Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дросель регульований, що складається із вхідного і вихідного дисків з каналами, між якими встановлений диск з каналом з можливістю обертання відносно власної осі, який відрізняється тим, що містить порожнисте дросельне кільце, зовнішня поверхня якого є опуклою, в кільці виконані декілька наскрізних профільних каналів, а в спряженому з кільцем упорному диску виконані напрямна увігнутої форми та отвір певної геометричної форми, наприклад еліптичний, при цьому площина, яка проходить через осі профільних каналів, перпендикулярна до осі обертання дросельного кільця.

Текст

Дросель регульований, що складається із вхідного і вихідного дисків з каналами, між якими встановлений диск з каналом з можливістю обертання відносно власної осі, який відрізняється тим, що містить порожнисте дросельне кільце, зовнішня поверхня якого є опуклою, в кільці виконані декілька наскрізних профільних каналів, а в спряженому з кільцем упорному диску виконані напрямна увігнутої форми та отвір певної геометричної форми, наприклад еліптичний, при цьому площина, яка проходить через осі профільних каналів, перпендикулярна до осі обертання дросельного кільця. (19) (21) a200604452 (22) 20.04.2006 (24) 10.04.2008 (46) 10.04.2008, Бюл.№7, 2008 рік (72) ЛЯХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, UA, ІВАЩЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, КУПЕР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ІВАЩЕНКО ВАСИЛЬ ТРИФОНОВИЧ, UA (73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ, UA (56) SU 1104239, E21B33/03, E21B43/12, 1984 SU 956763, E21B43/12, 1982 SU 1724993, F16K47/08, 1992 SU 742662, F16K47/08, 1980 3 незалежної вхідної, а також підвищення роботоздатності дроселя і ефективності його використання, виходячи із вимог експлуатації, шляхом нових конструктивних рішень. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому регульованому штуцері, що складається із вхідного і вихідного дисків з каналами, між якими встановлений дросельний диск з каналом з утворенням камери для проходження рідини, з можливістю диска обертатися відносно власної осі, згідно з винаходом, регульований дросель містить порожнисте дросельне кільце, зовнішня поверхня якого є опуклою, в кільці виконані декілька наскрізних профільних каналів, а в спряженому з кільцем упорному диску виконані напрямна опуклої форми і отвір певної геометричної форми, наприклад, еліптичний, при цьому площина, яка проходить через осі профільних каналів, перпендикулярна до осі обертання дросельного кільця. Виконання зовнішньої поверхні дросельного кільця і напрямної упорного диска опуклоувігнутими забезпечує герметичність контакту їх спряжених поверхонь, а відповідно і зменшується гідроабразивне спрацювання вхідного і прохідного каналів дроселя в цілому при роботі в умовах великих тисків і швидкостей рідини, і наявності у продукції свердловини абразивних домішок. Профільні канали змінних розмірів дросельного кільця і еліптичний отвір в упорному диску, велика вісь якого може бути перпендикулярною до осі профільного наскрізного каналу, при обертанні кільця забезпечує широкий діапазон плавного надійного безступінчастого дроселювання потоку продукції на вихідній лінії свердловини шляхом зміни площі прохідного отвору, утворюваного спряженими поверхнями кільця і диска.профільних каналів на дросельному Декілька кільці дозволить збільшити ресурс роботи дроселя. При спрацюванні одного із каналів, можна задіяти інший канал. Навіть спрацьованими каналами і отвором в упорному диску можна регулювати пропускну здатність дроселя. Співвісність вісі струменя з віссю вихідної лінії свердловини зменшує гідравлічний опір прийомного каналу вихідної лінії за рахунок зменшення швидкості рідини в перерізах зворотного потоку. На Фіг.1 зображений загальний вигляд регульованого дроселя; на Фіг.2 зображений 82404 4 переріз А-А на Фіг.1; на Фіг.3,4 зображене дросельне кільце. Дросель містить корпус 1, дросельне кільце 2 з профільними наскрізними каналами 3, гайку 4, яка притискає кільце 2 до упорного диску 5, в якому виконаний отвір 6, що є еліптичним. Дросельне кільце 2 і упорний диск 5 встановлені так, що велика вісь еліптичного отвору 6 і вісь профільного наскрізного каналу 3 є мимобіжними в просторі. Зовнішня поверхня порожнистого дросельного кільця 2 і напрямна упорного диску 5 виконані опуклими, що забезпечує герметичність їх спряжених поверхонь. Гайка 4 і упорний диск 5 є опорами дросельного кільця 2. Дросельне кільце з'єднано з валиком 7 за принципом кулачководискової муфти. Валик 7 закінчується квадратним перерізом для під'єднання до нього обертальних пристроїв. На валику 7 закріплений показчик 8 ступеня дроселювання потоку продукції свердловини (на фігурах не показано). Герметичність дроселя забезпечується ущільненнями 9 і 10. Регульований дросель працює наступним чином. На викидних лініях після запірних пристроїв для регулювання режиму роботи свердловини ставлять регульований дросель, який затискується між фланцями на викидній лінії арматури за допомогою шпильок. Дроселювання потоку продукції здійснюється шляхом зміни площі прохідного отвору, утворюваного профільним каналом 3 дросельного кільця 2 і еліптичним отвором 6 упорного диску 5. Дросельне кільце при обертанні перекриває частину еліптичного отвору 6 упорного диску 5, а показчик 8 засвідчує величину площі прохідного отвору. Процес формування струменя рідини у вихідній лінії свердловини, її дебіт, визначається розмірами і конфігурацією прохідного отвору, утворюваного профільним каналом З дросельного кільця 2 і отвором 6 упорного диску 5. Площу прохідного отвору регульованого дроселя підбирають у процесі гідродинамічного дослідження свердловини. роботи Режим свердловини змінюють, змінюючи площу прохідного отвору для пропускання рідини, тобто змінюють гирловий тиск. Після зміни площі прохідного отвору свердловину витримують певний час для стабілізації режиму, ознаками якого є сталість дебіту, тисків вибійного і затрубного. 5 Комп’ютерна верстка В. Клюкін 82404 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Controlled throttle

Автори англійською

Liakh Mykhailo Mykhailovych, Ivaschenko Andrii Vasyliovych, Kuper Ivan Mykolaiovych, Ivaschenko Vasyl Tryfonovych

Назва патенту російською

Дроссель регулируемый

Автори російською

Лях Михаил Михайлович, Иващенко Андрей Васильевич, Купер Иван Николаевич, Иващенко Василий Трифонович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/12, F16K 47/00

Мітки: регульованій, дросель

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-82404-drosel-regulovanijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дросель регульований</a>

Подібні патенти