Номер патенту: 84661

Опубліковано: 10.11.2008

Автори: Гордін Вадим Миколайович, Жуков Леонід Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Відцентрова ливарна машина, що містить станину, виконаний з можливістю обертання багатопозиційний ротор з кокілями, здатними обертатися в ньому, приводи обертання ротора і кокілів, а також механізми заливки кокілів рідким металом, вибивки відливок з кокілів і установки зняття, охолоджування, фарбування і сушки кокілів, яка відрізняється тим, що осі симетрії кокілів суміщені з радіусами ротора, а основні механізми установки і заливки кокілів розміщені на позиції ротора з крайнім верхнім положенням заливаного кокілю, з вертикальним прямим напрямом його осі симетрії, а механізми вибивки відливок і зняття кокілів розміщені на позиції ротора з крайнім нижнім положенням вибиваного кокілю з вертикальним зворотним напрямом його осі симетрії, причому решта допоміжних механізмів машини розміщена у порядку технологічної черговості між основними вказаними двома позиціями ротора.

2. Відцентрова ливарна машина, що містить станину, виконаний з можливістю обертання багатопозиційний ротор з кокілями, здатними обертатися в ньому, приводи обертання ротора і кокілів, а також механізми заливки кокілів рідким металом, вибивки відливок з кокілів і установки зняття, охолоджування, фарбування і сушки кокілів, яка відрізняється тим, що осі симетрії кокілів суміщені з хордами ротора, а основні механізми установки і заливки кокілів, а також видалення відливок і зняття кокілів розміщені на позиції вертикального положення хорд на діаметрально протилежних сторонах ротора, причому решта допоміжних механізмів машини розміщена у порядку технологічної черговості між основними вказаними двома позиціями ротора.

Текст

1. Відцентрова ливарна машина, що містить станину, виконаний з можливістю обертання багатопозиційний ротор з кокілями, здатними обертатися в ньому, приводи обертання ротора і кокілів, а також механізми заливки кокілів рідким металом, вибивки відливок з кокілів і установки зняття, охолоджування, фарбування і сушки кокілів, яка відрізняється тим, що осі симетрії кокілів суміщені з радіусами ротора, а основні механізми установки і заливки кокілів розміщені на позиції ротора з крайнім верхнім положенням заливаного кокілю, з вер C2 2 (19) 1 3 84661 заливки, охолоджування, вибівки, чищення, фарбування, сушки і зняття кокілів. Основним недоліком прототипу є горизонтальне положення осей обертання кокілів, що невиправдано при відцентровому литві тіл компактної форми, що мелють. При горизонтальному положенні осей обертання ливарний гравітаційний ефект ослабляє відцентровий ефект. Тому для компенсації дії гравітаційного ефекту, необхідно підвищувати відцентровий, тобто збільшува ти швидкість обертання кокілів. Для збільшення швидкості потрібно підвищувати потужність приводів обертання кокілів, а значить - ускладнювати конструкцію машини. Крім того, в цьому випадку значно ускладнюється конструкція змінних кокілів, що горизонтально обертаються. Проте, навіть такі ускладнення конструкції кокілів і в цілому машини не забезпечують стабільне отримання тіл, що мелють, із заданими властивостями, зокрема без усадкової раковини і з рівномірним розподілом необхідної твердості по їх перетину, що визначають їх питому витрату в млинах. При однаковому на всіх позиціях ротора, горизонтальному положенні кокілів ускладнюються операції і механізми установки і зняття кокілів, і вибівки відливок з них. В основу винаходу поставлене завдання удосконалення відцентрової машини ливарні, в якій шляхом розміщення осі симетрії/обертання кокілів з радіусами або хордами вертикального ротора, що обертається навколо горизонтальної осі, забезпечується необхідне оптимальне положення кокілів на кожній позиції ротора. За рахунок цього спрощується конструкція кокілів і, в цілому, машини, підвищується надійність і продуктивність машини і якість тіл, що мелють, а також знижуються енерговитрати. Поставлене завдання розв'язується тим, що осі симетрії кокілів суміщені з радіусами ротора, а основні механізми розміщені на позиції ротора з крайнім верхнім положенням кокілю, що заливається, з вертикальним прямим напрямом його осі симетрії, механізм вибівки відливок і зняття кокілів розміщені на позиції ротора з крайнім нижнім положенням кокілю, що вибивається з вертикальним зворотним напрямом його осі симетрії, причому решта допоміжних механізмів машини розміщена у порядку технологічної черговості між основними вказаними двома позиціями ротора. Відповідно до винаходу осі симетрії кокілів можуть бути також суміщені з хордами ротора, основні механізми установки і заливки кокілів, а також видалення відливок і зняття кокілів розміщені на діаметрально протилежних сторонах ротора. У запропонованій машині поєднання осі симетрії/обертання кокілів з радіусами або хордами вертикального з горизонтальною віссю обертання ротора, забезпечують необхідне оптимальне положення кокілів на кожній позиції ротора. Заливка металу здійснюється на позиції ротора з вертикальним положенням осі обертання кокілів, коли ливарний гравітаційний ефект посилюється відцентровим, що підвищує якість тіл, що мелють. Така заливка також спрощує конструкцію кокілів і заливального механізму, і може виконуватися при нижчих швидкостях обертання кокілів з нижчими енер 4 говитратами. Прив'язка основних і допоміжних механізмів машини до позицій ротора з оптимальними положеннями кокілів дозволяє спростити як самі механізми, так і виконувані ними операції і за рахунок цього спростити конструкцію машини в цілому і отже підвищити її надійність і продуктивність. Суть винаходу пояснюється Фіг.1 і Фіг.2, на яких зображені схеми машин відповідно з радіальним і хордовим розміщенням кокілів. Машина містить станину 1, на якій змонтований вертикальний ротор 2, з приводом його обертання 3. У кублах ротора встановлені кокілі 4 з приводами їх обертання 5. Основні механізми установки 6 і заливки 7, а також вибівки 8 і зняття 9 кокілів розміщені на заданих позиціях заливки І і вибівки ІІ відповідно з прямим і зворотним вертикальним напрямом осі симетрії/обертання кокілю. Допоміжні механізми охолоджування, чищення, фарбування і сушки кокілів розміщені між позиціями заливки І і вибівки II у порядку технологічної черговості з урахуванням оптимального просторового положення кокілю для виконуваних допоміжних операцій і реального цехового планування. Машина працює таким чином. Для пуску машини кокілі послідовно встановлюються в гнізда ротора 2, що повертається за допомогою приводу З, розігріваються, фарбуються і сушаться. Установка кокілів виконується на позиції І за допомогою спеціального механізму 6. Кокіль встановлюється в найбільш зручному для цієї операції вертикальному положенні. Тому як механізм установки також може бути використаний звичайний цеховий кран. Після послідовної установки розігрівання, фарбування і сушки перший встановлений і готовий до заливки кокіль ротором подається на вихідну позицію І. На позиції заливки І кокіль приводиться в обертання і заливається рідким металом відповідно за допомогою приводу обертання 5 і механізму заливки 7. Час обертання кокілю визначається часом твердіння залитого металу. При обертанні кокілю навколо вертикальної осі гравітаційний і відцентровий ливарні ефекти взаємно посилюються і сприяють видаленню усадкової раковини з відливання і рівномірному розподілу необхідної твердості по її перетину. Після твердіння залитого металу відключається привід обертання 5 і кокіль переміщається ротором на допоміжну позицію охолоджування, а на його місце на заливку поступає наступний другий кокіль і операція заливки аналогічно повторюється. Після охолоджування перший кокіль подається на основну позицію вибівки II, де з нього видаляється готова відливка за допомогою механізму вибівки 8. Вибівка проводитися в оптимальному перевернутому вертикальному положенні кокілю, який значно спрощує операцію і механізм видалення відливок. Потім вибитий кокіль подається ротором на допоміжні позиції чищення, фарбування і сушки, і повертається на вихідну основну позицію і для заливки рідким металом. Допоміжні операції виконуються при оптимальному для них просторовому положенні кокілю. При необхідності, наприклад у разі заміни, зняття кокілю виконується на основній позиції ІІ за допомогою механізму 9. На цій позиції 5 84661 кокіль знаходиться в перевернутому вертикальному положенні, що спрощує операцію і механізм зняття кокілів. Таким чином, запропонована машина в порівнянні з прототипом має простішу конструкцію з підвищеною надійністю і продуктивністю і забезпечує стабільне отримання тіл, що мелють, із заданими властивостями при понижених енерговитратах. Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 Відповідність заявленого винаходу критерію «Промислове використання» підтверджується тим, що приведені в цьому описі технічні рішення реалізовані в конструкції, виготовлених для ЗАТ «ЭЛСТА» (м. Дніпропетровськ), відцентрових машинах ливарень для виробництва тіл, що мелють. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centrifugal foundry machine (embodiments)

Автори англійською

Zhukov Leonid Fedorovych, Hordin Vadym Mykolaiovych

Назва патенту російською

Центробежная литейная машина (варианты)

Автори російською

Жуков Леонид Федорович, Гордин Вадим Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B22D 13/04

Мітки: ливарна, варіанти, відцентрова, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-84661-vidcentrova-livarna-mashina-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентрова ливарна машина (варіанти)</a>

Подібні патенти