Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб селекції трихограми, який включає нанесення яєць комахи-шкідника на робочу поверхню, встановлення на початку робочої поверхні контейнера з маточним ентомологічним препаратом, спонукання за допомогою джерела освітлення до виходу трихограми та зараження яєць комахи-шкідника, відбір отриманого ентомологічного препарату як маточної та товарної культур, який відрізняється тим, що спонукання за допомогою джерела освітлення, з інтенсивністю від 1500 до 1800 лк, до виходу трихограми та зараження яєць комахи-шкідника відбувається шляхом переміщення джерела освітлення з рівномірною швидкістю вздовж робочої поверхні з нанесеними яйцями комахи-шкідника від початку робочої поверхні до її кінця протягом періоду інтенсивного виходу трихограми, але не менш ніж 8 годин, причому як маточну культуру відбирають отриманий ентомологічний препарат, що знаходиться на завершальній стадії руху спонукальної освітленої зони, а інший відібраний ентомологічний препарат використовують як товарну культуру.

Текст

Спосіб селекції трихограми, який включає нанесення яєць комахи-шкідника на робочу поверхню, встановлення на початку робочої поверхні контейнера з маточним ентомологічним препаратом, спонукання за допомогою джерела освітлення до виходу три хограми та зараження яєць комахи-шкідника, відбір отриманого ентомологічного препарату як маточної та товарної культур, який відрізняє ться тим, що спонукання за допомогою джерела освітлення, з інтенсивністю від 1500 до 1800 лк, до виходу трихограми та зараження яєць комахи-шкідника відбувається шляхом переміщення джерела освітлення з рівномірною швидкістю вздовж робочої поверхні з нанесеними яйцями комахи-шкідника від початку робочої поверхні до її кінця протягом періоду інтенсивного виходу три хограми, але не менш ніж 8 годин, причому як маточну культур у відбирають отриманий ентомологічний препарат, що знаходиться на завершальній стадії руху спонукальної освітленої зони, а інший відібраний ентомологічний препарат використовують як товарну культур у. Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до засобів біологічного захисту рослин від шкідників, і може бути використаний на біофабриках при промисловому виробництві ентомологічного препарату трихограми (яйця комахишкідника заражені трихограмою). Під час промислового розведення трихограми, уже в 4-5 поколінні відбувається погіршення показників її життєздатності та ефективності, яке зумовлене її високою концентрацією (в природних умовах одна самиця трихограми контролює поверхню ґрунту в межах від 0,8 до 1,2м). Це потребує постійного поновлення маточної культури трихограми [Салманова Л.М., Оли фер В.В., Афонина В.М., Гаврилица Л.Ф., Чернышев В.Б. Изменения трихограммы при разведении на ситотроге и причины их возникновения // Трихограмма (биология, разведение, применение). - Кишинев: ГВЦ Госкомстата МССР, 1991. - С. 24-26]. Відомий спосіб отримання маточної культури трихограми шляхом встановлення ловчих карток, на яких прикріплені яйця комахи-шкідника, в природних умовах [Щепетильникова В.А. Итоги научных исследований по разведению и применению различных видов и рас трихограммы в зональных системах мероприятий по защите растений // Применение трихограммы в борьбе с вредителями полевых и плодовых культур: Сб. науч. тр. ВИЗР - М., 1972. - С. 1-19]. Суттєвим недоліком цього способу є випадковий характер показників якості отриманої маточної культури, висока трудомісткість процесу та сезонність. Найбільш близьким до пропонованого є відомий спосіб для селекції трихограми шляхом використання визначника якості трихограми ОКИ-2 [Протокол випробувань визначника якості трихограми ОКИ-2 -Дослідницьке, УКРНДІПВТ ім. Л.Погорілого. - 2004. - 12с], який містить лабіринт довжиною 3000мм, на початку якого встановлено UA (11) 84969 (13) (21) a200703035 (22) 22.03.2007 (24) 10.12.2008 (46) 10.12.2008, Бюл.№ 23, 2008 р. (72) ЯСИНСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВН А, U A, МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, U A, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, UA, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, UA, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, UA, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИ ХАЙЛОВИЧ, U A (73) ЯСИНСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВН А, U A, МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, U A, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, UA, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, UA, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, UA, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИ ХАЙЛОВИЧ, U A (56) UA 12714 U, 15.02.2006 SU 1738196 A1, 07.06.1992 RU 2154940 C1, 27.08.2000 UA 77860 C2, 15.01.2007 SU 1655419 A1, 15.06.1991 C2 2 (19) 1 3 84969 контейнер з ентомологічним препаратом трихограми, а в кінці - картки з прикріпленими яйцями комахи-шкідника, а також світильник для спонукання самок трихограми до пошуку та зараження яєць комахи-шкідника. Даний спосіб включає нанесення яєць комахи-шкідника на робочу поверхню, встановлення на початку робочої поверхні контейнера з маточним ентомологічним препаратом, спонукання за допомогою джерела освітлення до виходу три хограми та зараження яєць комахи-шкідника, відбір отриманого ентомологічного препарату в якості маточної та товарної культури. Проте, використання цього способу селекції потребує значних витрат ентомологічного препарату трихограми (лише незначна частина трихограми достається до кінця лабіринту, а інші гинуть). Крім того, використання лабіринту будь-якої форми не усуває можливості утворення відблисків світла від спонукального світильника на внутрішній поверхні лабіринту, на яких концентрується та гине найбільш біологічно активна частина самиць трихограми. Завданням винаходу є створення такого способу селекції трихограми, який бизабезпечував ефективне отримання маточної культури одночасно з промисловим виробництвом ентомологічного препарату три хограми без додаткових витрат біологічних матеріалів за рахунок просторового розподілу ентомологічного препарату за ознакою пошукової здатності шляхом зміни спонукальної дії джерела освітлення в часі та просторі. Винахід ілюструється схемою, на якій зображено залежність кількості заражених трихограмою яєць комахи-шкідника від відстані пошуку (Фіг.1). Спосіб селекції трихограми включає нанесення яєць комахи-шкідника на робочу поверхню, встановлення на початку робочої поверхні контейнера з маточним ентомологічним препаратом, спонукання за допомогою джерела освітлення до виходу трихограми та зараження яєць комахишкідника шляхом переміщення джерела освітлення вздовж робочої поверхні з нанесеними яйцями комахи-шкідника від початку робочої поверхні до її кінця на протязі періоду інтенсивного виходу трихограми, відбір отриманого ентомологічного препарату, що знаходиться на завершальній стадії руху спонукальної освітленої зони в якості маточної культури та іншого ентомологічного препарату в якості товарної культури. Лише дана сукупність 4 ознак способу дозволяє підвищити якість селекції трихограми. Спосіб, що запропоновано, реалізується наступним чином. Спочатку на робочу поверхню довжиною 3000мм наносять яйця комахи-шкідника, а на початку робочої поверхні встановлюють контейнер з маточним ентомологічним препаратом. Робочу поверхню розміщують в термостатованому приміщенні або камері, в якій створюють відповідні умови (наприклад, температура повітря від 20°С до 25°С, відносна вологість - від 70% до 75%) для виходу трихограми з маточного ентомологічного препарату і зараження нею яєць комахи-шкідника, які нанесені по всій довжині робочої поверхні. В таких умовах яйця комахи-шкідника утримують до початку інтенсивного виходу трихограми та першу добу інтенсивного виходу три хограми без спонукального освітлення, а на початку другої доби забезпечують спонукальне освітлення з інтенсивністю від 1500 до 1800лк, яке в цей момент розміщують на початку робочої поверхні, а потім переміщують до кінця робочої поверхні з рівномірною швидкістю на протязі періоду інтенсивного виходу трихограми, але не менше ніж 8 год. При цьому створюється рухома зона освітлення, що спонукає трихограму до руху по довжині робочої поверхні і зараженню яєць комахи-шкідника. Після завершення процесу в якості маточної культури відбирається отриманий ентомологічний препарат, який розташований на завершальній стадії руху спонукальної освітленої зони, а весь інший ентомологічний препарат використовується як товарна культура для біологічного захисту рослин. Спосіб селекції трихограми забезпечує відбір трихограми за ознакою пошукової здатності, ефективне отримання маточної культури одночасно з промисловим виробництвом ентомологічного препарату трихограми без додаткових витрат біологічних матеріалів завдяки використанню рухомого спонукального джерела освітлення та значного зменшення або повного усунення загибелі найбільш біологічно активної частини самиць трихограми. Винахід може знайти використання при створенні механізованих технологій та обладнання для промислового виробництва ентомологічного препарату трихограми для біологічного захисту рослин. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 84969 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for breeding trichogramma

Автори англійською

Yasynska Natalia Petrivna, Melnychuk Maksym Dmytrovych, Tarhonia Vasyl Serhiiovych, Holub Hennadii Anatoliovych, Marus Oleh Anatoliiovych, Dubrovin Valerii Oleksandrovych, Starchevskyi Ihor Petrovych, Belchenko Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ селекции трихограммы

Автори російською

Ясинская Наталья Петровна, Мельничук Максим Дмитриевич, Таргоня Василий Сергеевич, Голубь Геннадий Анатолиевич, Марус Олег Анатольевич, Дубровин Валерий Александрович, Старчевский Игорь Петрович, Бельченко Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/033

Мітки: селекції, спосіб, трихограми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-84969-sposib-selekci-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб селекції трихограми</a>

Подібні патенти