Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб зброджування цукровмісних середовищ, що включає підготовку розчинів цукру і внесення в розчин дріжджів - цукроміцетів, який відрізняється тим, що через шар середовища барботують і пропускають диспергований масив діоксиду вуглецю з масообміном і насиченням його паровими фазами води і спирту та у формі газової суміші спрямовується на конденсацію для відокремлення водно-спиртової суміші з рекуперативним поверненням діоксиду вуглецю в систему барботажу.

Текст

Реферат: UA 84645 U UA 84645 U 5 10 15 20 25 30 35 Спосіб належить до технологій одержання спирту за рахунок зброджування цукровмісних середовищ. Відомий спосіб зброджування цукровмісних середовищ (Технологія спирту. В.О. Маринченко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян та ін. / Під ред. проф. В.О. Маринченка. - Вінниця: "Поділля-2000", 2003. - 496 с. Розділ 9), що включає підготовку розчинів цукрів і внесення в розчин дріжджів - цукроміцетів. Але вказаний спосіб супроводжується зростанням осмотичного тиску по мірі накопичення спирту і за концентрації останнього 10…12 % дріжджі переходять в бактеріостатичний стан і припиняють свою життєдіяльність. Обмежена концентрація спирту у бражці супроводжується значними енергетичними витратами на процес перегонки. В основу корисної моделі поставлена задача обмеження осмотичного тиску в заброджуваних середовищах; подовження загального часу зброджування; зменшення енергетичних витрат на процес перегонки. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб включає підготовку розчинів цукру і внесення в розчин дріжджів - цукроміцетів. Згідно з корисною моделлю через шар середовища барботується і пропускається диспергований масив діоксиду вуглецю з масообміном і насиченням його паровими фазами води і спирту та у формі газової суміші спрямовується на конденсацію для відокремлення водно-спиртової суміші з рекуперативним поверненням діоксиду вуглецю в систему барботажу. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується наступний. Барботаж і пропускання через шар середовища диспергованого масиву діоксиду вуглецю з масообміном і насиченням його паровими фазами води і спирту обмежує осмотичний тиск у середовищі. Спрямовування суміші на конденсацію дозволяє відокремити водно-спиртову фазу з рекуперативним поверненням діоксиду вуглецю в систему барботажу, подовжити загальний час зброджування середовища та зменшити енергетичні витрати на процес перегонки. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному обсязі очікуваний технічний результат. Спосіб зброджування цукровмісних середовищ здійснюється наступним чином. Після проведення підготовки цукровмісного середовища та задавання у нього дріжджів цукроміцетів починається процес бродіння, під час якого утворюється диспергований масив діоксиду вуглецю. Під дією Архімедових сил бульбашки СО2 досягають поверхні поділу газорідинної і газової фаз і перетворюються в суцільну парогазову суміш (у складі діоксиду вуглецю, пари спирту та пари води), яка примусово подається на конденсацію, де здійснюється відокремлення водно-спиртової частини суміші. Діоксид вуглецю в режимі рекуперації повертається в систему барботажу. Технічний результат полягає в можливості обмеження осмотичного тиску в зброджуваних середовищах; подовження загального часу зброджування; зменшення енергетичних витрат на процес перегонки. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб зброджування цукровмісних середовищ, що включає підготовку розчинів цукру і внесення в розчин дріжджів - цукроміцетів, який відрізняється тим, що через шар середовища барботують і пропускають диспергований масив діоксиду вуглецю з масообміном і насиченням його паровими фазами води і спирту та у формі газової суміші спрямовують на конденсацію для відокремлення водно-спиртової суміші з рекуперативним поверненням діоксиду вуглецю в систему барботажу. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C12F 3/08

Мітки: спосіб, зброджування, середовищ, цукровмісних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-84645-sposib-zbrodzhuvannya-cukrovmisnikh-seredovishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зброджування цукровмісних середовищ</a>

Подібні патенти