Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Триелементний візок вантажного вагона із центральним одноступінчастим ресорним підвішуванням, рама якого складається з надресорної балки й двох бічних рам, що жорстко опираються на буксові вузли колісних пар, що гальмуються за допомогою гальмових колодок, установлених на башмаках, закріплених на тріангелях, який відрізняється тим, що бічні рами візка обладнані приварними кронштейнами з осями, які мають нарізні частини, та додатково з'єднуються між собою діагональними зв'язками у вигляді повздовжніх тяг, які перехрещуються в плані, за допомогою муфт, причому у кожній з муфт з одного її кінця розміщений відповідний кінець стержня повздовжньої тяги з можливістю пересування стержня вздовж муфти, а інший кінець муфти з’єднаний з віссю відповідного приварного кронштейна нарізним з‘єднанням.

2. Триелементний візок вантажного вагона за п. 1, який відрізняється тим, що довжина стрижнів поздовжніх тяг вибрана такою, що забезпечується зазор всередині муфти між кінцем стрижня й віссю приварного кронштейна бічної рами.

3. Триелементний візок вантажного вагона за п. 1, який відрізняється тим, що муфта має форму стакана з днищем конічної форми з одного її кінця, через яке пропущений згаданий кінець стержня, на нарізній частині якого розміщені конічна шайба, форма якої відповідає згаданому днищу муфти, і гайка, причому згадане днище, конічна шайба та гайка створюють лабіринтовий захист від попадання усередину муфти абразивних матеріалів дрібних фракцій.

Текст

1. Триелементний візок вантажного вагона із центральним одноступінчастим ресорним підвішуванням, рама якого складається з надресорної балки й двох бічних рам, що жорстко C2 2 81466 1 3 обмеження швидкості руху, як правило, на порожньому режимі руху. Існують трьохелементні візки [2-3], у яких для поліпшення технічних характеристик установлюються зносостійкі прокладки, між тертьовими контактними поверхнями елементів візків, пружні або пружньо-роликові ковзуни, додаткові зв'язки між бічною рамою й колісною парою або надресорною балкою. Однак дані конструктивні поліпшення спрямовані на збільшення міжремонтних пробігів, при цьому вони не усувають причину виникнення підвищеного зношування елементів візка, а застосування додаткових зв'язків між бічною рамою й колісною парою або надресорною балкою мають складну конструкцію, велику масу й трудомісткість монтажу й обслуговування. Відомий трьохелементний візок [4] у якого бічні рами з'єднуються між собою діагональними зв'язками за допомогою нарізного сполучення й пружних елементів. Діагональні зв'язки забезпечують прямокутний контур рами візка в плані, однак при вписуванні візка в криві ділянки шляху розтягнута діагональ, завдяки наявності пружних елементів, має змогу збільшувати свою довжину, а у стислій діагоналі можуть виникнути додаткові стискальні зусилля, які можуть привести до вигину тяги, а це може привести до втрати прямокутного контуру рами візка в плані. Технічним результатом дійсного винаходу є поліпшення ходових якостей візка моделі 18-100 за рахунок збільшення опору втраті прямокутного контуру рами візка в плані, а також ліквідація стискальних зусиль у діагональних тягах при вписуванні візка в криві ділянки шляху. Це приводить до істотного зменшення зношування коліс і рейок, а також до зменшення витрат на поточне утримання ходової частини й верхньої будови колії. Сутність винаходу, що заявляється, полягає в тім, що бічні рами трьохелементного візка вантажного вагона додатково з'єднуються між собою діагональними зв'язками, що представляють собою дві поздовжні тяги з муфтами, з'єднані по діагоналі із приварними кронштейнами бічних рам. Муфта виконана у вигляді склянки з конічною поверхнею дна та з'єднується зі стрижнем поздовжньої тяги за допомогою конічної шайби й гайки привареної до стрижня, а із приварним кронштейном бічної рами за допомогою круглої гайки з різьбовим отвором, що приварюється у відкритому кінці муфти. Крім цього, довжина стрижнів поздовжніх тяг підібраний так, щоб при з'єднанні тяг із приварними кронштейнами бічних рам усередині муфтового з'єднання гарантовано забезпечувався зазор між кінцем стрижня поздовжньої тяги й осі приварного кронштейна бічної рами. Сутність винаходу, що заявляється, пояснюється кресленнями, де зображені: на фіг.1 - З'єднання бічних рам візка діагональними зв'язками. Вид знизу; на фіг.2- Муфтове з'єднання бічної рами і подовжньої тяги. 81466 4 При виготовленні нового візка або проведенні планових видів ремонту бічні рами візка додатково з'єднуються між собою діагональними зв'язками. Діагональні зв'язки бічних рам 1 (Фіг. 1) представляють собою дві подовжні тяги 2 з муфтами 4, з'єднані по діагоналі з приварними кронштейнами З бічних рам 1 за допомогою нарізного з'єднання. Подовжня тяга 2 складається зі стрижня 6 (Фіг.2) по кінцях якого виконане різьблення 7. Стрижень однієї з подовжніх тяг плавно зігнут у середній частині, а у місцях вигину посилений приварними ребрами. На різьбову частину 7 стрижня 6 удягається муфта 4, виконана у виді «склянки», дно якої має конічну поверхню 8, конічна шайба 9 і гайка 10, що приварюється до стрижня 6. У відкритому кінці муфти приварена кругла гайка 11 з різьбовим отвором для з'єднання з різьбовою частиною осі 5 приварного кронштейна З бічні рами 1. При закручуванні муфти 4 (Фіг.1) на різьбову частину осі 5 приварного кронштейна 4 відбувається натягування подовжньої тяги 2 до забезпечення прямокутного розташування бічних рам у плані, при цьому муфта 4 (Фіг.2), конічна шайба 9 і гайка 10 створюють лабіринт від попадання абразивних матеріалів дрібні фракції в усередину муфтового з'єднання. Крім цього, довжина стрижнів 6 подовжніх тяг підібрана так, щоб при з'єднанні тяг з бічними рамами усередині муфтового з'єднання гарантовано забезпечується зазор Δ між кінцем стрижня 6 подовжньої тяги й осі 5 приварного кронштейна 3 бічні рами. Цей зазор забезпечує відсутність додаткових стискальних зусиль у стиснутій діагоналі за рахунок можливості переміщення стрижнів подовжньої тяги в муфтах. Муфти 4, після закручування, додатково стопоряться контргайками 12 зі сторони приварних кронштейнів 3 бічних рам. Діаметр прутка стрижня обраний таким чином, щоб виключити подовжню деформацію розтягнутого діагонального зв'язку при вписуванні вагона в криві ділянки шляху і, таким чином, перешкодити зміні прямокутної форми рами візка в плані, тобто виключити "забігання" бічних рам відносно одна одної. Принцип роботи. При вписуванні вагона в криві ділянки шляху малого радіуса візок продовжує прямолінійний рух і одне з коліс передньої колісної пари своїм гребенем накочується на зовнішню рейку. У залежності від швидкості руху і навантаження від колісної пари на рейки, у точці контакту виникає сила, що діє уздовж осі колісної пари, а її складова, діюча по дотичній до радіуса кривої, прагне змістити бічну раму візка проти напрямку руху вагона. Ця сила прагне змінити геометричну форму рами візка в плані і, таким чином, збільшити кут набігання колеса на рейку. Запропонований візок з діагональними зв'язками між бічними рамами дозволить утримувати бічну раму з боку колеса, що набігає, не даючи їй здійснити "забігання" щодо іншої бічної рами і, тим самим, зберегти первісну конфігурацію рами візка в плані і зменшити кут набігання колеса на рейку, а зазор в муфтовому 5 з'єднанні забезпечує відсутність стискальних зусиль у діагональних тягах. Джерело інформації: 1. «Вагоны. Конструкция, теория и расчет». Л.А. Шадур. М., «Транспорт», 1973 г., стр. 185. 2. Тележка железнодорожного вагона. ГУП «ПО Уралвагонзавод». Патент RU 2200681С2 3. Motion Control M-976 Truck System. www.ASFGLOBAL.com 4. Barber S-2. E-mail: www.sctco.com. 81466 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Three-piece freight-car truck

Автори англійською

Radzikhovskyi Adolf Oleksandrovych, Omelianenko Ihor Oleksandrovych, Timoshyna Larysa Adolfovna, Deineko Serhii Yuriiovych, Nazarenko Kostiantyn Vitaliiovych, Lashko Anatolii Dmytrovych, Shyber Ihor Markovych, Zaslavskyi Leonid Solomonovych

Назва патенту російською

Трехэлементная тележка грузового вагона

Автори російською

Радзиховский Адольф Александрович, Омельяненко Игорь Александрович, Тимошина Лариса Адольфовна, Дейнеко Сергей Юрьевич, Назаренко Константин Витальевич, Лашко Анатолий Дмитриевич, Шибер Игорь Маркович, Заславский Леонид Соломонович

МПК / Мітки

МПК: B61F 3/00, B61F 5/40

Мітки: триелементний, візок, вантажного, вагона

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-81466-trielementnijj-vizok-vantazhnogo-vagona.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Триелементний візок вантажного вагона</a>

Подібні патенти