Спосіб комплексного застосування препаратів бетафін і белфід у годівлі свиней

Номер патенту: 85150

Опубліковано: 25.12.2008

Автори: Пентилюк Сергій Іванович, Єфремов Дмитро Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного застосування препаратів бетафін і белфід у годівлі свиней як стимулятора для підвищення продуктивності свиней та стабілізатора травлення, який відрізняється тим, що одночасно згодовуються препарати бетафін у кількості 0,1 % та белфід у кількості 0,01 % в розрахунку на 1 кг маси корму, які включаються до складу раціону свиней.

Текст

Спосіб комплексного застосування препаратів бетафін і белфід у годівлі свиней як стимулятора для підвищення продуктивності свиней та стабілізатора травлення, який відрізняється тим, що одночасно згодовуються препарати бетафін у кількості 0,1% та белфід у кількості 0,01% в розрахунку на 1кг маси корму, які включаються до складу раціону свиней. (19) (21) a200712552 (22) 12.11.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ПЕНТИЛЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, U A, ЄФРЕМОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, U A (73) ПЕНТИЛЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, U A, ЄФРЕМОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, U A (56) UA U 6726, 16.05.2005. RU C2 2322080, 20.04.2008 Бетаин в рационах цыплят бройлеров Піднято з Internet: Бетаин – ценный компонент комплексной лизинпротеиновой добавки ЛИПРОТ Піднято з 3 85150 4 Таблиця 1 Схема проведення експерименту Група контрольна 1 дослідна 2 дослідна Кількість тварин Матки - 9, Поросята-91 Матки - 9, Поросята - 95 Матки - 9, Поросята - 95 Свиноматки і поросята контрольної групи за підсосний період отримували комбікорми прийняті у господарстві. Тваринам 1 дослідної групи додатково до складу комбікормів вводили препарат Бетафін у кількості 0,1% за масою, а 2 групи - Бетафін та Белфід у кількості відповідно 0,1 та 0,01% за масою. Препарати попередньо змішували з преміксом фірми «Inntaler», a останній у суміші з білковими і мінеральними кормами включали до складу комбікормів. Поживність кормів при розробці раціонів годівлі тварин балансували за даними довідкової літератури та лабораторії масових аналізів інституту тваринництва "Асканія-Нова". Годівлю всіх груп свиней здійснювали з урахуванням віку, живої маси та фізіологічного стану. Утримання тварин було груповим в окремих станках. Годівля групова, двоабо трьохразова. Доступ тварин до води був вільним. Оцінка продуктивності свиней здійснювалася відповідно до загальних методик. Оцінка динаміки живої маси. Живу масу потомства маток визначали індивідуально зважуванням при народженні, на 21 день життя та при відлученні у 60-денному віці. На підставі даних живої маси розраховували середньодобові прирости як Умови годівлі Основній раціон (ОР) ОР+ Бетафін (0,1 %) ОР + Бетафін (0,1 %) + Белфід (0,01 %) по місяцях досліду, так і за окремі періоди. Для оцінки впливу досліджуваних кормових добавок визначали головні показники відтворювальної здатності свиноматок. Застосування препаратів біологічно активних речовин в раціонах свиноматок сприяло деякому підвищенню багатоплідності та масі гнізда при народженні на 4,3-5,6% у порівнянні з контролем (табл. 2). Аналогічна міжгрупова залежність збереглася і при оцінці репродуктивних показників у 21денному віці. Однак, коли поросята дослідних груп почали споживати комбікорми збагачені препаратами БАР, що сприяло підвищенню показників їх росту, це вплинуло на репродуктивні якості свиноматок. Так, за кількістю поросят у цей період різниця між дослідними та контрольною групами становила 2,3-5,8%, то за величиною умовної молочності матки 1 дослідної групи перевищували контрольних на 9,3%, а 2 групи - на 17,0%. За живою масою гнізда у 2-місячному віці матки 1 групи перевищували контрольних на 6,5%, а 2 групи - на 14,0%. При цьому збереженість поросят у різні періоди була практично однаковою. Таблиця 2 Репродуктивні якості свиноматок, X ± S x Показник Багатоплідність, гол Маса гнізда при народженні, кг Кількість поросят у 21 день, гол Умовна молочність, кг Збереженість поросят за перший місяць, % Кількість поросят у 2 місяці, гол Маса гнізда у 2 місяці, кг Збереженість поросят за другий місяць, % Збереженість поросят за підсосний період, % Індекс плодючості, одиниць Комплексній показник відтворних якостей, одиниць 10,11±0,26 12,79±0,44 9,56±0,38 48,9±1,84 1 дослідна 1 дослідна у % до контрогрупа льної 10,56±0,50 104,4 13,34±0,73 104,3 9,78±0,52 102,3 53,4±3,57 109,3 10,56±0,41 13,50±0,58 10,11±0,56 57,2±3,83 2 дослідна у % до контрольної 104,4 105,6 105,8 117,0 94,3±1,81 92,9±3,11 98,8 95,4±2,46 101,2 9,56±0,38 129,9±3,13 9,78±0,52 138,3±10,96 102,3 106,5 9,89±0,48 148,1±8,91 103,5 114,0 100,0±0,00 100,0±0,00 100,0 98,2±1,22 98,2 94,3±1,81 92,9±3,11 98,5 93,6±2,33 99,2 117,8±1,56 120,4±5,29 102,2 125,6±4,37 106,7 102,8±2,82 108,3±6,75 105,4 113,3±6,09 110,2 Контрольна група Кращі показники репродуктивних якостей, обумовили збільшення індексних показників відтворної здатності маток 1 групи на 2,2-5,4%, а 2 групи - на 6,7-10,2%. 2 дослідна група Одночасне застосування препаратів в годівлі і свиноматок і поросят було більш ефективнішим в перший період вирощування. Це підтверджується і 5 85150 даними розрахунку динаміки живої маси поросят за підсосний період (табл. 3). Якщо за середньою живою масою при народженні поросята усіх груп суттєво не відрізнялись, то у більш старшому ві щі розтяжність за живою масою тварин між дослідними та контрольною групами значно збільшилася. Так, за живою масою 6 у 21-денному віці поросята 1 групи вірогідно перевищували контрольних на 6,7% (P

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for complex use of preparations betafin and belfid in pig nutrition

Автори англійською

Pentyliuk Serhii Ivanovych, Yefremov Dmytro Viktorovych

Назва патенту російською

Способ комплексного применения препаратов бетафин и белфид в кормлении свиней

Автори російською

Пентилюк Сергей Иванович, Ефремов Дмитрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/22, A23K 1/16

Мітки: годівлі, препаратів, бетафін, свиней, белфід, спосіб, комплексного, застосування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85150-sposib-kompleksnogo-zastosuvannya-preparativ-betafin-i-belfid-u-godivli-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного застосування препаратів бетафін і белфід у годівлі свиней</a>

Подібні патенти