Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Біла нефритована глазур, яка містить SiO2, Аl2О3, Fе2О3, ZrO2, ТіО2, СаО, MgO, BaO, Na2O і К2О, яка відрізняється тим, що містить зазначені компоненти у наступному їх співвідношенні, мас. %:

SіО2

59,76-60,80

Аl2О3

15,15-17,85

Fе2О3

0,23-0,25

ZrO2

10,10-10,18

ТіО2

0,16-0,18

CaO

5,14-6,14

MgO

1,89-1,91

BaO

1,44-2,59

Na2O

2,73-3,02

К2О

0,32-0,34.

Текст

Біла нефритована глазур, яка містить SiO2, Аl2О 3, Fе2О3 , ZrO 2, ТіО 2, СаО, MgO, BaO, Na 2O і К2О, яка відрізняється тим, що містить зазначені компоненти у наступному їх співвідношенні, мас. %: SіО2 59,76-60,80 Аl2О 3 15,15-17,85 Fе2О3 0,23-0,25 ZrO2 10,10-10,18 ТіО2 0,16-0,18 CaO 5,14-6,14 MgO 1,89-1,91 BaO 1,44-2,59 Na2O 2,73-3,02 К2О 0,32-0,34. Запропонований винахід відноситься до технології керамічного виробництва, зокрема до складів заглушених нефритованих глазурей для покриття виробів санітарного призначення. Відома нефритована глушена глазур, яка містить, мас.%: SiO2 55,30-58,04; Аl2О3 9,65-9,98; ZrO2 7,97-11,48; ТiO2 0,04-0,06; В2О3 1,68-1,91; CaO 5,95-7,02; MgO 2,61-3,15; ZnO 4,23-6,28; Na2O 6,06-6,57; К2О 0,95-1,07 [А.с. 1583400 (СССР), МКИ 5 С04В41/86. Нефриттованная глушеная глазурь. Цанаева Ц.П., Тархнишвили Г.И., Какабадзе Г.М., Тогонидзе К.Д. и Муджири М.Е., БИ № 29, 1990]. Недоліками відомої глазурі насамперед є: - висока температура випалу (до 1350°С); - великий вміст дорогокоштуючи х компонентів - діоксиду цирконію і оксиду цинку (до 11,48 та 6,28 мас. % відповідно). Відома також глазур, яка містить, мас. %: SiO2 67,80-72,70; АІ2O 3 12,00-13,10; ZrO2 6,00-8,00; CaO 2,00-3,50; MgO 0,50-0,90; BaO 2,50-3,40; Na2O 2,50-3,90; К2О 0,30-0,90 [А.с. 1268553 (СССР), МКИ 4 С 04 В 41/86. Глазурь. Шушанашвили А.И., Рухадзе Н.Г., Гогидзе М.И. и Абуладзе И.Г., БИ №41, 1986]. Недоліками цієї глазурі є: - висока температура випалу (до 1300°С); - підвищений вміст дорогокоштуючого оксиду барію (до 3,40 мас.%). Крім того відома глуха нефритована глазур, яка містить, мас.%: SіO2 46,00-50,00; Аl2О3 20,0022,00; ZrO2 1,00-3,70; Fе2О3 0,1-0,50; CaO 2,504,10; MgO 0,10-0,50; BaO 4,0-6,0; ZnO 14,00-20,00; Na2O 1,60-2,25; K2O 0,70-0,95 [А.с. 1728206 (СССР), МКИ 5 С 04 В 41/86. Глухая нефриттованная глазурь. Белостоцкая Л.А., Ры щенко М.И., Черняк Л.П., Пивень Н.И. и Лсіньїх Н.Ф., БИ №15, 1992]. Недоліками такої глазурі є: - висока температура випалу (до 1300°С); - великий вміст дорогокоштуючого оксиду цинку (до 20 мас.%); - недостатньо висока білизна (до 80%). Найбільш близькою до запропонованого винаходу є глуха нефритована глазур, що включає, мас.%: SiO2 47,63-53,35; Аl2О3 10,46-11,38; Fе2О3 0,31-0,35; ZrO2 12,66-13,67; TiO2 0,10-0,12; CaO 6,72-11,88; MgO 0,31-0,35; BaO 5,35-6,28; ZnO 4,07-8,27; Na2O 2,02-2,30; K2O 1,61-1,79 [А.с. 1440902 (СССР), МКИ 4 С 04 В 41/86. Глухая неф (19) UA (11) 84242 (13) C2 (21) a200711913 (22) 29.10.2007 (24) 25.09.2008 (46) 25.09.2008, Бюл.№ 18, 2008 р. (72) КОЛЄДА ВОЛОДИ МИР ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ЗАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, UA, БІЛИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ, UA, МИХАЙЛЮТА ОЛЕН А СЕРГІЇВНА, UA, АЛЄКСЄЄВ ЄВГЕН ВІССАРІОНОВИЧ, UA, ЧЕБЕРКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, UA (73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", UA (56) UA 46916 A1, 17.06.2002 SU 1604806 A1, 07.11.1990 RU 2139259 C1, 10.10.1999 RU 2189951 C2, 27.09.2002 RU 2243173 C1, 27.12.2004 3 84242 риттованная глазурь. Гаприндашвили Г.Г., Джакобия И.В., Одзелашвили Д.Г. и Гаприндашвили Х.Г., БИ №44, 1988] - (прототип). Недоліками прототипу є: - висока температура формування покриття (до 1280°С); - великий вміст дорогокоштуючи х компонентів - діоксиду цирконію, оксиду цинку і оксиду барію (відповідно до 13,67; 8,27 і 6,28 мас.%); - недостатньо висока білизна (до 83%). Задачею винаходу є розробка складів нефритованої глазурі з порівняно невеликою кількістю дорогокоштуючи х компонентів, яка не містить оксиду цинку та відрізняється зниженою температурою випалу, з метою отримання якісних склопокриттів на кераміці з високими показниками білизни при знижених. матеріальних та енергетичних витратах шля хом підбору оптимального співвідношення всіх компонентів і введенням частини оксиду алюмінію технічним глиноземом (g-Аl2О3), що в свою чергу створює сприятливі умови для утворення у склошарі в процесі випалу великої кількості кристалічної фази-глушника у вигляді силікату цирконію (ZrSiO4). Крім того, оксид алюмінію, внесений за рахунок технічного глинозему сприяє зниженню показника заломлення склофази глазурі, підвищуючи його різницю у порівнянні з кристалічною фазою і тим самим посилює ефект глушіння. Поставлена задача вирішується тим, що запропонована глазур, яка включає SіО2, АІ2 О3, Fе2О3 , ZrO2, ТіО2 , CaO, MgO, BaO, Na2O і К 2О відповідно до винаходу містить зазначені компоненти у наступному співвідношенні, мас.%: SіО2 59,76-60,80 АІ 2О 3 15,15-17,85 Fе2О3 0,23-0,25 ZrO2 10,10-10,18 ТіО2 0,16-0,18 CaO 5,14-6,14 4 MgO 1,89-1,91 BaO 1,44-2,59 Na2O 2,73-3,02 К2О 0,32-0,34 В якості сировинних матеріалів для приготування глазурі використовували турецький польовий шпат; пісок кварцовий Полозького родовища; каолін Просянівського родовища, марки КФН-2; крейда слав'янська, хімічно осаджена, доломіт владикавказький, мікротальк, барій вуглекислий, цирконовий концентрат (5мкм) і технічний глинозем. Для забезпечення кращої покривної здатності та розтікаємості глазурі на сирих виробах додатково при помелі вводять електроліт - рідке скло (розчинний силікат натрію) та суспендуючу добавку - КМЦ (карбоксі метил целюлозу). Всі компоненти глазурі завантажують у кульовий млин і здійснюють сумісний тонкий помел при вологості 37-38% до залишку на контрольному ситі №0063 - 0,01-0,03% і вистоюють на протязі доби (старіння). Отриману суспензію наносять на поверхню висушених зразків методом поливу чи пульверизації і випалюють з витримкою на протязі однієї години при максимальній температурі 11801220°С. Насичений білий колір склопокриттів формується в процесі їх випалу і забезпечується як оптимально підібраним співвідношенням оксидів у складі глазурі, так і введенням частини оксиду алюмінію за рахунок технічного глинозему (gАІ 2О 3), що суттєво знижує розчинність циркону у склорозплаві. Крім того, оксид алюмінію сприяє зниженню показника заломлення глазурі, підвищуючи його різницю між скло- та кристалічною (ZrSiO4) фазами тим самим посилюючи ефект глушіння. Приклади конкретного виконання винаходу наведені в таблиці. Таблиця Хімічний склад та характеристики запропонованої глазурі Склад глазурі, мас. % 59,77 17,85 0,25 10,14 0,17 60,23 15,93 0,24 10,10 0,16 60,80 15,15 0,23 10,18 0,18 5,14 5,64 6,14 1,90 1,89 1,91 1,44 2,59 2,37 3,02 2,87 2,73 0,34 0,33 0,32 Температура виТКЛР, палу гла- Білизна, 10-6 % ZnO зурних град-1 покриттів, °С 85,5 61,3 1200 85,0 60,9 83,5 62,2 53,35 11,02 0,35 13,67 0,10 6,72 0,35 6,28 2,30 1,79 4,07 Номер складу SіО2 АІ 2О 3 Fе2О3 ZrO2 1 2 3 Прототип ТіО2 CaO MgO BaO Na2O К2О За результатами визначення властивостей глазурних покриттів встановлено, що вони відрізняються високими показниками білизни (до 85,5%) при знижених температурах випалу (до 1220°С), а крім того не містять дорогокоштучого та шкідливо 1280 83,0 50,6 го оксиду цинку і відрізняються мінімальною, у порівнянні з прототипом, кількістю оксиду барію та діоксиду цирконію, які також мають достатньо високу вартість. 5 84242 Таким чином, саме запропонована глазур, яка містять вище вказані компоненти у відповідному співвідношенні, забезпечує можливість одержання глазурних покриттів білого кольору з високим ступенем білизни при знижених температурах випалу Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 і без застосування дефіцитної та токсичної сировини, що робить можливим їх широке використання в промисловості для покриття різних керамічних виробів: фарфорових, тонкокам'яних та напівфарфорових. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

White unfritted glaze

Автори англійською

Kolieda Volodymyr Vasyliovych, Zaichuk Oleksandr Viktorovych, Bilyi Yakiv Ivanovych, Mykhailiuta Olena Serhiivna, Alieksieiev Yevhen Vissarionovych, Cheberko Andrii Ivanovych

Назва патенту російською

Белая нефриттованная глазурь

Автори російською

Коледа Владимир Васильевич, Зайчук Александр Викторович, Белий Яков Иванович, Михайлюта Елена Сергеевна, Алексеев Евгений Виссарионович, Чеберко Андрей Иванович

МПК / Мітки

МПК: C04B 41/86, C03C 8/00

Мітки: біла, глазур, нефритована

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-84242-bila-nefritovana-glazur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Біла нефритована глазур</a>

Подібні патенти