Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виробництва сухарів, який включає приготування тіста, його розробку, випікання, висушування сухарних шпал та їх нарізання на окремі шматочки, який відрізняється тим, що розробка сухарних шпал відбувається шляхом екструзії розрихленого джгута на під печі, його нарізання після випікання і висушування.

Текст

Дивитися

Спосіб виробництва сухарів, який включає приготування тіста, його розробку, випікання, висушування сухарних шпал та їх нарізання на окремі шматочки, який відрізняється тим, що розробка сухарних шпал відбувається шляхом екструзії розрихленого джгута на під печі, його нарізання після випікання і висушування. (19) (21) a200701544 (22) 13.02.2007 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) ГУБЕНЯ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ТЕЛИЧКУН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, U A, ТЕЛИЧКУН ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВН А, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, UA (56) Удосконалення основних процесів виробництва пшеничних сухарів, сформованих екструзією. Автореферат дис. канд. техн. наук / Н.В. Олійник; Укр. держ. ун-т харч. технологій. - К.; 1999 3 83945 до 20-30 хвилин. При екструдуванні з тіста вивільняється розчинений в ньому вуглекислий газ, завдяки чому тісто миттєво розрихлюється, на відміну від класичних способів, які передбачають для його розрихлення вистоювання близько 1 години. При поєднання операцій випікання і висушування сухарних плит з подальшим нарізанням без попереднього витримування відпадає необхідність в процесах, а відповідно, і обладнанні для витримування сухарних плит перед нарізанням, на відміну від класичних способів, які передбачають витримування протягом 4-24 годин в залежності від виду сухарів. Завдяки нерозривності процесів випікання і сушіння маємо також економію енергоресурсів завдяки тому, що під час висушування сухарних плит повторно їх не нагріваємо до температури висушування, на відміну від класичного способу виробництва сухарів, в якому сухарі після випікання охолоджуються, нарізаються, і висушуються. Відпадає необхідність в допоміжних операціях, а відповідно, і обладнанні, транспортування і перевантаження сухарних шпал з печі випікання до охолоджуючої ша фи, потім на нарізання і висушування. Запропонований спосіб дозволяє виключити ряд ручних операцій: подачу листів для формування, завантаження вистійної шафи відформованими тістовими заготовками, пересадку на під печі, пересаджування випечених плит на відлежування, подавання їх на нарізання, обслуговування машини для нарізання та подачу шматочків на висушування. В таблиці представлено порівняльну характеристику класичного методу виробництва сухарів і методу, який пропонується. Спосіб виробництва сухарів, згідно винаходу, включає наступні етапи: підготовка сировини; приготування тіста для плит; розробка тіста, яка включає його бродіння і формування на під печі з одночасним розрихленням; змащування відповідно до рецептури; випікання-висушування; нарізан 4 ня на скибочки; охолодження і пакування готової продукції. Розробка тістових заготовок відбувається в одному агрегаті, який складається з нагнітача, бродильної камери та формувальної головки. Готове тісто подається нагнітачем в камеру, де відбувається виброджування всієї маси тіста тривалістю, необхідною для накопичення вуглекислого газу, в кількості, достатній для розрихлення тістового джгута перед випіканням. Тісто виброджує під тиском 0.2-0.3МПа для забезпечення поглинання тістом вуглекислого газу, який виділяється при бродінні. При виході тіста через матрицю відбувається формування тістової плити у вигляді джгута і одночасне розрихлення вуглекислим газом при переході його з розчиненого в газоподібний стан при падінні тиску до атмосферного на виході з матриці. Це призводить утворення пористої структури тістового джгута. Формування сухарних шпал відбувається на поді печі у вигляді нескінченних джгутів. В одній або декількох послідовно з'єднаних печах нерозривно відбуваються процеси випікання і висушування сухарних шпал. На виході із печі випечені і висушені сухарні шпали одразу розрізаються на окремі скибочки на хліборізальній машині, охолоджуються на охолоджуючому транспортері і подаються на пакування. Технічний результат порівняно з іншими способами полягає в спрощенні машинноапаратурного оформлення процесу за рахунок поєднання в одному агрегаті операцій формування та розрихлення тістових джгутів, а також суміщення процесів їх випікання і сушіння. При цьому скорочується кількість обладнання, відбувається економія виробничих площ, виключаються допоміжні операції та обладнання для транспортування від однієї машини до наступної та перевантаження сухарних шпал. Крім того, запропонований спосіб виробництва забезпечує поточність та безперервність технологічного процесу. Таблиця Порівняльна характеристика традиційного способу виробництва сухарів і способу, який пропонується Традиційний спосіб Спосіб, який пропонується Обладнання Операції Обладнання Формуюча машина, вистійна шафа, Тісторозробка Екструдер проміжні транспортери Випікання Піч для випікання Випікання та висушуПіч вання Витримування Охолоджуючий транспортер, про- Нарізання Хліборізальна машина міжні транспортери Нарізання Хліборізальна машина, проміжні Охолодження Охолоджуючий транспортер транспортери висушування Піч для висушування Пакування Пакувальна машина Охолодження Охолоджуючий транспортер Пакування Пакувальна машина Операції Тісторозробка 5 Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 83945 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for making dried crusts

Автори англійською

Hubenia Oleksii Oleksandrovych, Telychkun Volodymyr Ivanovych, Telychkun Yulia Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ производства сухарей

Автори російською

Губеня Алексей Александрович, Теличкун Владимир Иванович, Теличкун Юлия Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A21D 8/06, A21C 3/00, A21B 7/00

Мітки: сухарів, спосіб, виробництва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-83945-sposib-virobnictva-sukhariv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва сухарів</a>

Подібні патенти