Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій горизонтальної подачі довгомірної заготівки для установок рафінуючого переплаву, що містить ходовий гвинт з гайкою і каретку з штовхачем, виконану з можливістю подачі заготівки в зону плавки, який відрізняється тим, що пристрій оснащений додатковим ходовим гвинтом з гайкою, причому ходові гвинти встановлені по різних боках каретки, передні опори ходових гвинтів закріплені жорстко, а задні - виконані плаваючими, при цьому ходові гвинти між передніми і задніми опорами спираються на люнети, кількість яких виконана в співвідношенні (L-a)/a, де L - довжина ходових гвинтів, м; а - крок встановлених люнетів, м.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що гайки ходових гвинтів встановлені із зазором відносно опор люнетів.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ходові гвинти, гайки та опори люнетів виконані з матеріалів з мінімальним коефіцієнтом тертя по відношенню один до одного.

Текст

1. Пристрій горизонтальної подачі довгомірної заготівки для установок рафінуючого переплаву, що містить ходовий гвинт з гайкою і каретку з штовхачем, виконану з можливістю подачі заготівки в зону плавки, який відрізняється тим, що пристрій оснащений додатковим ходовим гвинтом з гайкою, причому ходові гвинти встановлені по різних боках каретки, передні опори ходових гвинтів закріплені жорстко, а задні - виконані плаваючими, при цьому ходові гвинти між передніми і задніми опорами спираються на люнети, кількість яких виконана в співвідношенні (L-a)/a, де L - довжина ходових гвинтів, м; а - крок встановлених люнетів, м. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що гайки ходових гвинтів встановлені із зазором відносно опор люнетів. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ходові гвинти, гайки та опори люнетів виконані з матеріалів з мінімальним коефіцієнтом тертя по відношенню один до одного. UA (21) a200605929 (22) 29.05.2006 (46) 10.06.2008, Бюл.№ 11, 2008 р. (72) ЛАДОХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, UA, КОНДРАТІЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, UA, ВАСЮРА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, UA, СКЛЯР ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, UA, ІРХА ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ, UA, ТУР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA, ІЛЬЄНКО ЄВГЄНІЙ ВЛАДІМІРОВІЧ, КОНШИН СЄРГЄЙ АЛЄКСЄЄВІЧ, ВЄСЄЛКОВ МІХАІЛ МІХАЙЛОВІЧ, РОДЧЄНКОВ НІКОЛАЙ ВАСИЛЬЄВІЧ, ШТУЦА МІХАІЛ ГЄОРГІЄВІЧ (73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ, UA, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕПЕЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (56) Электронно-лучевая плавка / Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Козлитин Д.А., Ахонин С.В., Дереча А.Я., Пап П.А. - К.: Наук. думка, 1997. - С. 223-228. Электронные плавильные печи / Смелянский М.Я., Елютин А.В., Кручинин А.М., Рогов Ю.В., Ткачев Л.Г., Хотин В.А. - М.: Энергия, 1971. - С. 47-48. C2 2 (19) 1 3 ки сплавів через необхідне почергово переміщення заготівок в зону плавки. Найближчим технічним рішенням, яке вибране як прототип, є пристрій горизонтальної подачі заготівки, що витрачається, в зону плавки, що містить ходовий гвинт і каретку з штовхачем [3]. Недоліком такого конструктивного рішення при його реалізації є прогинання гвинта через його велику довжину і затискання передніх і задніх опор, підвищений знос гайки за рахунок великого навантаження ходового гвинта на гайку. Задачею винаходу є створення конструкції пристрою горизонтальної подачі довгомірної заготівки для установок рафінуючого переплаву, яка гарантує тривалий термін його експлуатації. Поставлена задача досягається тим, що пристрій подачі довгомірної заготівки для установок рафінуючого переплаву, що містить ходовий гвинт і каретку з штовхачем для подачі заготівки в зону плавки, згідно винаходу, забезпечений двома ходовими гвинтами з гайками, передні опори яких затиснені, а задні виконані плаваючими, і ходові гвинти між передніми і задніми опорами спираються на люнети, кількість яких виконана в співвідношенні (L-a)/a, де L - довжина ходових гвинтів, м; а крок встановлених люнетів, м. При цьому гайки ходових гвинтів встановлені із зазором щодо опор люнетів, а ходові гвинти, гайки і опори люнетів виконані з матеріалів з мінімальним коефіцієнтом тертя по відношенню один до одного. Вказана сукупність ознак пропонованого конструктивного рішення пристрою горизонтальної подачі заготівки, що витрачається, для установок рафінуючого переплаву забезпечує поліпшення експлуатаційних умов роботи пристрою за рахунок зниження навантаження на ходові гвинти і гайки в два рази; виключає прогинання ходових гвинтів за рахунок наявності люнетів, які гарантують знаходження ходових гвинтів в робочому стані практично постійно в горизонтальному положенні (без прогинань); за рахунок виконаного затискання передніх і задніх опор ходових гвинтів; гайок ходових гвинтів, встановлених не замкнутими, а із зазором щодо опор люнетів, що спричиняє за собою збільшення терміну їх служби; а також наявність люнетів, кількість яких визначає співвідношення (L-a)/a залежно від довжини ходових гвинтів. Крім того, за рахунок використовування матеріалів для виготовлення ходових гвинтів, гайок і опор люнетів з мінімальним коефіцієнтом тертя по відношенню один до одного забезпечується збільшення терміну їх експлуатації. 83086 4 Сутність винаходу пояснюється кресленням, де на Фіг.1 показаний загальний вид пристрою горизонтальної подачі довгомірної заготівки у складі електронно-променевої установки, а на Фіг.2 - перетин А-А Фіг.1. Електронно-променева установка складається з плавильної камери 1 з технологічним оснащенням: проміжною місткістю 2, кристалізатором 3; електронними гарматами 4 для виконання технологічного процесу плавки; камери 5 пристрою горизонтальної подачі заготівки, що витрачається, 6; каретки 7 з ходовим колесом 8 і штовхачем 9, двома ходовими гвинтами 10, передні опори 11 яких затиснені, а задні опори 12 виконані плаваючими; ходові гвинти 10 спираються на опори 13 люнетів 14 і сполучаються з гайками 15, встановленими із зазором В (Фіг.2) по відношенню до опор 13 люнетів 14. Процес експлуатації пристрою здійснюють таким чином. Заготівку 6, що витрачається, завантажують в камеру 5 пристрою горизонтальної подачі. Вакуумують плавильну камеру 7 і камеру 5. Включають механізм приводів ходових гвинтів 10 (на кресленні не показаний) і за допомогою штовхача 9 заготівку 6, що витрачається, подають в зону плавки, де оплавляють електронними гарматами 4 в проміжну місткість 2, а в кристалізаторі 3 формують злиток. Таким чином, пропоноване конструктивне рішення пристрою горизонтальної подачі довгомірної заготівки для установок рафіную чого переплаву, що містить два ходові гвинти 10 з гайками 15 і опорами 13 люнетів 14, виконаних з матеріалів з мінімальним коефіцієнтом тертя по відношенню один до одного, гарантує збільшення терміну його експлуатації і забезпечить отримання якісних злитків металів і сплавів. Література: 1. Электронно-лучевая плавка / Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Козлитин Д.А., Ахонин С.В., Дереча А.Я., Пап П.А. - К.: Наук. думка, 1997. - С. 223-228. 2. Устройство горизонтальной подачи заготовки для установок рафинирующего переплава: А. с. 1238394 СССР, МКИ С22В 9/22 / В.В. Меньшиков, Г.П. Бутылкин, В.В. Батов и др. (СССР). 3806378/22-02; Заявлено 30.10.84; Опубл. 07.06.90, Бюл. №21. 3. Электронные плавильные печи / Смелянский М.Я., Елютин А.В., Кручинин А.М., Рогов Ю.В., Ткачев Л.Г., Хотин В.А. - М.: Энергия, 1971. - С. 4748. 5 Комп’ютерна верстка В. Клюкін 83086 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for horizontal feed of long length blank for plants of refining remelting

Автори англійською

Ladokhin Serhii Vasyliovych, Cherniavskyi Vadym Borysovych, Kondratii Mykola Petrovych, Vasyura Viktor Mykolaiovych, Skliar Oleksandr Leonidovych, Irkha Yevhen Yuriiovych, Tur Oleksandr Oleksiiovych, Ilienko Yevhienii Vladimirovich, Konshyn Sierhiei Alieksieievich, Viesielkov Mikhail Mikhailovich, Rodchienkov Nikolai Vasylievich, Shtutsa Mikhail Hieorhiievich

Назва патенту російською

Устройство горизонтальной подачи длинномерной заготовки для установок рафинирующего переплава

Автори російською

Ладохин Сергей Васильевич, Чернявский Вадим Борисович, Кондратий Николай Петрович, Васюра Виктор Николаевич, Скляр Александр Леонидович, Ирха Евгений Юрьевич, Тур Александр Алексеевич, Ильенко Евгений Владимирович, Коншин Сергей Алексеевич, Веселков Михаил Михайлович, Родченков Николай Васильевич, Штуца Михаил Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 9/00, C22B 9/22

Мітки: переплаву, довгомірної, подачі, рафінуючого, установок, горизонтально, пристрій, заготівки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-83086-pristrijj-gorizontalno-podachi-dovgomirno-zagotivki-dlya-ustanovok-rafinuyuchogo-pereplavu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій горизонтальної подачі довгомірної заготівки для установок рафінуючого переплаву</a>

Подібні патенти