Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 80788

Опубліковано: 25.10.2007

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді встановленого похило очисного блока, утвореного привідними циліндричними вальцями, що мають попарно зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор, а також вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що вальці очисного блока розташовані поздовжньо, утворюють собою у поперечній площині угнуту поверхню і містять над собою активатор, який складається з трьох, встановлених під кутами до поздовжніх осей вальців, привідних дисків, що утворені радіальними криволінійними прутками, закріпленими на осях з зазорами, при цьому зазори між прутками дисків зменшуються, а кутові швидкості обертання навпаки збільшуються у напрямку донизу.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, 3 80788 4 у часі контакту ні з основною очисною поверхнею, очисного блоку, тобто знизу привідних ні з консольними очисними елементами, які циліндричних вальців 4, встановлений обертаються навколо власних осей. Очищати горизонтальний вивантажувальний транспортер 8. ворох коренебульбоплодів даним очисником Напрямки руху потоків вороху коренебульбоплодів взагалі було б дуже не ефективно, оскільки тіла та обертання робочих органів пристрою для коренебульбоплодів, які у переважній більшості транспортування і очистки коренебульбоплодів мають круглу форму, відразу б швидко показані стрілками. скочувались донизу, взагалі не маючи ніяких Пристрій для транспортування та очистки контактів з очисними поверхнями. Крім цього у коренебульбоплодів працює наступним чином. прототипі немає пристроїв, які б примусово Ворох коренебульбоплодів, що очищується, відбирали і відводили ґрунтові домішки і рослинні подається за допомогою подавального рештки. транспортера 2. Відбивна щітка 3 так встановлена Винаходом поставлено завдання підвищити на рамі 1, що її еластичні прутки частково ефективність очистки коренебульбоплодів від подрібнюють і направляють цей ворох на верхню домішок. частину очисного блоку, тобто на поверхню Поставлене винаходом завдання досягається привідних циліндричних вальців 4, які попарно тим, що у пристрої для транспортування і очистки мають зустрічно-обертальний рух і утворюють коренебульбоплодів, який має раму, подавальний собою угнуту поверхню. При русі вороху транспортер, відбивну щітку, очисник у вигляді коренебульбоплодів усередині угнутої поверхні встановленого похило очисного блоку, створеного привідні циліндричні вальці 4 захоплюють ґрунтові привідними циліндричними вальцями, що мають домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній попарно зустрічно-обертальний рух, над якими бік вальців 4, тобто за межі пристрою. Повздовжнє встановлений активатор, а також розташування привідних циліндричних вальців 4 вивантажувальний транспортер, згідно винаходу сприяє тому, що ворох коренебульбоплодів вальці очисного блока, які розташовані гарантовано рухається (ковзає) по всій поверхні поздовжньо і утворюють собою у поперечній очисного блока у напрямку донизу. Далі, під дією площині угнуту поверхню, містять усередині власної ваги, ворох коренебульбоплодів рухається активатор, який складається з трьох, і досягає активатора, тобто верхнього диска 5 встановлених під кутами до поздовжніх осей утвореного радіальними криволінійними прутками. вальців, привідних дисків, що утворені Диск 5 встановлений під кутом a, який є радіальними криволінійними прутками, найбільшим, внаслідок чого ворох захоплюється закріпленими на осях з зазорами, при цьому його криволінійними радіальними прутками і при зазори між прутками дисків зменшуються, а кутові його обертанні, з кутовою швидкістю w1, швидкості обертання навпаки збільшуються у ефективно подрібнюється, розтягується і напрямку донизу. розосереджується на окремі компоненти. Оскільки Пристрій для транспортування та очистки верхній привідний диск 5 встановлений під кутом a коренебульбоплодів схематично зображений на до напрямку руху потоку вороху Фіг.1 (загальний вигляд збоку). На Фіг.2 дано вид А коренебульбоплодів, то фактично ворох на Фіг.1. На Фіг.3 дано від Б на Фіг.1. На Фіг.4 дано потрапляє у звужене русло, утворене, вид В на Фіг.1. розташованою знизу поверхнею привідних Пристрій для транспортування та очистки циліндричних вальців 4 і криволінійними прутками коренебульбоплодів складається з рами 1, диска 5. Різні площини обертання вальців 4 і диска подавального транспортера 2, над вихідним 5 сприяють тому, що вороху коренебульбоплодів кінцем якого встановлено відбивну щітку 3 з створюється складний рух, який більш ефективно прутками із еластичного матеріалу. За подрібнює ворох і розділяє його на окремі дрібні подавальним транспортером 2 похило компоненти. Оскільки подавальним транспортером розташований очисний блок, який складається з 2 зверху подається ворох, який є ще дуже щільним привідних циліндричних вальців 4, що попарно і зв'язаним, то завдяки найбільшому зазору D1 між мають зустрічно-обертальний рух, встановлені на криволінійними радіальними прутками диска 5 він рамі 1 поздовжньо і утворюють собою угн уту ефективно подрібнюється на окремі частини без поверхню. Зверху над циліндричними привідними нагромадження і накопичення. Фактично радіальні вальцями 4 у їх середині розташований активатор, криволінійні прутки диска 5 зчісують зверху порції який складається з трьох, встановлених під кутами вороху і напрямляють їх усередину угн утої a, b і g до повздовжніх осей вальців 4, привідних поверхні, створеної вальцями 4. Таким чином, дисків, відповідно: верхнього 5, середнього 6 і частини подрібненого вороху проходять крізь нижнього 7. Між вказаними кутами нахилу дисків 5, зазори між твірною поверхнею, утворенню кінцями 6 і 7 існує таке співвідношення: a>b>g. При цьому, криволінійних радіальних прутків диска 5 донизу і диски 5, 6 і 7 утворені радіальними криволінійними потрапляють у зону дії другого диска 6. Значна прутками, закріпленими на привідних осях з частина подрібненого вороху проходить відповідними зазорами: диск 5 - D1, що є безпосередньо крізь криволінійні прутки диска 5. найбільшим; диск 6 - D2 і диск 7 - D3, який є Диск 6 має вже менший кут β встановлення до найменшим зазором. Тобто між розмірами повздовжніх осей вальців 4, а тому між площиною, вказаних зазорів існує таке співвідношення: утвореною його криволінійними радіальними прутками і поверхнею вже меншого розміру D1>D 2>D3 . Диски 5, 6 і 7 обертаються в одному відбувається наступний етап подальшого напрямку з відповідними кутовими швидкостями подрібнення вороху коренебульбоплодів на w1, w2 і w3, при цьому w1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for transporting and cleaning tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: коренебульбоплодів, транспортування, пристрій, очистки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-80788-pristrijj-dlya-transportuvannya-ta-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти