Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 85138

Опубліковано: 25.12.2008

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, решітчастого очисника, активатора, а також очисної гірки і вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що очисник, який виконано у вигляді похило встановленого привідного порожнистого конуса, утвореного поперечними прутками, з вершиною, що спрямована донизу, має усередині порожнину трапецієподібної форми, усередині якої встановлений привідний активатор у вигляді двох стрижнів, на кінцях яких шарнірно, у радіальному напрямку встановлені еластичні лопаті, що утворюють зазори з внутрішньою порожниною, а знизу консольно під кутом закріплені ряди еластичних пальців, кінці яких мають з нижньою стороною порожнини зазори меншого розміру, ніж раніш зазначені.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з рами, подава 3 85138 Поставлене винаходом завдання досягається тим, що в пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, решітчастого очисника, активатора, а також очисної гірки і вивантажувального транспортера, згідно винаходу, очисник, який виконано у вигляді похило встановленого привідного порожнього конуса, утвореного поперечними прутками, з вершиною, що спрямована донизу, має усередині порожнину трапецієвидної форми, усередині якої встановлений привідний активатор у вигляді двох стрижнів, на кінцях яких, шарнірно, у радіальному напрямку встановлені еластичні лопаті, що утворюють зазори з внутрішньою порожниною, а знизу консольно під кутом закріплені ряди еластичних пальців, кінці яких мають з нижньою стороною порожнини зазори меншого розміру. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів схематично зображений на кресленні (загальний вигляд збоку). Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено привідну відбивну щітк у 3 з прутками із еластичного матеріалу. Нижче відбивної щітки 3 встановлено очисник, виконаний у вигляді похило встановленого привідного порожнього конуса 4, вершина якого спрямована донизу, а твірна поверхня утворена круглими поперечними прутками 5 у вигляді концентричних кіл, перпендикулярних до його повздовжньої осі. Порожній конус 4 встановлений на рамі 1 поворотним і він кінематично зв'язаний з приводом 6 в обертальний рух. Усередині твірної поверхні порожнього конуса 4 знаходиться порожнина 7, що має трапецієвидну форму (тобто, поперечний переріз порожнини 7 має трапецієвидну форму). Звер ху усередину порожнього конуса 4 (на його повздовжній осі) встановлений консольно привідний (привід не показаний) вал 8 активатора, на торці якого закріплені два стрижні 9, на кінцях яких розташовані шарніри 10, у яких встановлені, у радіальному напрямку, еластичні лопаті 11 (прямокутної форми), що утворюють зазори Д2 з внутрішньою порожниною 7 трапецієвидної форми. Стрижні 9 розташовані усередині порожнини 7 на рівні переходу бічної сторони трапеції до верхньої основи. Знизу стрижні 9 мають закріплені консольно під кутом ряди еластичних пальців 12, кінці яких розташовані до нижньої бокової сторони трапеції порожнини перпендикулярно і мають з нею зазори D1 меншого розміру, ніж зазори D2, тобто D1 < D2. Таким чином, ряди еластичних пальців 12 мають зазори D1 з другою (нижньою) стороною трапеції порожнини 7 і фактично розташовані на рівні виходу з порожнини 7. Зверху стрижні 9 закриті суцільним конусом 13, який закріплено на валу 8. Обертальні рухи порожнього конуса 4 і привідного вала 8 активатора протилежні за напрямком. До нижній частини порожнього конуса 4 над вихідним його кінцем похило розташована пальчаста очисна гірка 14, а під її нижній кінець підведений вивантажувальний транспортер 15, що розташований горизонтально. Напрямки руху по 4 току коренебульбоплодів і обертальних рухів робочих органів пристрою показані стрілками. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується, подається за допомогою подавального транспортера 2. Еластичні прутки відбивної щітки 3, яка встановлена на рамі 1, направляють цей ворох усередину похило встановленого порожнього конуса 4. При цьому, ворох коренебульбоплодів потрапляє усередину порожнього конуса 4, який утворений круглими прутками 5, встановленими з зазорами і починає рухатись донизу упоперек прутків 5 під дією власної ваги. Оскільки, порожній конус 4 встановлений на рамі 1 з можливістю обертання і зв'язаний з приводом 6, то його прутки 5 здійснюють ще й обертальний рух навколо повздовжньої осі і тим самим коренебульбоплоди також будуть, при одночасному прямолінійному русі донизу упоперек прутків 5, залучатись ще й в обертальний рух, який сприятиме їх інтенсивному обертанню навколо власних осей. Це в цілому буде забезпечувати ефективне просіювання ґрунтових домішок та рослинних решток крізь зазори між прутками 5 за межі пристрою і оббиванню з тіл коренебульбоплодів налиплого ґрунту. Однак основна маса вороху коренебульбоплодів відбивається від суцільного конуса 13 і потрапляє усередину порожнини 7, що має трапецієвидну форму. А це значить, що частини вороху будуть ковзати спочатку по верхній бічнійстороні трапеції цієї порожнини 7, доки не потраплять у зону дії еластичних лопатей 11, що за допомогою шарнірів 10 встановлені на кінцях стрижнів 9. Еластичні лопаті 11, розташовуються у радіальному напрямку і дуже ефективно подрібнюють ворох коренебульбоплодів на дуже дрібні частини, розміри яких будуть визначатись розміром зазору D2. Завдяки тому, що порожнина 7 має вигляд трапеції, то частини вороху здійснюють у цій частині очисника фактично зигзагоподібний рух проходячи донизу. Встановлення еластичних лопатей 11 саме у шарнірах 10 забезпечить проходження далі навіть занадто крупних частин вороху. Далі подрібнені частини вороху коренебульбоплодів опиняються у самому низу порожнини 7 і потрапляють у зону дії рядів еластичних пальців 12. Консольне розташування еластичних пальців 12 по відношенню до нижньої частини порожнини 7, а також встановлення їх під кутом до нижніх частин стрижнів 9 забезпечує умови, за якими ворох перетирається рухаючись упоперек прутків 5 і майже весь склад ґрунтових домішок виноситься за межі очисника. Після цього тіла коренебульбоплодів і деякі домішки залишають межі порожнини 7 і опиняються у самій нижній частині порожнього конуса 4. При цьому відбувається подальше сепарування дрібних ґрунтових домішок крізь зазори між прутками 5. Рухаючись таким чином коренебульбоплоди досягають вихідного отвору порожнього конуса 4 і падають на полотно похило встановленої пальчастої очисної гірки 14, де вони повністю очищені (як тверді тіла, що у переважній більшості мають круглу форму) скочуються донизу і потрапляють на вивантажувальний транспортер 15, а домішки, які ще залишились, полотном і пальцями очисної 5 85138 гірки 14 виносяться через її верхню частину за межі очисника. Кутові швидкості обертання порожнього конуса 4 і привідного вала 8 повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що подається на очищення, його забрудненість ґрунтовими та рослинними домішками тощо. Вказане також стосується величин зазорів D2 і D1 які, у випадку значного забруднення вороху повинні бути Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 мінімальними. Жорсткості еластичних лопатей 11 і пальців 12 повинні бути такими, які не будуть призводити до травмування тіл коренебульбоплодів. Застосування даного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити якість очистки коренебульбоплодів від домішок на 15...20%. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for transporting and cleaning tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: пристрій, транспортування, коренебульбоплодів, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85138-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти