Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду, що включає завантаження матеріалу в робочий об'єм, вакуумування об'єму з матеріалом, його НВЧ-нагрівання при постійному тиску, який відрізняється тим, що нагрівання здійснюють при початковій температурі 30 °С з наступним поступовим підвищенням її із швидкістю не більше ніж 5 °С за годину до температури 50-55 °С, при цьому тиск підтримують постійним на рівні 20 мм рт.ст.

Текст

Спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду, що включає завантаження матеріалу в робочий об'єм, вакуумування об'єму з матеріалом, його НВЧ-нагрівання при постійному тиску, який відрізняється тим, що нагрівання здійснюють при початковій температурі 30 °С з наступним поступовим підвищенням її із швидкістю не більше ніж 5 °С за годину до температури 50-55 °С, при цьому тиск підтримують постійним на рівні 20 мм рт.ст. Винахід відноситься до сушіння сипучих діелектричних матеріалів у вакуумі під впливом мікрохвильового поля і може бути використаний при сушінні фармацевтичних препаратів, зокрема при сушінні кокарбоксилази гідрохлориду. Кокарбоксилаза гідрохлорид (дифосфорний ефір тіаміну) є лікарським препаратом, який відноситься до групи вітамінів і родинних речовин, що регулюють метаболічні процеси. Для отримання готового препарату, що відповідає вимогам аналітичної нормативної документації, на завершальному етапі здійснюється сушіння, яке суттєвим чином впливає на якість готового продукту. Через те стабільність якості продукції напряму пов'язана з умовами проведення зневоднювання кокарбоксилази гідрохлориду. вимогою, що пред'являється до Основною способу сушіння кокарбоксилази гідрохлориду, є запобігання гідролізу препарату з утворюванням монофосфорного ефіру тіаміну, тобто браку. Відомий спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду відповідно якому сушіння відбувається у два етапи [Технологічний регламент ТР - 6.4 - 0.02.0509.6 - 031 - 2002]. На першому етапі вологий продукт (кокарбоксилаза гідрохлорид) після віджимання на центрифузі (вміст вологи 10 - 15мас.%) викладають на емальованих лотках шаром, який має товщину 0,5 - 1,0см, і здійснюють сушіння у вакуумному сушильному електричному шафі потужністю 5кВт при температурі 40 - 45°С та тиску 10 - 15мм рт.ст. [(- 0,98) - (-0,99)кгс/см2] протягом 20 - 24 годин. Після цього продукт подрібнюють і просівають крізь сито. На другому етапі просіяний і подрібнений після першого етапу продукт викладають на емальованих лотках шаром, який має товщину 0,5 - 1,0см, і здійснюють сушіння у вакуумному сушильному електричному шафі при температурі 50 - 55°С та тиску 10 - 15мм рт.ст. [(0,98) - (- 0,99)кгс/см2] протягом 36 - 48 годин до вмісту вологи у продукті не більш ніж 0,6мас.%. Недоліками даного способу є тривалий час сушіння, можливість локального перегріву поверхневого шару, а також імовірність гідролізу продукту, особливо у вологому стані. Відомий спосіб сушіння сипучих діелектричних матеріалів у мікрохвильовому полі [пат. України №56620, кл. F26B3/347], згідно якому сушіння здійснюють циклічно, при цьому на першому етапі кожного циклу одночасно із НВЧ - нагрівом вакуумують об'єм з матеріалом до передпробійного тиску, потім відключають НВЧ (19) UA (11) 82421 (13) C2 (21) a200606547 (22) 13.06.2006 (24) 10.04.2008 (46) 10.04.2008, Бюл.№ 7, 2008 р. (72) ВІННИЧЕНКО ТАРАС ЮРІЙОВИЧ, UA, ВОЛОШКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, UA, ГРИНАЩУК ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ, UA, КИСІЛЬ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, UA, КУДІН КОНСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ПІНЧУКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, САМОЙЛОВ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ, UA, СЕМИНОЖЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, UA, СОЛОДІЛОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, UA, СОФРОНОВ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ, UA, ШИШКІН ОЛЕГ (73) ЗАКРИТЕ ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ", UA, ДЕРЖАВНА НАУКОВА 3 нагрів, продовжуючи вакуумування до квазістаціонарного тиску, по величині якого визначають вологість матеріалу, після чого, припинивши вакуумування, напускають сухе повітря до атмосферного тиску, а потім знову повторюють наступні цикли до досягнення необхідної вологості матеріалу. Температура сушіння матеріалу відповідно до винаходу не більш ніж 50°С . Недоліками даного способу є циклічність сушіння, включення і відключення напуску сухого повітря, а також імовірність гідролізу продукту, оскільки процес сушіння здійснюють при температурі, що сприяє перебігу процесу гідролізу, який веде до розкладу цільового продукту. Відомий також спосіб сушіння сипучих діелектричних матеріалів [пат. України №64308, кл. F26B3/347], згідно якому об'єм з матеріалом вакуумують, здійснюють його НВЧ -нагрів з використанням сухого повітря і сушіння до досягнення необхідної вологості матеріалу. Відповідно до винаходу об'єм відкачують до граничного вакууму, напускають сухе повітря з одночасною відкачкою до передпробійного тиску, після чого включають НВЧ - нагрів. У процесі сушіння контролюють сумарний тиск у камері, забезпечуючи при цьому безупинну її відкачку. Постійний контроль сумарного тиску в об'ємі при безупинній відкачці сухого повітря виключає можливість НВЧ - пробою, а також забезпечує своєчасне регулювання тиску сухого повітря чи потужності НВЧ - генератора для зменшення імовірності утворення гідролізних сполук. Тиск у камері підтримується на рівні 20 - 25мм рт.ст., а температура сушіння дорівнює 80°С. Подібним чином було проведено сушіння фармацевтичної продукції, а саме оксолину, дибазолу, амінокапронової кислоти. Сушіння цих субстанцій проводилося при спосіб виявив перспективність Наведений температурі 60°С. використання мікрохвильової технології для сушіння фармацевтичної продукції. Недоліком способу, стосовно використання його для сушіння кокарбоксилази гідрохлориду, є те, що процес сушіння здійснюють при температурі, що сприяє перебігу процесу її гідролізу. Як прототип нами обраний спосіб сушіння сипучих діелектричних матеріалів [по патенту України №64308, кл. F26B3/347]. В основу даного винаходу поставлено завдання удосконалення способу сушіння, який би забезпечив скорочення тривалості процесу сушіння при недопущенні гідролізу кокарбоксилази гідрохлориду, і, відповідно, збереженні якості готового про-дукту. Експерименти показали, що специфіка фізико хімічних властивостей кокарбоксилази гідрохлориду є такою, що при сушінні остання втрачає воду в два етапи. Перший етап характеризується достатньо швидким перебігом процесу зневоднювання (від 15 - 20мас.% до 1,2 1,5мас.% протягом 40 - 60 хвилин при масі продукту 2кг). При цьому температура зневоднювання вологого продукту не повинна перевищувати 30°С, оскільки при більш високих температурах вологий продукт легко 82421 4 гідролізується, що веде до розкладу цільового продукту. На другому етапі відбувається сушіння до 0,3 - 0,4мас.% і цей етап характеризується не тільки достатньо високою тривалістю, а й потребує більш високих температур (50 - 55°С). Цей етап є лімітуючим в усьому процесі зневоднювання. Встановлено, що по мірі перебігу процесу зневоднювання його термічна стійкість по відношенню до парів води декілька зростає. Так, якщо продукт із вмістом води 15-20мас.% починає гідролізуватися при температурі 35°С, то продукт із вмістом води 1,3-1,4мас.% гідролізується при температурі 40°С, а із вмістом води 0,6 - 0,8мас.% - при температурі 50°С. Таким чином, для запобігання перебігу процесу гідролізу кокарбоксилази гідрохлориду, початкова температура сушіння не повинна перевищувати 30°С, а кінцева - 50 - 55°С Рішення завдання, яке поставлено в основу даного винаходу, забезпечується тим, що в способі сушіння кокарбоксилази гідрохлориду, що включає завантаження матеріалу в робочий об'єм, вакуумування об'єму з матеріалом, його НВЧ нагрівання при постійному тиску, що дорівнює 20мм рт.ст., нагрівання здійснюється при початковій температурі 30°С з наступним поступовим підвищенням її з швидкістю не більш ніж 5°С за годину до температури 50-55°С На відміну від прототипу спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду за пропонованим винаходом за рахунок зазначеного режиму обробки, а саме НВЧ - нагрівання матеріалу при початковій температурі 30°С з наступним поступовим підвищенням її із швидкістю не більш ніж 5°С за годину до температури 50 - 55°С, при цьому підтримуючи тиск в робочому об'ємі на рівні 20мм рт.ст., запобігає гідролізу кокарбоксилази гідрохлориду при скороченні тривалості процесу сушіння і збереженні якості готового продукту. Зниження початкової температури менш 30°С значно вповільнює і тому подовжує процес сушіння у зв'язку з чим він стає непродуктивним. Проведення сушіння при початкової температурі більш 30°С призводить до того, що вологий продукт легко гідролізується, що в свою чергу веде до розкладу цільового продукту. Тиск 20мм рт.ст., що підтримується в робочої камері за допомогою напуску повітря, забезпечує узгодження швидкості процесів зневоднення кокарбоксилази гідрохлориду та швидкості видалення газів та вологи з робочого об'єму. При цих експериментально виявлених технологічних параметрах сушіння реакція гідролізу кокарбоксилази гідрохлориду практично не відбувається і таким чином маємо збереженні якості готового продукту і скорочення тривалості процесу сушіння. Спосіб реалізується таким чином. Вологий продукт - кокарбоксилазу гідрохлорид (вологість 15 - 20мас.%) завантажують в обертовий НВЧ - резонатор, підключають систему напуску повітря та вакуумування, вакуумують об'єм до залишкового тиску 10 - 15мм рт.ст. Після досягнення вказаного тиску включають напуск повітря, підвищують тиск в камері до 20мм рт.ст. і 5 82421 підтримують його на цьому рівні, регулюючи потоком продувного повітря. Включають НВЧ генератор та здійснюють сушіння продукту в мікрохвильовому полі упродовж 7 8 годин,·контролюючи температуру продукту в камері. При цьому, температура сушіння в першу годину не перевищує 30°С, а потім, по мірі зневоднення, її поступово підвищують не більш ніж на 5°С упродовж години до температури, яка дорівнює 50 - 55°С. Після закінчення сушіння відключають НВЧ - генератор, напускають в камеру повітря, охолоджують продукт до кімнатної температури й вивантажують. Приклад. 2кг вологого продукту кокарбоксилази гідрохлориду (вологість 20мас.%) після віджимання на центрифузі завантажують в обертовий НВЧ - резонатор, підключають систему напуску повітря та вакуумування, вакуумують об'єм до залишкового тиску 10 - 15мм рт.ст. Після досягнення вказаного тиску включають напуск повітря, підвищують тиск в камері до 20мм рт.ст. і підтримують його на цьому рівні, регулюючи потоком продувного повітря. Включають НВЧ генератор потужністю 0,5кВт та здійснюють сушіння продукту в мікрохвильовому полі Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 6 упродовж 7 годин, контролюючи температуру продукту в камері. При цьому, температура сушіння в першу годину не перевищує 30°С, а потім, по мірі зневоднення, її поступово підвищують не більш ніж на 5°С упродовж години до температури, яка дорівнює 50°С, до закінчення сушіння. Після закінчення сушіння відключають НВЧ - генератор, напускають в камеру повітря, охолоджують продукт до кімнатної температури й вивантажують. Отриманий продукт відповідає вимогам аналітичної нормативної документації, а саме вологість продукту дорівнює 0,5мас.%. Експерименти показали, що час сушіння 2кг кокарбоксилази гідрохлориду в мікрохвильовому полі до досягнення вмісту вологи, що відповідає вимогам аналітичної нормативної документації (0,5мас.%), складає 7 годин, а по існуючій технології - 72 години. Таким чином, запропонований спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду забезпечує скорочення тривалості процесу сушіння більш ніж у 10 разів, при цьому практично не відбувається процес гідролізу кокарбоксилази гідрохлориду, і, відповідно, маємо збереження якості готового продукту. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for drying cocarboxylase hydrochloride

Автори англійською

Vinnychenko Taras Yuriiovych, Voloshko Oleksandr Yuriiovych, Hrinaschuk Oleksii Illich, Kysil Olena Mykhailivna, Kudin Kostiantyn Oleksandrovych, Pinchukova Nataliia Oleksandrivna, Samoilov Viktor Leonidovych, Semynozhenko Volodymyr Petrovych, Solodilov Andrii Anatoliiovych, Sofronov Dmytro Semenovych, Shyshkin Oleh Valeriiovych

Назва патенту російською

Способ сушки кокарбоксилазы гидрохлорида

Автори російською

Винниченко Тарас Юрьевич, Волошко Александр Юрьевич, Гринащук Алексей Ильич, Кисиль Елена Михайловна, Кудин Константин Александрович, Пинчукова Наталья Александровна, Самойлов Виктор Леонидович, Семиноженко Владимир Петрович, Солодилов Андрей Анатольевич, Софронов Дмитрий Семенович, Шишкин Олег Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: F26B 3/32

Мітки: спосіб, сушіння, кокарбоксилази, гідрохлориду

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-82421-sposib-sushinnya-kokarboksilazi-gidrokhloridu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб сушіння кокарбоксилази гідрохлориду</a>

Подібні патенти