Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми, який складається з короба, розташованих в ньому пласких носіїв з нанесеними яйцями комахи-шкідника, встановлених в нижній частині касети з маточним ентомологічним препаратом, а також спонукального джерела освітлення, який відрізняється тим, що якносій комахи-шкідника використано внутрішню поверхню пустотілого прозорого циліндра, а спонукальне джерело освітлення виконано у формі тора, який охоплює зовнішню поверхню пустотілого прозорого циліндра, причому спонукальне джерело освітлення оснащене рефлектором з кільцевим прорізом для направлення світла на зовнішню поверхню пустотілого циліндра і пристроєм для переміщення рефлектора вздовж осі пустотілого прозорого циліндра.

Текст

Пристрій для виробництва ентомологічного препарату три хограми, який складається з короба, розташованих в ньому пласких носіїв з нанесеними яйцями комахи-шкідника, встановлених в нижній частині касети з маточним ентомологічним препаратом, а також спонукального джерела освітлення, який відрізняється тим, що як носій комахи-шкідника використано внутрішню поверхню пустотілого прозорого циліндра, а спонукальне джерело освітлення виконано у формі тора, який охоплює зовнішню поверхню пустотілого прозорого циліндра, причому спонукальне джерело освітлення оснащене рефлектором з кільцевим прорізом для направлення світла на зовнішню поверхню пустотілого циліндра і пристроєм для переміщення рефлектора вздовж осі пустотілого прозорого циліндра. Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до засобів біологічного захисту рослин від шкідників, і може бути використаний на біофабриках при промисловому виробництві ентомологічного препарату трихограми (яйця комахишкідника заражені трихограмою). Відомий пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми [Дядечко М.П., Падій М.М., Шелестова B.C. та ін. Біологічний захист рослин /За ред. М.П. Дядечка та М.М. Падія. - Біла Церква, 2001. - 312с.], який містить скляний консервний балон об'ємом 3л., на внутрішню циліндричну поверхню якого нанесені яйця комахишкідника, на днищі розміщено маточний ентомологічний препарат трихограми, а горловина балону закрита пов'язкою зі щільної тканини. Суттєвим недоліком цього пристрою є малий об’єм при великій густині розміщення біологічного матеріалу, що створює умови не сумісні з ентомологічними потребами трихограми та призводить до загибелі найбільш біологічно активної частини самиць три хограми, які намагаються залишити межі біологічно переущільненого балону через пов’язку. Найбільш близьким до пропонованого є пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми [Протокол державних приймальних випробувань віварія для трихограми ВТ-2. - Дослідницьке, УКРНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - 2004. 8с.], який містить короб кубічної форми з розміщеними в його середині пластинами, на поверхні яких нанесені яйця комахи-шкідника. В нижній частині короба встановлено касету з маточним ентомологічним препаратом трихограми, а в верхній світильник для спонукання самок трихограми до пошуку та зараження яєць комахи-шкідника. По суті, даний пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми складається з короба, розташованої в ньому робочої поверхні з нанесеними яйцями комахи-шкідника, встановленої в нижній частині робочої поверхні касети з маточним ентомологічним препаратом та світлонепроникної кришки з вентиляційними отворами - у верхній (19) UA (11) 83949 (13) (21) a200703029 (22) 22.03.2007 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, UA, ЯСИНСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВН А, UA, МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, U A, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, МАРУС ОЛЕГ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, UA, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИ МИР МИХАЙЛОВИЧ, U A (73) ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ, UA, ЯСИНСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВН А, UA, МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, U A, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, МАРУС ОЛЕГ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, UA, БЄЛЬЧЕНКО ВОЛОДИ МИР МИХАЙЛОВИЧ, U A (56) SU 1547799, 07.03.1990 UA 77860, 15.01.2007 C2 1 3 83949 частині робочої поверхні, а також спонукального джерела освітлення. До недоліків цього пристрою слід віднести загибель найбільш біологічно активної частини самиць трихограми, які скупчуються в зонах найбільшого освітлення внутрішньої поверхні короба та відблисках світла на пластинах. Завданням винаходу є удосконалення пристрою для виробництва ентомологічного препарату три хограми, який завдяки використанню рухомого спонукального джерела освітлення забезпечував би ефективність процесу та значно зменшував або повністю усував загибель найбільш біологічно активної частини самиць трихограми. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що у пристрої для виробництва ентомологічного препарату три хограми, який складається з короба, розташованої в ньому робочої поверхні з нанесеними яйцями комахи-шкідника, встановленої в нижній частині робочої поверхні касети з маточним ентомологічним препаратом та світлонепроникної кришки з вентиляційними отворами - у верхній частині робочої поверхні, а також спонукального джерела освітлення, в якості робочої поверхні використовується внутрішня поверхня пустотілого прозорого циліндра, а спонукальне джерело освітлення виконано у формі тора, який охоплює зовнішню поверхню пустотілого прозорого циліндра, причому спонукальне джерело освітлення оснащене рефлектором з кільцевим прорізом, який направляє світло на зовнішню поверхню пустотілого циліндра і пристроєм для його переміщення вздовж осі пустотілого прозорого циліндра. Сукупність ознак даного пристрою дозволяє підвищити якість маточної культури трихо грами. На рисунку зображено схему пристрою для виробництва ентомологічного препарату три хограми (Фіг.1). Пристрій для виробництва ентомологічного препарату три хограми складається з короба 1, в якому на посадочних гніздах 2 встановлено пустотілий прозорий циліндр 3, виготовлений з біологічно інертного матеріалу, внутрішня поверхня якого використовується для нанесення яєць комахишкідника. В нижній частині пустотілого прозорого циліндра 3 встановлено касету 4 з маточним ентомологічним препаратом, а в верхній - світлонепроникну кришку 5 з вентиляційними отворами. Навколо зовнішньої поверхні пустотілого прозорого циліндра 3 встановлено спонукальне джерело освітлення 6 у формі тора, який охоплює зовнішню поверхню пустотілого прозорого циліндра 3, причому спонукальне джерело освітлення 6 оснащене рефлектором 7 з кільцевим прорізом 8, який направляє світло на зовнішню поверхню пустотілого 4 прозорого циліндра 3. Спонукальне джерело освітлення 6 із рефлектором 7 прикріплені до повзуна 8, який встановлено на направляючому штирі 9 і до якого жорстко прикріплений гвинтовий механізм 10. Причому повзун 8 разом із спонукальним джерелом освітлення 6 та рефлектором 7 мають можливість переміщуватися по направляючому штирю 9 паралельно осі пустотілого прозорого циліндра 3. Пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми працює наступним чином. Спочатку на внутрішню поверхню пустотілого прозорого циліндра 3 наносять яйця комахи-шкідника. Потім пустотілий прозорий циліндр 3 розміщують в посадочних гніздах 2 короба 1, в нижній частині пустотілого прозорого циліндра 3 встановлюють касету 4 з ентомологічним препаратом, а верхню частину закривають кришкою 5 з вентиляційними отворами. Короб 1 розміщують в термостатованому приміщенні або камері (на Фіг.1 не зображено), в якій створюють відповідні умови (наприклад, температура повітря від 20°С до 25°С, відносна вологість повітря від 70% до 75%) для виходу трихограми з ентомологічного препарату з касети 4 і зараження нею яєць комахи-шкідника, які нанесені на внутрішній поверхні пустотілого прозорого циліндра 3. В таких умовах ентомологічний препарат при вимкненому джерелу освітлення 6 перебуває до початку інтенсивного виходу три хограми та його першу добу, а на початку другої доби вмикають джерело освітлення 6, яке в цей момент розміщують в нижній частині пустотілого прозорого циліндра 3. За допомогою гвинтового механізму 10 джерело освітлення 6 переміщають з нижньої до верхньої частини пустотілого прозорого циліндра 3 з рівномірною швидкістю на протязі періоду інтенсивного виходу трихограми, але не менше ніж 8 год. При переміщенні джерела освітлення 6 з рефлектором 7 створюють рухому зону освітлення на внутрішній поверхні пустотілого прозорого циліндра 3, що спонукає трихограму до руху вверх і зараженню яєць комахи-шкідника. Після завершення процесу пустотілий прозорий циліндр 3 виймають з короба 1 і відбирають отриманий ентомологічний препарат трихограми в якості маточної товарної культури. Пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми забезпечує селекцію трихограми за ознакою пошукової здатності, ефективне отримання маточної культури одночасно з промисловим виробництвом ентомологічного препарату трихограми без додаткових витрат біологічних матеріалів завдяки використанню рухомого спонукального джерела освітлення та значного зменшення або повного усунення загибелі найбільш біологічно активної частини самиць трихограми. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 83949 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to product entomological preparation trichogramma

Автори англійською

Tarhonia Vasyl Serhiiovych, Yasynska Natalia Petrivna, Melnychuk Maksym Dmytrovych, Holub Hennadii Anatoliiovych, Marus Oleh Anatoliiovych, Dubrovin Valerii Oleksandrovych, Starchevskyi Ihor Petrovych, Belchenko Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для производства энтомологического препарата трихограммы

Автори російською

Таргоня Василий Сергеевич, Ясинская Наталья Петровна, Мельничук Максим Дмитриевич, Голуб Геннадий Анатольевич, Марус Олег Анатольевич, Дубровин Валерий Александрович, Старчевский Игорь Петрович, Бельченко Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: препарату, трихограми, ентомологічного, виробництва, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-83949-pristrijj-dlya-virobnictva-entomologichnogo-preparatu-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виробництва ентомологічного препарату трихограми</a>

Подібні патенти