Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вібраційний викопуючий робочий орган, який містить раму, на якій за допомогою шарнірів і стійок встановлені лемеші, кінематично зв'язані з приводом їх у коливальний рух у повздовжньо-вертикальній площині, який відрізняється тим, що середини тильних сторін кожного лемеша і нижні частини кінців стійок зв'язані між собою за допомогою сферичних шарнірів, при цьому між стійками і площинами лемешів встановлені тарілчасті пружини.

Текст

Вібраційний викопуючий робочий орган, який містить раму, на якій за допомогою шарнірів і стійок встановлені лемеші, кінематично зв'язані з приводом їх у коливальний рух у повздовжньовертикальній площині, який відрізняється тим, що середини тильних сторін кожного лемеша і нижні частини кінців стійок зв'язані між собою за допомогою сферичних шарнірів, при цьому між стійками і площинами лемешів встановлені тарілчасті пружини. Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до викопуючих робочих органів, які застосовуються у бурякозбиральних машинах. Відомі вібраційні викопуючі робочі органи, які складаються з двох лемешів, закріплених на стійках, що шарнірно встановлені на рамі і зв'язані з вібраційним приводом їх у коливальний рух. На поверхнях лемешів можуть бути встановлені клиноподібні розпушувачі ґр унту [див. а. с. СРСР №1287768, А 01 D 25/04, 1985p.]. При русі в ґрунті лемеші руйнують його шар, рухаючись по обидва боки рядку коренеплодів буряків і в подальшому захоплюють коренеплоди при наданні їм вібраційних зусиль у повздовжньо-вертикальній площині і в задній частині остаточно вилучаються з ґрунту. Найбільш близьким до запропонованого винаходу є "Віброкопач для коренеплодів" [патент України №9709 А, 1996р. - прототип], який має два лемеша зі стійками, що закріплені на загальній рамі шарнірно і зв'язані з приводом у коливальний рух, на яких встановлені подрібнювачі ґрунту у вигляді плоских зубчастих дисків, які вільно обертаються на консольних осях, встановлених з тильних боків лемешів. Викопуючі лемеші рухаються по обидва боки коренеплодів буряків, руйнуючи шари ґрунту навколо них і завдяки їх нахилам у поперечно-вертикальній площині і вібраційним коливанням у поздовжньо-вертикальній площині захоплюють, потім затискають при поступальному русі їх своїми задніми частинами і вилучають коренеплоди цукрових буряків з ґрунту. Недоліком прототипу є низька якість викопування коренеплодів, особливо при роботі на сухому і твердому ґрунті. Це обумовлено тим, що найбільш твердий і сухий шар ґрунту знаходиться саме на глибині, в якій розташовані хвостові частини коренеплодів, а лемеші рухаються на значно меншій глибині, тому при затисканні коренеплодів і подальшому вириванні з ґрунту бічні поверхні коренеплодів сильно стискуються з боків і внаслідок чого пошкоджуються. Винаходом поставлено завдання підвищити якість вібраційного викопування коренеплодів з ґрунту. Поставлене завдання досягається тим, що у вібраційному викопуючому робочому органі, що містить раму, на якій за допомогою шарнірів і стійок встановлені лемеші, кінематично зв'язані з приводом їх у коливальний рух у повздовжньовертикальній площині, згідно винаходу, середини тильних сторін кожного лемеша і нижні частини (19) UA (11) 85123 (13) C2 (21) a200704631 (22) 25.04.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) БУЛГАКОВ ВОЛОДИ МИР МИХАЙЛОВИЧ, U A, ЛИТВИНОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, UA, ГОЛОВАЧ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, U A, ЄРЕМЕНКО ОЛЕКС АНДР ІВАНОВИЧ, UA, ЧЕРНИШ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, UA, БЕРЕЗОВИЙ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ, UA, ШОСТАК АН АТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, U A, БОГДАН АННА ОЛЕКС АНДРІВНА, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA (56) SU 1287768 A1, 07.02.1987 UA 9709 A, 30.09.1996 UA 74736 C2, 16.01.2006 UA 77632 C2, 15.12.2006 3 85123 кінців стійок зв'язані між собою за допомогою сферичних шарнірів, при цьому між стійками і площинами лемешів встановлені тарілчасті пружини. Конструктивна схема вібраційного викопуючого робочого органу схематично представлена на Фіг.1 (загальний вигляд збоку під час виконання технологічного процесу). На Фіг.2 - дано переріз АА на Фіг.1 . Вібраційний викопуючий робочий орган містить раму 1, на якій за допомогою шарнірів 2 встановлені стійки 3, які містять на кінцях викопуючі лемеші 4, що разом створюють викопуюче робоче русло, що звужується у задній частині викопуючого робочого органу. Стійки 3 кінематично зв'язані з приводом 5 коливальних рухів лемешів 4 у повздовжньо-вертикальній площині. При цьому, тильні частини кожного лемеша 4 у середині мають закріплені сферичні шарніри 6, що зв'язують їх з нижніми частинами кінців стійок 3. Тобто, кожна стійка 3 зв'язана з лемешем 4 не самим нижнім власним кінцем, а має одну з частин сферичного шарніра 6 закріплену ви ще власного кінця. Між стійками 3 і задніми частинами площин лемешів 4 встановлені тарілчасті пружини 7. Напрямки поступального і коливальних рухів вібраційного викопуючого робочого органу показані стрілками. Працює вібраційний викопуючий робочий орган наступним чином. Пересуваючись поступово по рядку коренеплодів цукрових буряків передні частини лемешів 4 руйнують шар ґрун ту і охоплюють коренеплоди цукрових буряків з обох боків. Завдяки стійкам 3, які за допомогою шарнірів 2 встановлені на рамі 1 і кінематично зв'язані з приводом 5 у коливальний рух у повздовжньовертикальній площині ефективно руйнуються зв'язки коренеплодів з ґрунтом. При подальшому поступальному руху вібраційного викопуючого робочого органу коренеплоди цукрового буряку потрапляючи у задню частину вібраційного викопуючого робочого органу у звужене його русло затискаються між обох лемешів 4 і завдяки їх коливальним рухам у повздовжньо-вертикальній площині остаточно вириваються (вилучаються) з ґрунту. Однак, завдяки тому, що кожний леміш 4 встановлений на стійці 3 за допомогою сферичних шарнірів 6, то два лемеша 4 (усіма своїми площинами) повертаються у сферичних шарнірах 6 і "м'яко" охоплюють тіло коренеплоду, не пошкоджуючи його бокові поверхні. Завдяки тому, що кожна стійка 3 і кожний леміш 4 зв'язані ще й тарілчастими пружинами 7, то при відносних поворотах лемешів 4 відносно нижніх частин стійок 3 не відбувається жорстких ударних контактів з бічними 4 поверхнями тіл коренеплодів. Відбувається це таким чином, що при затисканні тіла коренеплоду між задніми частинами лемешів 4, вони деякий проміжок часу відхиляються назад, повертаючись у сферичних шарнірах 6 і долаючи зусилля, які створюються тарілчастими пружинами 7. При цьому внутрішні поверхні задніх частин лемешів 4 (враховуючи їх поступальний рух) "м'яко" захоплюють голівки коренеплодів не пошкоджуючи їх бічні поверхні. Після того як коренеплід буде міцно захоплений задніми частинами лемешів 4 і відбудеться його виривання з ґрунту тарілчасті пружини 7 повертають частини лемешів 4 у сферичних шарнірах 6 у висхідне положення, створюючи для коренеплоду додатковий імпульс, що буде сприяти якісному його вилученню з ґрунту (особливо з твердого та сухого). Оскільки шарнірне встановлення лемешів 4 на стійках 3 забезпечує відносні рухи одночасно і задніх, і передніх частин лемешів 4 (і навіть верхніх і нижніх), то незважаючи на те, у якому місті відбудеться контакти лемешів 4 з головками коренеплодів не відбудеться пошкодження їх поверхонь при прикладанні значних зусиль вилучення. Крім того, примусові коливання, завдяки приводу 5, а також відносні підпружинені рухи лемешів 4 у сферичних шарнірах 6, будуть сприяти значному зниженню тягового опору вібраційного викопуючого робочого органу. Сукупність вказаних коливальних рухів буде сприяти також кращому оббиванню налиплого ґрунту з коренеплодів цукрового буряку. А, оскільки, це буде відбуватись безпосередньо у процесі їх викопування, то в цілому буде підви щити якість їх збирання. Закріплення сферичних шарнірів 6 саме у середніх частинах тильних сторін кожного лемеша 4 буде сприяти тому, що ймовірні контакти робочих (внутрішніх) частин лемешів 4, які відбуваються у передніх і задніх частинах робочого русла копача з тілами коренеплодів цукрових буряків обов'язково будуть підпружиненими. Те, що нижні частини кінців стійок 3 зв'язані з сферичними шарнірами 6 не у самих їх кінцях, а дещо вище, забезпечує підпружинення лемешів 4 відносно стійок 3 у всі х напрямках (тобто підпружинення здійснюється у просторі). Розміри і жорсткості тарілчастих пружин 7 обираються такими, щоб забезпечувались достатні зусилля підпружинення, але які не призводять до пошкоджень бокових частин коренеплодів цукрових буряків при їх затисканні між лемешами 4. Таким чином, застосування запропонованого вібраційного викопуючого робочого органу дозволяє підвищити якість викопування коренеплодів з ґрунту на 10...15%. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 85123 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vibratory digging working element

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych, Lytvynov Oleh Ivanovych, Holovach Ivan Volodymyrovych, Yeremenko Oleksandr Ivanovych, Chernysh Oleh Mykolaiovych, Berezovyi Mykola Heorhiiovych, Shostak Anatolii Viktorovych, Bogdan Anna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Вибрационный выкопочный рабочий орган

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович, Литвинов Олег Иванович, Головач Иван Владимирович, Еременко Александр Иванович,Черныш Олег Николаевич, Березовый Николай Георгиевич, Шостак Анатолий Викторович, Богдан Анна Олександровна

МПК / Мітки

МПК: A01D 25/00

Мітки: орган, викопуючий, робочий, вібраційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85123-vibracijjnijj-vikopuyuchijj-robochijj-organ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вібраційний викопуючий робочий орган</a>

Подібні патенти