Система фіксації деталей за допомогою шпильок з комірами

Номер патенту: 84552

Опубліковано: 10.11.2008

Автор: Маффр Жан-Філіпп Жюльєн

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система фіксації щонайменше двох деталей, одна з яких (2, 3) містить щонайменше один фланець, який спирається на поверхню іншої деталі за допомогою множини шпильок (5), кожна з яких містить два різьбові кінці і має в своїй середній зоні комір (8), зовнішній контур якого не є круглий і розміщується в канавці (10), виконаний в опорній поверхні (2а) однієї з (2) зазначених деталей, які підлягають фіксації, причому зазначені коміри призначені для запобігання обертанню зазначених шпильок (5), яка відрізняється тим, що зовнішній контур кожного коміра (8) містить дві по суті протилежні плоскі поверхні (16, 17), які слугують взаємним упором для комірів суміжних шпильок.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що обидві деталі (2, 3), які підлягають з'єднанню, є по суті тіла обертання відносно однієї і тієї ж осі (X), і опорні поверхні цих деталей є перпендикулярні відносно цієї осі (X).

3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що плоскі поверхні (16, 17) комірів проходять в площинах, що містять вісь (X).

4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що кут (А), утворений між зазначеними площинами, по суті рівний кутовому відхиленню (В) між двома суміжними шпильками (5).

5. Система за одним з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що одна з деталей, що підлягає з'єднанню, є колесом турбіни, а інша деталь є фланцем.

6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що зазначені плоскі поверхні (16, 17) двох суміжних шпильок притискаються одна до одної плоскою поверхнею.

Текст

1. Система фіксації щонайменше двох деталей, одна з яких (2, 3) містить щонайменше один фланець, який спирається на поверхню іншої деталі за допомогою множини шпильок (5), кожна з яких містить два різьбові кінці і має в своїй середній зоні комір (8), зовнішній контур якого не є круглий і розміщується в канавці (10), виконаний в опорній поверхні (2а) однієї з (2) зазначених деталей, які підлягають фіксації, причому зазначені коміри призначені для запобігання обертанню зазначених шпильок (5), яка відрізняється тим, що C2 2 (19) 1 3 84552 шпильки перш за все встановлюють і закріплюють на цій першій деталі, після чого залишається тільки встановити другу деталь і затягнути комплект други х стягувальних гайок. Периферійна частина зазначених комірів має лиски, що спираються на стінку першої деталі в процесі затягування перших гайок, перешкоджаючи тим самим обертанню шпильок. Проте, при цьому існує небезпека пошкодження першої деталі, яка є дорогою структурною деталлю, тоді як шпилька є витратним кріпильним виробом. Зазначена небезпека виникає в процесі першого монтажу турбіни, а також в процесі подальшого виконання операцій технічного обслуговування, що вимагають демонтажу ротора турбіни. Крім того, канавка, призначена для розміщення зазначених комірів, є широкою, що спричиняє значну гнучкість системи, яка несприятливим чином впливає на динаміку системи. Задача даного винаходу полягає в усуненні цих недоліків і розробці нової системи фіксації за допомогою шпильок з фланцями, що запобігає обертанню, і в якій ці коміри виконані так, щоб вони не спиралися на деталі, що підлягають з'єднанню. Таким чином, пропонований винахід відноситься до системи фіксації щонайменше двох деталей, одна з яких містить щонайменше один фланець, який спирається на поверхню іншої деталі за допомогою множини шпильок, причому кожна така шпилька містить два різьбові кінці і представляє в своїй середній зоні комір, зовнішній контур якого не є круглим і розміщується в канавці, що виконана в опорній поверхні однієї з деталей, що підлягає фіксації, і зазначені коміри призначені для запобігання обертанню шпильок. Згідно з пропонованим винаходом ця система відрізняється тим, що зовнішній контур кожного коміра містить дві по суті протилежні плоскі поверхні, які слугують взаємним упором для комірів суміжних шпильок. У тому випадку, коли обидві деталі, що підлягають з'єднанню, є по суті тілами обертання відносно однієї і тієї ж осі і опорні поверхні цих деталей є перпендикулярні відносно цієї осі, плоскі поверхні зазначених комірів проходять в площинах, що містять зазначену вісь. Пропонована система застосовується зокрема у тому випадку, коли одна з деталей, що підлягає з'єднанню, є колесом турбіни, а інша деталь є фланцем. Інші характеристики і переваги пропонованого винаходу будуть краще зрозумілі з наведеного нижче опису прикладу його виконання, де даються посилання на додані в додатку фігури креслень, в числі яких: Фіг.1 є схематичним видом в розрізі кріплення трьох деталей у вигляді тіл обертання за допомогою системи фіксації згідно з пропонованим винаходом, причому розріз виконаний вздовж площини, що містить вісь обертання зазначених деталей і повздовжню вісь однієї шпильки, Фіг.2 є схематичним видом спереду деталі, яка містить канавку, що використовується для розміщення в ній комірів шпильок, Фіг.3 є схематичним 4 перспективним видом шпильки згідно з пропонованим винаходом, Фіг.4 є схематичним видом в розрізі трьох шпильок, які прилягають одна до одної, в положенні їх взаємного блокування за обертальним рухом. На Фіг.1 і 2 схематично представлена система фіксації трьох деталей, по суті тих, що є тілами обертання відносно однієї осі X, які можуть бути, наприклад, фланцем 2 колеса турбіни, фланцем 3 опорного підшипника і фланцем 4, на якому закріплений лабіринтовий пристрій герметизації. Ця система фіксації утворена множиною шпильок 5, які містять різьбові кінці 5а і 5Ь, які призначені для того, щоб нагвинчува ти на них гайки стягування 6 і 7, і які мають в своїй середній зоні комір 8. Ці шпильки 5 рівномірно розподілені навколо осі X і проходять крізь отвори 9а, 9Ь і 9с, що виконані відповідним чином в деталях 2, 3 і 4, що сполучаються між собою. Після монтажу зазначених шпильок і затягування гайок стягування осі 10 цих шпильок 5 виявляються паралельними до осі X. При цьому опорні поверхні деталей 2, 3 і 4, що сполучаються, виявляються паралельними між собою і проходять в площинах, перпендикулярних до осі X. В прикладі виконання, представленому на Фіг.1 і 2, деталь 2 містить на своїй поверхні 2а, що спирається на поверхню 3а деталі 3, кільцеву канавку 10, призначену для розміщення в ній комірів 8 шпильок 5. Ця канавка 10 має U-подібний поперечний переріз в радіальній площині, що містить зазначену вісь X, і обмежена донною частиною 11, що перпендикулярна цієї осі X, і двома циліндровими з віссю X стінками 12а і 12b, віддаленими одна від одної в радіальному напрямку на деяку відстань d. Отвори 9а відкриваються в зазначеній донній частині 11 канавки по суті на половині відстані між її циліндровими стінками 12а і 12b. Згідно з пропонованим винаходом зовнішній контур комірів 8 визначається так, щоб в процесі затягування будь-якої з гайок стягування 6, 7 зазначені коміри не мали б нагоди спиратися на циліндрові стінки 12а і 12b, але взаємно блокувалися б для запобігання поворотному руху шпильок 5. Як це можна бачити на Фіг.3, кожний комір 8 містить чотири поверхні, а саме, внутрішню в радіальному напрямку поверхню 14 і зовнішню в радіальному напрямку поверхню 15, які виконані по суті циліндровими і відстоять одна від одної на деяку відстань d1, яка є меншою ніж ширина d канавки 10, а також дві плоскі бічні поверхні 16 і 17, які утворюють між собою деякий кут А, по суті рівний кутовій відстані В між двома суміжними отворами 9а, як це показано на Фіг.2. Для монтажу трьох зазначених деталей 2, 3 і 4 діють таким чином, який описано нижче. Перш за все закріплюють шпильки 5 на деталі 2, розташовуючи коміри 8 поряд один з одним їх бічними сторонами в канавці 10. Плоска поверхня 16 одного коміра 8 і поверхня 17 іншого сусіднього з ним коміра виявляються, таким чином, в одній і тій же радіальній площині, що містить вісь X, після чого встановлюють і затягують гайки 6. Сусідні плоскі поверхні 16 і 17 двох суміжних шпильок, таким 5 84552 чином, упираються одна в іншу і перешкоджають тим самим обертанню шпильок 5 після відносно невеликого повороту цих комірів 8 (як це схематично показано на Фіг.4), пов'язаного з певним зазором, що існує між двома суміжними шпильками. Цей плоский упор між шпильками, що розташовані поряд одна з одною, за допомогою їх поверхонь 16 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 і 17 дозволяє забезпечити задовільний розподіл механічних напружень, що збільшує термін служби шпильок. Потім встановлюють деталі 3 і 4 на кінці цих шпильок 5, які виступають на поверхні 2а деталі 2, після чого встановлюють і затягують гайки 7. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fastener system for fastening together parts using pins having collars

Автори англійською

Maffre Jean-Philippe, Julien

Назва патенту російською

Система фиксации деталей при помощи шпилек с выступами

Автори російською

Маффр Жан-Филипп Жюльен

МПК / Мітки

МПК: F16B 35/04, F16B 39/28

Мітки: допомогою, система, шпильок, комірами, фіксації, деталей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-84552-sistema-fiksaci-detalejj-za-dopomogoyu-shpilok-z-komirami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система фіксації деталей за допомогою шпильок з комірами</a>

Подібні патенти