Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 82014

Опубліковано: 25.02.2008

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з послідовно встановлених рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника та вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що очисник виконаний у вигляді встановленого похило очисного блока, утвореного привідними циліндричними вальцями, що мають попарно зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор, а вальці очисного блока, які розташовані повздовжньо і утворюють собою угнуту поверхню, містять всередині активатор у вигляді двох привідних похило встановлених пруткових дисків, між якими розташований лопатний бітер, еластичні лопаті якого мають форму, яка копіює внутрішню твірну очисного блока, а привідна вісь перпендикулярна осям вальців, при цьому кут нахилу нижнього диска до повздовжньої осі вальців менший, ніж аналогічний кут верхнього диска.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з 3 82014 кочення, інтенсивно перемішує ворох і очи щає коренеплоди і саму очисну поверхню від налиплого грунту. Недоліками найближчого аналога є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох який очищується не має тривалого у часі контакту ні з основною очисною поверхнею, ні з консольними очисними елементами, які обертаються навколо власних осей. Очищати ворох коренебульбоплодів даним очисником взагалі було б дуже не ефективно, оскільки тіла коренебульбоплодів, які у переважній більшості мають круглу форму, відразу б швидко скочувались донизу, взагалі не маючи ніяких контактів з очисними поверхнями. Крім цього у прототипі немає пристроїв, які б примусово відбирали і відводили ґрунтові домішки і рослинні рештки. Винаходом поставлено завдання підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлене винаходом завдання досягається тим, що у пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який має раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, очисник у вигляді встановленого похило очисного блоку, створеного привідними циліндричними вальцями, що мають попарно зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор, а також вивантажувальний транспортер, згідно винаходу вальця очисного блока, які розташовані повздовжньо і утворюють собою угнуту поверхню, містять усередині активатор у вигляді двох привідних похило встановлених пруткових дисків, між якими розташований лопатний бітер, еластичні лопаті якого мають форму, яка копіює внутрішню твірну очисного блока, а привідна вісь перпендикулярна осям вальців, при цьому кут нахилу нижнього диска до повздовжній осі вальців менший, ніж аналогічний кут верхнього диска. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг.1 (загальний вигляд збоку). На Фіг.2 дано переріз А-А на Фіг.1. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено відбивну щітку 3 з прутками із еластичного матеріалу. За подавальним транспортером 2 похило розташований очисний блок, який складається з привідних циліндричних вальців 4, що попарно мають зустрічно-обертальний рух, встановлені на рамі 1 повздовжньо і утворюють собою угн уту поверхню. Зверху над циліндричними привідними вальцями 4 у їх середині розташований активатор, який виконаний у вигляді двох привідних похило встановлених пруткових дисків: вер хнього 5 і нижнього 6. При цьому, кут нахилу вер хнього диска 5 до повздовжніх осей привідних вальців 4 позначений α1, а аналогічний кут нижнього диска 6 позначений - a 2. Між даними кутами існує співвідношення: α1>α2. Диски 5 і 6 мають протилежні напрямки обертальних рухів. У проміжку між дисками 5 і 6 розташований 4 лопатний бітер 7, який утворений трьома еластичними лопатями, що мають форму, яка копіює внутрішню твірну очисного блока, тобто внутрішню угн уту поверхню привідних циліндричних вальців 4. Привідна вісь лопатевого бітера 7 перпендикулярна осям вальців 4 і він обертається у напрямку показаному стрілкою, тобто донизу. Верхня і бічні частини очисника закриті фігурними захисними екранами 8. Під нижній кінець очисного блоку, тобто знизу привідних циліндричних вальців 4 встановлений горизонтальний вивантажувальний транспортер 9. Напрямки руху потоків вороху коренебульбоплодів та обертання робочих органів пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується, подається за допомогою подавального транспортера 2. Відбивна щітка 3 так встановлена на рамі 1, що її еластичні прутки частково подрібнюють і направляють цей ворох на верхню частину очисного блоку, тобто на поверхню привідних циліндричних вальців 4, які попарно мають зустрічно-обертальний рух і утворюють собою угнуту поверхню. При русі вороху коренебульбоплодів усередині угнутої поверхні привідні циліндричні вальця 4 захоплюють ґрунтові домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній бік вальців 4, тобто за межі пристрою. Повздовжнє розташування привідних циліндричних вальців 4 сприяє тому, що ворох коренебульбоплодів гарантовано рухається (ковзає) по всій поверхні очисного блока у напрямку донизу. Далі, під дією власної ваги, ворох коренебульбоплодів рухається і досягає активатора, який виконаний у вигляді верхнього привідного пруткового диска 5, встановленого під гострим кутом αϊ до повздовжніх осей вальців 4. Це призводить до того, що ворох захоплюється прутковою поверхнею верхнього диска 5 і при його обертанні ефективно подрібнюється, розтягується і розосереджується на окремі компоненти. Оскільки верхній привідний прутковий диск 5 встановлений під гострим кутом α1, то фактично ворох коренебульбоплодів затискається у дуже звужене русло, утворене, розташованою знизу поверхнею привідних циліндричних вальців 4 і верхнього привідного пруткового диска 5. При цьому, оскільки диск 5 і вальця 4 мають напрямки обертання у різних площинах, то частинам вороху коренебульбоплодів створюється складний рух, який ще більш ефективно подрібнює ворох і розділяє його на окремі дрібні компоненти. Частина подрібненого вороху проходить крізь зазори між прутками диска 5 донизу. Далі, усі частини вороху коренебульбоплодів проходять донизу крізь зазор між привідними циліндричними вальцями 4 і привідним прутковим диском 5 і знову потрапляють на поверхню привідних циліндричних вальців 4, які також захоплюють домішки і виносять їх у зворотній бік. Однак, фактично відразу, подрібнені частини вороху коренебульбоплодів потрапляють у зону дії 5 82014 лопатевого бітера 7, який, завдяки перпендикулярному розташуванню його привідної осі до осей вальців 4 і напрямку обертання донизу захоплює своїми еластичними лопатями частини вороху коренебульбоплодів і примусово кидає їх на поверхню нижнього привідного пруткового диска 6. Диск 6 так розташований усередині очисника і має, на відміну від верхнього диска 5, більший кут нахилу a 2, що всі частини вороху потрапляють на його поверхню. Нижній прутковий диск 6 має протилежний напрямок обертання, на відміну від напрямку обертання верхнього диска 5, а тому це призводить до ще більшого розтягування частин вороху і його подрібнення. Оскільки лопатний бітер 7 утворений трьома еластичними лопатями, які мають форму, що копіює внутрішню угн уту поверхню привідних циліндричних вальців 4, то фактично усі частини вороху коренебульбоплодів спрямовуються еластичними лопатями на поверхню нижнього пруткового диска 6. Це призводить до значного підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок. Після проходження активатора значна частина розосередженого вороху коренебульбоплодів потрапляю у саму нижню частину очисного блока, створеного привідними циліндричними вальцями 4, де вони знову дуже ефективно захоплюють ґрунтові домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній бік вальців 4 за межі очисного блока. Тіла коренебульбоплодів під дією власної ваги продовжують ковзати донизу, завдяки повздовжньому розташуванню привідних циліндричних вальців 4. Прямолінійний рух тіл коренебульбоплодів між сусідніми вальцями 4 і обертання самих вальців 4 у перпендикулярній площині сприяють інтенсивному обертанню тіл коренебульбоплодів навколо власних осей, що сприяє ефективному їх очищенню від налиплого ґрунту. Звільнившись від ґрунтових та рослинних домішок, а також від налиплого ґрунту тіла коренебульбоплодів остаточно залишають очисний блок, тобто привідні циліндричні вальця 4, скочуються на горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 9, який транспортує їх за межі пристрою. Для запобігання втрат коренебульбоплодів бічні поверхні очисного блоку закриті фігурними екранами 8. Кутові швидкості обертання привідних циліндричних вальців 4, а також привідних пруткових дисків 5 і 6 і лопатевого бітера 7 повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що потрапляє на очистку, а також ступінь його забруднення ґрунтовими та рослинними домішками. При контактуванні тіл коренебульбоплодів з різними частинами очисника, що обертаються, не повинно відбуватись їх пошкодження. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок на 20...30%. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for transporting and cleaning of tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: транспортування, очистки, коренебульбоплодів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-82014-pristrijj-dlya-transportuvannya-ta-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти