Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виявлення рухомого підводного об'єкта, який полягає в тому, що визначають параметри водного середовища, порівнюють їх із природними фоновими значеннями і за відхилянням параметрів від фонових значень судять про присутність рухомого підводного об'єкта, який відрізняється тим, що здійснюють зондування водного середовища рамановським лазером, одержують спектр комбінаційного розсіяння і за його аналізом визначають просторовий розподіл параметрів водного середовища.

Текст

Спосіб виявлення рухомого підводного об'єкта, який полягає в тому, що визначають параметри водного середовища, порівнюють їх із природними фоновими значеннями і за відхилянням параметрів від фонових значень судять про присутність рухомого підводного об'єкта, який відрізняється тим, що здійснюють зондування водного середовища рамановським лазером, одержують спектр комбінаційного розсіяння і за його аналізом визначають просторовий розподіл параметрів водного середовища. (19) (21) a200704701 (22) 27.04.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ЗАПЕВАЛОВ ОЛЕКС АНДР СЕРГІЙОВИЧ, UA, ПУСТОВОЙТЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИ МИРОВИЧ, UA (73) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, U A (56) UA 80266, 16.01.2006 RU 2134433, 10.08.1999 US 4277167, 07.07.1981 US 4862257, 29.08.1989 US 4050819, 27.09.1977 3 85125 відрізняються від параметрів збурень, що обумовлені природними процесами. Це і є основою для виявлення підводного об'єкту. Наприклад, під час літніх експериментів заявника на Чорному морі при проходженні підводного човна реєструвалися відокремлені внутрішні хвилі амплітудою до 3м (4). Внутрішні хвилі такої амплітуди природного походження спостерігаються в чітку на Чорному морі душе рідко. Іншим характерним збуренням є слід кільватера, що утворюється в товщі води внаслідок турбулентного перемішування води. В цьому випадку значення градієнтів параметрів, які контролюються, різко відрізняються від фонових величин. Схожими істотними ознаками для прототипу і заявленного способу виявлення рухомого підводного об'єкту є: визначення характеристик водного середовища, порівняння їх із заданими природними фоновими значеннями і виявлення об'єкту по відхиленнях набути х значень характеристик водного середовища від заданих. Недоліком прототипу є наступне. Ефективність виявлення рухомого підводного об'єкту швидко знижується із зростанням відстані місця розташування буйкової станції від траси цього об'єкту. Положення буйкових станцій, що заякоряють, є фіксованим і тому з їх допомогою можна контролювати тільки відносно невеликі райони. Таким чином, прототип не дозволяє оперативно освітлювати підводну обстановку в будь-якому заданому районі акваторії. У основу винаходу поставлене завдання створення способу виявлення рухомого під водою об'єкту, в якому за рахунок відмітних ознак, то характеризуют особливості процесу отримання відомостей про збурення контрольованих характеристик водного середовища, забезпечується нова властивість - мобільність засобу виявлення підводного об'єкту. Це обумовлює досягнення технічного результату винаходу - можливість оперативного освітлення підводної обстановки в будь-якому заданому районі акваторії. Поставлене завдання розв’язується таким чином, що в способі виявлення рухомого підводного об'єкту, згідно з яким визначають параметри водного середовища, порівнюють їх із заданими природними фоновими значеннями і по відхиленнях одержаних параметрів від заданих значень судять про присутність рухомого підводного об'єкту, новим є то, що здійснюють зондування водного середовища рамановским лазером і по одержаному спектру комбінаційного розсіяння визначають параметри водного середовища. Суть запропонованого способу пояснюється наступним. При лазерному зондуванні залежно від типу розсіювачів і співвідношення їх розмірів з довжиною хвилі прийнято виділяти три види розсіяння: класичне, релєєвське і рамановське (комбінаційне). Класичне пружне розсіяння відбувається на довжині хвилі падаючого випромінювання і має місце, коли розміри розсіючих частинок порівнянні з довжиною оптичної хвилі або більше за неї. Релєєвське розсіяння відбувається без будь-якого помітного обміну енергією з розсіючими молекулами або атомами. Центральна довжина хвилі 4 релєєвської компоненти співпадає з довжиною розсіюваної хвилі, що не дозволяє ідентифікувати вид розсіювачів. В даний час велика увага приділяється дослідженню рамановського (комбінаційного) розсіяння (5), при якому відбувається значний обмін кількістю енергії між фотоном і розсіюючою молекулою. При зіткненні фотона з молекулою в результаті їх взаємодії виникає розсіяння випромінювання, як на частоті збудженого фотона, так і на інших дискретних частотах. Спектр комбінаційного розсіяння дозволяє визначити фізично-хімічні і біологічні характеристики зондованого середовища. Його (спектра) розгортка за часом дозволяє одержати просторовий розподіл контрольованих параметрів. Запропонований спосіб виявлення рухомого під водою об'єкту може бути реалізований за допомогою пристрою для лазерного зондування, аналогічного описанному в роботах (6) або (7). Апаратура встановлюється на. борту гелікоптера або літака. Спосіб зводиться до наступного: літак з розмішеною на його борту установкою типу "Чайка" (7) здійснює обліт заданої акваторії. У вказаній установці задаючим генератором є лазер на кристалі YAG¸Nd3+, випромінювання якого після посилення подвоюється по частоті в термостабілізованому кристалі. Випромінювання другої гармоніки 9довжина хвилі 532нм0 за допомогою формуючого дзеркального телескопа, що виправляє розходження через фотолюк літака спрямовується на поверхню моря. Відбитий від поверхні сигнал з телескопа приймається спектрометром, з виходу якого на входи фотоприймачів через світловоди поступають сигнали, що відповідають вибраним ділянкам спектру реєстрованого випромінювання. Зокрема, таким шляхом визначається температура. Розгортка принятого сигналу за часом дозволяє визначити розподіл контрольованого параметра по глибині. Якою зондування проводиться з рухомого носія, наприклад - з літака або гелікоптера, виходить просторовий розподіл контрольованого параметра. Далi здійснюють порівняння одержаних при обльоті акваторії характеристик поля температури води з природними фоновими значеннями, виділяючи аномалії. На основі проведеного аналізу роблять висновок про наявність рухомого підводного об'єкту. Джерела інформації: 1. Сурнин В.Р. Пелевич Ю.Н., Чулков В.Л. Противолодочные средства иностранных флотов. - М: Военное издательство. 19Р1. - 128 с. 2. Запевалов О.С., Пустовойтенко В.В. Спосіб дистанційного виявлення підводного човна. Патент України №148 (peг. номер заявки а 200500165 від 06.01.2005) МПК -13/00. 3. Исследование комплексных методов обнаружения и классификации малошумных подводных лодок с помощью неакустических буйковых систем // Отчет Морского гидрофизического института АН Украины по теме "Марс-УН", инв. № 60. 4. Запевалов А.С. Исследование возмущений верхнего слоя моря и структуры его поверхности, создаваемых ПЛ // Сб. научных трудов СВМИ. 5 85125 Севастополь. СВМИ. -2004, №2 (5). -с. 123-128. (Инв. №16170). 5. Буриков А.С., Климов Л.В., Литвинов Н.П., Маслов Д.В., Фадеев В. В. Лидар берегового базирования для мониторинга прибрежных морских акваторий // Квантовая электроника. -2001. - т. 31, №8. - с.745-750. 6. Leonard D.A. et al. Experimental remote sensing of subsurface temperature іn natural ocean Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 water // Cteoph/ Res. Lett. – 1977. vol. AA, №7. – P.279-281. 7. Аброскин А.Г., Бункин А.Л., Власов д.В. и др. Натурные эксперименты го лазерному зондированию на установке "Чайка" //Труды ИОФАН, Дистанционное зондирование океана. - 1986. - т. 1, С. 23-39. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for reveal of movable underground object

Автори англійською

Zapevalov Oleksandr Serhiiovych, Pustovoitenko Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ выявления подвижного подводного объекта

Автори російською

Запевалов Александр Сергеевич, Пустовойтенко Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01S 17/88, G01S 13/00

Мітки: рухомого, виявлення, спосіб, об'єкта, підводного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85125-sposib-viyavlennya-rukhomogo-pidvodnogo-obehkta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення рухомого підводного об’єкта</a>

Подібні патенти