цементно-піщаної суміші (1:3-Ц/П), співвідношенні, мас. %: В/Ц 0,62. Використовують цемент ПЦ ІІ/Б - Ш400 олігодиметилфенілсилоксан 7-15 Криворізького цементного заводу, пісок річковий тетраетоксисилан 5-10 дніпровський Мкр. 1,57. Після виготовлення зразки аеросил 2-5 витримують в камері природного твердіння протяуайт-спірит решта. гом 28 діб. Після висихання обробленої флюатом поверСуміші наносять на цементні зразки пензлем з хні її додатково рясно змочують водою для забезвитратою 0,3кг/м 2, послідовно, після просихання печення проникнення компонентів флюату в об'єм попереднього шару. Зразки з захисним покриттям цементного каменю. витримують протягом тижня у лабораторії і випроПри флюатуванні водний розчин солі кремнібовують. Результати фізико-механічних випробуєфтористоводневої кислоти проникає в поровий вань наведені в таблиці 2. простір цементного каменю і взаємодіє з гідроксиВстановлено оптимальний вміст компонентів дом і карбонатом кальцію. В результаті реакції (приклад 2/7; 3/8; 4/9). Зменшення вмісту активних виникають водонерозчинні сполуки, які частково речовин (приклад 1/6) призводить до погіршення заповнюють пори. Враховуючи те, що силікатні захисного ефекту, а збільшення (приклад 5/10) матеріали (крім бетону) мають пористість більше до подорожчання композиції, без збільшення за10%, розчин флюату містить водорозчинний силахисних властивостей. До того ж, збільшення коннол НД-8 для кольматації великих пор. Після вицентрації КЕП-2 призводить до спінювання розчисихання флюату на цементному камені його повенів, а збільшення концентрації рхню додатково рясно зволожують для олігодиметилфенілсилоксану і аеросилу - до підзабезпечення проникнення компонентів флюату в вищення в'язкості розчинів, що викликає труднощі об'єм матеріалу. Наслідком цього процесу є збіпри їх нанесенні. льшення зносостійкості і міцності будівельного Як видно з таблиці 2, запропонований спосіб матеріалу. Наступна обробка поверхні, що санузначно знижує водопоглинання силікатних матеріється, кремнієорганічним гідрофобізатором надає алів, підвищує хімстійкість та зміцнює їх. їй водовідштовхувальні властивості та стійкість до дії розчинів хлоридів і сульфатів. Склади сумішей Таблиця 1 Склади засобів для санації силікатних матеріалів за винаходом Компоненти Магній кремнієфтористий КЕП-2 Нд-8 Н2О Олігодиметилфенілсилоксан Тетраетоксисилан Аеросил Уайт-спірит 1 4 0,01 0,5 95,49 2 6 0,01 1,0 92,99 Рецептура за винаходом, мас. % 3 4 5 6 7 9 12 15 0,02 0,03 0,04 1,5 2,0 3,0 89,48 85,97 81,96 5 7 3 5 1 2 91 86 8 10 7 3 80 9 15 10 5 70 10 20 14 7 59 5 85152 6 Таблиця 2 Властивості цементно-піщаних зразків, захищених засобом за винаходом Склад за винаходом: в числівнику - склад Контрольний НТД на мефлюату, в знаменнику - склад гідрофобізаПоказник зразок (без Прототип тод випротору обробки) бувань 1/6 2/7 3/8 4/9 5/10 ГОСТ 5802Водопоглинання, % 9,7 6,6 6,8 6,3 5,9 4,5 4,5 86 ГОСТ 2 Стираність, г/см 4,6 4,7 2,4 1,95 1,71 1,70 1,71 13087-81 ГОСТ 5802Міцність на стиск, МПа 10,8 11,0 11,4 13,2 15,7 16,9 16,8 86 Морозостійкість, міцність ГОСТ 58025,2 5,2 7,7 9,4 10,3 10,4 86 при стиску Рст., МПа ГОСТ Хлоридостійкість, Кхс, % 0,62 0,64 0,75 0,86 0,90 0,89 25246 ГОСТ Сульфатостійкість, Ксс., % 0,77 0,82 0,90 0,91 0,93 0,93 25246 Джерела інформації: 1. Лучко Й. Й., Глагола І. І., Назарович Б. Л. Методи підвищення корозійної стійкості та довговічності бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд // HAH України; Фіз.-мех., ін-т ім. Г. В. Карпенка: Каменяр, 1999. - 229с. 2. Пат. №2273623 C1 (Россия), С04В41/61. Композиция для гидрофобизации силикатных строи Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко тельных материалов // И. В. Розенкова. - Заявл. 28.09.2004. Опубл. 10.04.2006. 3. А.С. СССР 1573016 A1, C04B41/00. Способ гидрофобизации строительных материалов / О. С. Вершинина, А. В. Юрин, И. И. Хирный, В. В. Еремеев. Заявл.25.04.88. Опубл. 23.06.90. Бюл. 23. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for sanation of silicate building materials

Автори англійською

Andrieiev Serhii Ivanovych, Kolesnyk Denis Yuriiovych, Koval Petro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ санации силикатных строительных материалов

Автори російською

Андреев Сергей Иванович, Колесник Денис Юрьевич, Коваль Петр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 41/60

Мітки: силікатних, спосіб, санації, будівельних, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85152-sposib-sanaci-silikatnikh-budivelnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб санації силікатних будівельних матеріалів</a>

Подібні патенти