Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 85139

Опубліковано: 25.12.2008

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з послідовно встановлених рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника з активатором, а також очисної гірки і вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що очисник виконаний у вигляді похило встановленого приводного порожнистого конуса, утвореного поперечними прутками, що звужуються до вершини, яка спрямована донизу твірною поверхнею у вигляді гофри, при цьому щітка активатора, яка встановлена на осі порожнистого конуса, має пучки еластичних прутків, що розташовані у впадинах гофри з зазором, що зменшується у напрямку донизу.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з послідовно 3 85139 гофри, а щітка активатора встановлена на осі порожнього конуса має пучки еластичних прутків, що розташовані у впадинах гофри з зазором, що зменшується у напрямку донизу. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг. (загальний вигляд збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено привідну відбивну щітк у 3 з прутками із еластичного матеріалу. Нижче відбивної щітки 3 встановлено очисник, який виконано у вигляді похило встановленого привідного порожнього конуса 4, утвореного поперечними прутками 5, з вершиною, що спрямована донизу і твірною поверхнею у вигляді гофри. Порожній конус 4 встановлений на рамі 1 поворотним і кінематично зв'язаний з приводом 6 його в обертальний рух з певною кутовою швидкістю. Усередині порожнього конуса 4, на його повздовжній осі встановлена щітка привідного (привід не показаний) активатора 7, яка містить, розташовані з відповідним кроком затискачі 8, які знаходяться на рівні впадин гофри, у яких закріплені по усьому периметру пучки еластичних прутків 9. При цьому пучки еластичних прутків 9, що розташовані у впадинах гофри, мають зазори з внутрішньою поверхнею впадини гофри, що зменшується у напрямку донизу. Обертальні рухи порожнього конуса 4 і щітки привідного активатора 7 протилежні за напрямком. У нижній частині порожнього конуса 4 під вихідним його кінцем розташована пальчаста очисна гірка 10, а під її нижній кінець підведено горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 11. Напрямки руху потоку коренебульбоплодів і обертальних рухів робочих органів пристрою показані стрілками. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується, подається за допомогою подавального транспортера 2. Еластичні прутки відбивної щітки 3, яка так встановлена на рамі 1 над вихідним кінцем подаючого транспортера 2, що вони частково подрібнюють і направляють цей ворох усередину похило встановленого порожнього конуса 4. Порожній конус 4, утворений поперечними прутками 5, з вершиною, що спрямована донизу і має твірну поверхню у вигляді гофри, обертається завдяки приводу 6, а тому частини вороху розподіляються у його середині і починають руха тись зигзагоподібне донизу під дією власної ваги. При цьому спочатку частини вороху коренебульбоплодів контактують з верхніми пучками еластичних прутків 9. Під дією власної ваги частини вороху відгинають пучки еластичних прутків 9, однак внаслідок їх обертання ворох коренебульбоплодів значно подрібнюється і розосереджується на окремі компоненти. Завдяки силам інерції частини вороху коренебульбоплодів відкидаються до внутрішньої порожнини конуса 4, тобто переважно у впадини гофри. Обертання у різних напрямках щітки привідного активатора 7 і порожнього конуса 4 у протилежні сторони сприяє тому, що тіла коренебульбоплодів інтенсивно обертаються навколо власних осей і з їх поверхонь оббивається 4 налиплий ґрунт. Потрапивши у впадини гофри частини вороху коренебульбоплодів сповільнюють свій рух, а потім завдяки обертанню порожнього конуса 4, що створюється приводом 6, ці частини вже зверху починають ковзання по нижнім частинам впадин гофри рухаючись деякий проміжок часу вздовж і упоперек прутків 5. Ґрунтові ж домішки і рослинні рештки при цьому інтенсивно просіюються крізь зазори між прутками 5. Завдяки тому, що у верхній частині пристрою знаходяться найбільш крупні за розмірами частини вороху коренебульбоплодів, то зазор між кінцями пучків еластичних прутків 9 і впадинами гофри порожнього конуса 4 є найбільшим. Далі, подрібнені частини вороху коренебульбоплодів рухаються усередині порожнього конуса 4 до потрапляння на наступний ряд пучків еластичних прутків 9 і у наступн у впадину го фри і також мають контакти, при обертанні конуса 4 і щітки привідного активатора 7 у різних напрямках, і з прутками 5 і з пучками еластичних прутків 9. Завдяки зменшенню зазору між пучками еластичних прутків 9 і впадинами гофри порожнього конуса 4 у напрямку донизу, це призведе до того, що унизу порожнього конуса 4 фактично залишаються тільки тіла коренебульбоплодів і невелика кількість домішок, яка не відведена за межі очисника. Кінці пучків еластичних прутків здатні дуже ефективно зчищати налиплий на поверхні коренебульбоплодів ґрунт. Ґр унтові ж домішки та рослинні рештки просіються крізь зазори між прутками 5 фактично з усієї поверхні го фри порожнього конуса 4 (тобто у верхній, середній і у нижній його частинах, завдяки силам інерції, які виникають при обертальному русі). Завдяки тому, що твірна поверхня порожнього конуса 4 має форму гофри значно збільшується очисна поверхня пристрою. Рухаючись таким чином донизу коренебульбоплоди досягають вихідного отвору порожнього конуса 4 востаннє контактуючи з самим нижнім пучком еластичних прутків 9 і падають на полотно пальчастої очисної гірки 10, де вони повністю очищені скочуються донизу і потрапляють на вивантажувальний транспортер 11, а домішки, які ще залишились (особливо рослинні), полотном пальчастої очисної гірки 10 виносяться через її верхню частину за межі очисника. Кутові швидкості обертання порожнього конуса 4 і активатора 7 повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що подається на очищення, його забрудненість ґрунтовими та рослинними домішками тощо. Вказане також стосується величин зазорів між кінцями пучків еластичних прутків 9 і вн утрішньою поверхнею впадин гофри, що утворює твірну поверхню порожнього конуса 4. Так, у випадку значного забруднення вороху коренебульбоплодів домішками вказані зазори повинні бути мінімальними. Такі ж умови стосуються геометричних розмірів самої гофри, які насамперед повинні враховува ти розміри коренебульбоплодів, що подаються на очищення від домішок. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок на 10...15%. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85139 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for transporting and cleaning tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/00

Мітки: очистки, коренебульбоплодів, пристрій, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85139-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти