Спосіб гідроізоляції і поверхневого зміцнення бетону

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб гідроізоляції і поверхневого зміцнення бетону, що включає обробку розчином кремнієорганічної сполуки, який відрізняється тим, що поверхню бетону перед нанесенням гідрофобізатора додатково обробляють розчином флюату такого складу, мас. %:

кремнефтористий магній

5-10

кремнієорганічний пінорегулятор КЕП-2

0,01-0,03

вода

решта.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як гідрофобізатор використовують олігодиметилфенілсилоксан в органічному розчиннику, при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

олігодиметилфенілсилоксан

7-15

уайт-спірит

решта.

Текст

1. Спосіб гідроізоляції і поверхневого зміцнення бетону, що включає обробку розчином кремнієорганічної сполуки, який відрізняється тим, що поверхню бетону перед нанесенням гідрофобізатора додатково обробляють розчином флюату такого складу, мас. %: кремнефтористий магній 5-10 кремнієорганічний пінорегулятор КЕП-2 0,01-0,03 вода решта. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як гідрофобізатор використовують олігодиметилфенілсилоксан в органічному розчиннику, при такому співвідношенні компонентів, мас. %: олігодиметилфенілсилоксан 7-15 уайт-спірит решта. (19) (21) a200714488 (22) 21.12.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) АНДРЄЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, UA, КОЛЕСНИК ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ, UA, КОВАЛЬ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ, U A (73) ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА, U A (56) UA 26967, C2, 28.02.2000 UA 80930, C2, 12.11.2007 UA 74999, C2, 15.02.2006 RU 2307816, C1, 10.10.2007 GB 764692, A, 02.01.1957 US 3498334, 03.03.1970 3 85151 4 Гідрофобізація бетону розчинами і емульсіями простір бетону і взаємодіє з гідроксидом і карбонасилоксанів знайшла широке застосування у будівтом кальцію. В результаті реакції виникають водоництві. Гідрофобізований бетон володіє низьким нерозчинні сполуки (CaF2, MgF2 , SiO2), які частково водопоглинанням, високою морозостійкістю, міцзаповнюють пори. Наслідком цього процесу є збіність поверхневих шарів при цьому не збільшуєтьльшення зносостійкості і міцності бетону. Додаткося [5]. Гідрофобний ефект легко втрачається при ва обробка поверхні бетону кремнієорганічним попаданні на поверхню розчинів ПАР, крім того, гідрофобізатором надає йому водовідштовхувальцей метод не забезпечує захисту від карбонізації ні властивості. Склади сумішей для захисту бетону (корозії II виду). за винаходом наведені в таблиці 1. Флюатування і гідрофобізація зберігають паОсновою флюатуючого розчину є магнієва ропроникність бетону, у відміну від лакофарбових сіль кремнефтористоводневої кислоти (ТУ У 24.6матеріалів. В зв'язку з цим лакофарбові покриття 20257936-057:2006). Для збільшення проникних мають тенденцію до руйнування на межі контакту з властивостей водний розчин додатково містить бетоном. пінорегулятор кремнієорганічний КЕП-2 (ТУ 6-02Найбільш близьким за суттю до запропонова813-73). Олігодиметилфенілсилоксан (ТУ 6-02-5ного, і вибраним за прототип, є спосіб гідрофобі002-90) в розчині уайт-спіриту (ГОСТ 3134-78) визації будівельних матеріалів [6] шляхом їх послікористовують як гідрофобізатор. довної обробки двома розчинами. Поверхню Бетонні зразки у вигляді кубів розміром будівельного виробу обробляють спочатку 5%100x100x100мм виготовляють з бетонної суміші овим розчином поліетилгідросилоксану в толуолі, класу В25 з рухливістю ПЗ. Склад бетону в частипотім наносять 5%-овий водний розчин етилсилінах 1:2:3,5 (цемент:пісок:щебінь). Витрата цементу конату натрію, проводять витримку до появи гідв суміші, із розрахунку: 475кг на 1м 3 бетонної сурофобного ефекту. міші. Використовують наступні матеріали: цемент Недоліком відомого способу є нездатність підПЦ ІІ/Б - Ш400 Криворізького цементного заводу, вищува ти хімстійкість і фізико-механічні властивопісок річковий дніпровський Мкр. 1,57, щебінь грасті поверхні бетону. нітний фр. 5-20мм Мокрянского кар'єру. Бетонні Завданням запропонованого винаходу є роззразки витримують в камері природного твердіння робка нового способу поверхневого просочення протягом 28 діб. бетону, що забезпечує одночасне підвищення хімСуміші наносять на бетонні зразки пензлем з стійкості, гідрофобних та міцнісних показників. витратою 0,3кг/м 2, послідовно, після просихання Поставлене завдання вирішується шляхом попопереднього шару. Зразки з захисним покриттям слідовного флюатування та гідрофобізації бетону. витримують протягом тижня у лабораторії і випроСпосіб гідроізоляції і поверхневого зміцнення бебовують. Результати фізико-механічних випробутону включає обробку розчином кремнієорганічної вань наведені в таблиці 2. сполуки, і відрізняється тим, що поверхню бетону Встановлено оптимальний вміст компонентів перед нанесенням гідрофобізатора додатково об(приклад 2/7; 3/8; 4/9). Зменшення вмісту активних робляють розчином флюату такого складу при речовин (приклад 1/6) призводить до погіршення такому співвідношенні компонентів, мас. %: захисного ефекту, а збільшення (приклад 5/10) кремнефтористий магній 5-10 до подорожчання композиції, без збільшення закремнієорганічний піногегулятор хисних властивостей. До того ж, збільшення конКЕП-2 0,01-0,03 центрації КЕП-2 призводить до спінювання розчивода решта. нів, а збільшення концентрації Як гідрофобізатор використовують олігодимеолігодиметилфенілсилоксану - до підвищення в'ятилфенілсилоксан в органічному розчиннику, при зкості розчинів, що понижує їх ефективність. такому співвідношенні компонентів, мас. %: Як видно з таблиці 2, запропонований спосіб олігодиметилфенілсилоксан 7-15 значно знижує водопоглинання бетону та зміцнює уайт-спірит решта. його, і як наслідок підвищує хімстійкість і довговічПри флюатуванні водний розчин солі кремненість. фтористоводневої кислоти проникає в пористий Таблиця 1 Склади захисних сумішей Компоненти Магній кремнефтористий КЕП-2 H2O Олігодиметилфенілсилоксан Уайт-спірит 1 3 0,01 96,99 2 5 0,01 94,99 3 7 0,02 92,98 Склади за винаходом, мас. % 4 5 6 7 10 15 0,03 0,05 89,97 84,95 5 7 95 93 8 10 90 9 15 85 10 20 80 5 85151 6 Таблиця 2 Властивості бетонних зразків оброблених захисними сумішами Контрольний Склад за винаходом: в числівнику - склад НТД на метод зразок (без Прототип флюату, в знаменнику - склад гідрофобізатора випробувань обробки) 1/6 2/7 3/8 4/9 5/10 ГОСТ Водопоглинання, % 5,6 0,98 1,9 0,91 0,69 0,60 0,60 12730.3-78 Капілярне водопогГОСТ 1,1 0,05 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 линання, г/см 2 12730.3-78 ГОСТ 130872 Стираність, г/см 3,8 3,7 1,94 1,63 1,52 1,50 1,52 81 Межа міцності на ГОСТ 1018035,8 35,4 38,3 40,0 41,1 42,7 42,0 стиск, МПа 90 Морозостійкість, ДСТУ БВ.2.728,5 30,0 32,1 33,8 33,9 33,8 Рст., МПа 49-96 Хлоридостійкість, 0,89 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95 ГОСТ 25246 Кхс, % Сульфатостійкість, 0,87 0,93 0,96 0,98 0,99 0,98 ГОСТ 25246 Ксс., % Показник Джерела інформації. 1. Basheer P. M., Long A. E. Protective qualities of surface treatments for concrete // Proceedings of the Institution of Civil Engineerin. - 1997. - Vol. 122. P.339-345. 2. Concrete bridge protection. Repair and rehabilitation. Relative to reinforcement corrosion. A. Methods application manual. Washington. - 1993. 266p. 3. Margenweck G. Remonty - problemy z wilgocia murow // Forum budowlane. - 1998. - №3. - p.70-72. 4. Патент Росії 2273623, МКИ С04В41/61. Композиция для гидрофобизации силикатных строите Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко льных материалов: Заявл. 28.09.2004; Опубл. 10.04.2006. 5. Підвищення атмосферостійкості цементобетонних матеріалів поверхневою обробкою силоксановими композиціями / П. M. Коваль, Д. Ю. Колесник, В. Г. Сиченко та ін. // Нові технологи в будівництві. - 2005. -№1(9). - С.65-68. 6. А.С. СССР 1573016 A1, МКИ С04В41/00. Способ гидрофобизации строительных материалов / О. С. Вершинина, А. В. Юрин, И. И. Хирный, В. В. Еремеев. Заявл.25.04.88. Опубл. 23.06.90. Бюл.23. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for concrete dampproofing and surface hardening

Автори англійською

Andrieiev Serhii Ivanovych, Kolesnyk Denis Yuriiovych, Koval Petro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ гидроизоляции и поверхностного упрочнения бетона

Автори російською

Андреев Сергей Иванович, Колесник Денис Юрьевич, Коваль Петр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 41/60

Мітки: гідроізоляції, зміцнення, поверхневого, бетону, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85151-sposib-gidroizolyaci-i-poverkhnevogo-zmicnennya-betonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб гідроізоляції і поверхневого зміцнення бетону</a>

Подібні патенти