Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами

Номер патенту: 85136

Опубліковано: 25.12.2008

Автори: Бородай Анна Андріївна, Мельник Іван Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами, який має ярмо, закріплене до рами навіски робочого органу, та містить підживлюючий ніж, на якому встановлений трубопровід для подачі рідких добрив, який відрізняється тим, що ярмо має напрямну, в яку встановлений другий ніж, ручка якого шарнірно з'єднана зі штоком вібратора для забезпечення зворотно-поступального руху по нормалі до напрямку руху машини, причому ручка підживлюючого ножа шарнірно з'єднана з ярмом, з можливістю коливань в горизонтальній площині, в тілі підживлюючого ножа вздовж вертикальної осі просвердлений канал, верхній отвір якого через штуцер з'єднано трубопроводом з розподільником рідкого добрива, а у нижній отвір каналу на різі встановлений жиклер, при цьому до бокових поверхонь підживлюючого ножа закріплено загортач щілини, який має дві сталеві пластини, що закріплені до бокових поверхонь підживлюючого ножа, які мають прорізи у вигляді прямокутних отворів для проходження ґрунту, при цьому на дальній від вертикальної осі стороні прямокутних отворів встановлені плоскі ножі так, що їх леза висунуті за межі зовнішніх поверхонь пластин і розташовані паралельно вертикальній осі підживлюючого ножа.

Текст

Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами, який має ярмо, закріплене до рами навіски робочого органу, C2 2 (19) 1 3 85136 встановлений з можливістю вертикального переміщення, згідно винаходу комбінований робочий орган містить два ножі один з яких своєю ручкою шарнірно зв'язаний з вібратором із забезпеченням за допомогою напрямної зворотно-поступального руху по нормалі до напрямку руху машини, другий - підживлюючий ніж, закріплений шарнірно до ярма першого з можливістю коливань в горизонтальній площині, в тілі підживлюючого ножа вздовж вертикальної осі просвердлений канал, верхній отвір якого через штуцер з'єднано з розподільником рідкого добрива, а у нижній отвір каналу на різьбі вмонтовано жиклер, крім того до бокових поверхонь підживлюючого ножа закріплений загортач щілини, який має дві сталеві пластини з прорізаними в них прямокутними отворами для проходження ґрунту і закріпленими до бокової поверхні підживлюючого ножа, крім того, на його дальні від вертикальної вісі сторони прямокутних отворів встановлюються плоскі ножі так, що їх леза висунуті за межі зовнішніх поверхонь пластин і розташовані паралельно вертикальній вісі підживлюючого ножа. Нами пропонується комбінований робочий орган, який забезпечує виконання одночасно трьох операцій: прорізання щілини в ґрунті на глибину внесення добрив, внесення рідких добрив на дно щілини і загортання добрив ґрунтом в щілині. На Фіг. приведена схема комбінованого робочого органу для підживлення багаторічних трав рідкими добривами та види по А-А і Б-Б цієї Фіг. Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами має ярмо 3 закріплене до рами навіски робочого органу, на якій встановлено вібратор (не показано), шток 1 якого шарнірно з'єднаний з ручкою ножа 4, чим забезпечується зворотно - поступальний рух ножа 4 у вертикальній площині з необхідною частотою і амплітудою у напрямляючій 2. Ярмо 3 також шар 4 нірно з'єднане з ручкою підживлюючого ножа 10, в тілі якого просвердлений канал 9 для підведення рідких добрив. Верхній кінець каналу 9 з'єднується через штуцер 11 гнучким шлангом (на Фіг. не показано) з розподільником добрив. В нижню частину каналу 9 в тіло підживлюючого ножа 10 вкручується на різьбі жиклер 7, прохідний отвір якого забезпечує необхідну ви трату рідких добрив при постійному тиску в розподільнику. До бокових стінок підживлюючого ножа 10 закріплений загортач 8, який являє собою дві сталеві пластини 5 з прорізаними в них прямокутними отворами для проходження ґрунту, який зрізається ножами 6 з бокових стінок щілини. Зрізаний ґрунт подається в щілину, засипаючи добрива. Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами працює так. При рухові по полю шток вібратора 1 забезпечує у напрямляючій 2 зворотно - поступальний рух ножа 4 у вертикальній площині з заданою частотою і амплітудою коливань. Внаслідок поступального руху машини і вібрації ніж 4 прорізає в ґрунті щілину, а в неї через штуцер 11 по каналу 9 через жиклер 7 з розподільника подаються рідкі добрива, які загортаються ґрунтом зрізаним з бокових стінок щілини ножами 6 загортача 8. Один ніж 4 рухається в напрямляючих 2 зворотнопоступально по нормалі до напрямку руху машини, а другий - підживлюючий ніж 10, закріплений шарнірно до ярма 3 першого ножа 4 з можливістю горизонтальних коливань, забезпечує підведення рідких добрив через канал 9 просвердлений вздовж вертикальної осі підживлюючого ножа 10 в щілину, прорізану першим ножем 4 в результаті його вібрації та поступального руху машини. В результаті використання комбінованого робочого органу продуктивність процесу підживлення багаторічних трав зростає на 15...20% при збереженні енерговитрат на початковому рівні. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85136 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Combined working element for fertilizing perennial grasses with liquid fertilizers

Автори англійською

Mel`nyk Ivan Ivanovych, Borodai Anna Andriivna

Назва патенту російською

Комбинированный рабочий орган для подкормки многолетних трав жидкими удобрениями

Автори російською

Мельник Иван Иванович, Бородай Анна Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A01C 23/00

Мітки: орган, багаторічних, трав, робочий, рідкими, комбінований, підживлення, добривами

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85136-kombinovanijj-robochijj-organ-dlya-pidzhivlennya-bagatorichnikh-trav-ridkimi-dobrivami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований робочий орган для підживлення багаторічних трав рідкими добривами</a>

Подібні патенти