Кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача, між корпусами яких встановлено пружне ущільнення, що містить елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра і на корпусі вакуумного підсилювача, яке відрізняється тим, що елемент кріплення на корпусі вакуумного підсилювача виконаний у вигляді закріпленої на стінці корпусу втулки з виступами в її центральному отворі, а елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра виконані у вигляді буртика, кільцевої канавки і пазів від кільцевої канавки до торця корпусу, причому втулка виконана з можливістю жорсткого упору виступами в її центральному отворі в бічну поверхню кільцевої канавки на корпусі головного гальмівного циліндра.

2. Кріплення за п. 1, яке відрізняється тим, що ширина хоча б одного виступу в центральному отворі втулки і відповідного паза на корпусі головного гальмівного циліндра відмінна від ширини решти виступів в центральному отворі втулки і відповідних пазів на корпусі головного гальмівного циліндра.

3. Кріплення за п. 1, яке відрізняється тим, що внутрішній діаметр хоча б одного виступу в центральному отворі втулки і глибина відповідного паза на корпусі головного гальмівного циліндра відмінні від внутрішнього діаметра решти виступів в центральному отворі втулки і глибини відповідних пазів на корпусі головного гальмівного циліндра.

Текст

1. Кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача, між корпусами яких встановлено пружне ущільнення, що містить елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра і на корпусі вакуумного підсилювача, яке відрізняє ться тим, що елемент кріплення на корпусі вакуумного підсилювача виконаний у вигляді закріпленої на стінці корпусу втулки з виступами в її центральному отворі, а елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра виконані у C2 1 3 85131 ущільнення на корпус головного гальмівного циліндра, суміщають отвори на фланці з болтами на корпусі вакуумного підсилювача, притискують фланець до корпусу вакуумного підсилювача, встановлюють на болти гайки і ними закріплюють головний гальмівний циліндр. Недоліками даного технічного рішення є: складність конструкції через велику кількість деталей; необхідність закріплення болтів на корпусі вакуумного підсилювача з їх обов'язковою герметизацією щодо корпусу вакуумного підсилювача. При закріпленні фланця головного гальмівного циліндра на корпусі вакуумного підсилювача можлива розгерметизація болтів щодо корпусу вакуумного підсилювача через руйнування навантаженням герметизуючого шару, що прикладається, в місці кріплення. У основу винаходу поставлена задача удосконалення кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача за рахунок підвищення надійності герметизації корпусу вакуумного підсилювача і спрощення конструкції елементів кріплення. Вказана задача розв'язується за рахунок того, що кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача містить елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра і на корпусі вакуумного підсилювача, згідно винаходу елемент кріплення на корпусі вакуумного підсилювача виконаний у вигляді, закріпленої на стінці корпусу, втулки, з виступами в її центральному отворі, а елементи кріплення на корпусі головного гальмівного циліндра виконані у вигляді буртика, кільцевої канавки і пазів від кільцевої канавки до торця корпусу, причому втулка виконана з можливістю жорсткого упору виступами в її центральному отворі в бічну поверхню кільцевої канавки на корпусі головного гальмівного циліндра. У окремому випадку виконання, ширина хоча б одного виступу в центральному отворі втулки і відповідного паза на корпусі головного гальмівного циліндра не рівна ширині решти виступів в центральному отворі втулки і відповідних пазів на корпусі головного гальмівного циліндра. У окремому випадку виконання, внутрішній діаметр хоча б одного виступу в центральному отворі втулки і глибина відповідного паза на корпусі головного гальмівного циліндра не рівні внутрішньому діаметру решти виступів в центральному отворі втулки і глибині відповідних пазів на корпусі головного гальмівного циліндра. Суть винаходу пояснюється на кресленнях: на Фіг.1 - головний гальмівний циліндр, закріплений на корпусі вакуумного підсилювача, вигляд збоку з місцевим розрізом; на Фіг.2 - аксонометричні зображення втулки корпусу вакуумного підсилювача з виступами в центральному отворі. Кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача містить елементи кріплення на корпусі 1 головного гальмівного циліндра, виконані у вигляді буртика 2, кільцевої канавки 3, пазів 9 і елементи кріплення на корпусі 4 вакуумного підсилювача, виконані у вигляді втулки 5 з 4 центральним отвором 6, закріпленої на стінці 7 корпусу 4 вакуумного підсилювача. Причому в центральному отворі б втулки 5 виконані виступи 8, а на корпусі 1 головного гальмівного циліндра виконані пази 9 від кільцевої канавки 3 до торця корпусу 1. при цьому діаметр центрального отвору 6 відповідає зовнішньому діаметру корпусу 1 головного гальмівного циліндра, внутрішній діаметр виступів 8 відповідає діаметру кільцевої канавки 3 і глибині пазів 9, а ширина виступів 8 відповідає ширині пазів 9. Між буртиком 2 і стінкою 7 корпусу 4 вакуумного підсилювача встановлено пружне ущільнення 10. У окремому випадку виконання, ширина хоча б одного виступу 8 втулки 5 і відповідного паза 9 на корпусі 1 головного гальмівного циліндра не рівна ширині решти виступів 8 втулки 5 і відповідних пазів 9 на корпусі 1 головного гальмівного циліндра. У окремому випадку виконання, внутрішній діаметр хоча б одного виступу 8 втулки 5 і глибина відповідного паза 9 на корпусі 1 головного гальмівного циліндра не рівні внутрішньому діаметру решти виступів 8 втулки 5 і глибині відповідних пазів 9 на корпусі 1 головного гальмівного циліндра. При збірці головного гальмівного циліндра і вакуумного підсилювача, а саме при кріпленні головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача, в описуваному прикладі з прикладеними фігурами на кресленнях, проводяться наступні операції: на корпусі 1 головного гальмівного циліндра встановлюють пружне ущільнення 10 між буртиком 2 і кільцевою канавкою 3; далі корпус 1 суміщають з центральним отвором 6 втулки 5, закріпленої на стінці 7 корпусу 4 вакуумного підсилювача; суміщають пази 9 на корпусі 1 з виступами 8 в центральному отворі 6 втулки 5 і переміщують корпус 1 з пружним ущільнювачем 10, стискаючи пружне ущільнення 10 до поєднання виступів 8 втулки 5 з кільцевою канавкою З корпусу 1; потім корпус 1 повертають до збігу виступів 8 втулки 5 з бічною поверхнею канавки 3. Порівняння технічного рішення, що заявляється, з рівнем техніки по науково-технічній і патентній документації на дату пріоритету в основній і суміжній рубриках показує, що сукупність істотних ознак рішення, що заявляється, раніше не була відома, отже, воно відповідає умові патентоспроможності «новизна». Аналіз відомих те хнічних рішень в даній області те хніки показав, що запропонований пристрій має ознаки, які відсутні у відомих те хнічних рішеннях, а використовування їх в сукупності ознак, що заявляється, дає можливість одержати новий технічний ефект, отже, запропоноване технічне рішення має рівень винахідництва в порівнянні з існуючим рівнем техніки. Запропоноване технічне рішення промислове застосовне, оскільки може бути виготовлено промисловим способом, працездатне, здійснено і відтворено, отже, відповідає умові патентоспроможності «промислова застосовність». 5 85131 Джерела інформації: 1. Vacuum booster. Tokagooshi Shinohara. Пат. 6718863. США. Заявл. 19.12.2001, опубл. 20.06.2002 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 2. Hydraulic brake apparatus for a vehicle. Atsushi Yasuda? Yuji Go to. Пат. 6966616. США. Заявл. 01.1.2004, опубл. 12.05.2005. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fastening of master brake cylinder to vacuum servo

Автори англійською

Shuklinov Serhii Mykolaiovych, Skliarov Viacheslav Mykolaiovych

Назва патенту російською

Крепление главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

Автори російською

Шуклинов Сергей Николаевич, Скляров Вячеслав Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B60T 13/00, B60T 13/52

Мітки: підсилювача, циліндра, головного, вакуумного, кріплення, гальмівного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85131-kriplennya-golovnogo-galmivnogo-cilindra-do-vakuumnogo-pidsilyuvacha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача</a>

Подібні патенти