Спосіб регулювання процесу горіння палива в топці

Номер патенту: 80311

Опубліковано: 10.09.2007

Автор: Дорфман Едуард Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб регулювання процесу горіння палива  в топці, що полягає в зміні витрати повітря в залежності від розрядження, який відрізняється тим, що, коли показник розрядження нижче норми, зміну витрати повітря здійснюють кроково з пропуском кожного третього кроку зміни витрати повітря, у випадку, коли показник розрядження вище норми, зміну витрати повітря здійснюють з пропусканням кожного другого кроку, при цьому величину кроку змін витрати повітря встановлюють за співвідношенням , а коли показник розрядження нижче норми – за співвідношенням , де N – величина найменшого кроку еквівалентно рівних змін витрати повітря та розрядження в топці, виражена  в одиницях натурального ряду чисел.

Текст

Спосіб регулювання процесу горіння палива в топці, що полягає в зміні витрати повітря в залежності від розрядження, який відрізняється тим, 3 80311 Виходячи з умови енергетичного балансу: сума збільшень провідного компонента (палива) повинна рівнятися сумі збільшень проміжного компонента (розрядження), в еквівалентних одиницях. Тому відносно провідного компонента (палива) встановлюємо наступні співвідношення: N + 15 , , якщо показник проміжного компонента N (розрядження) нижче норми; N+ 2 , якщо показник проміжного компонента N (розрядження) вище норми, де N - величина найменшого кроку еквівалентно рівних змін витрат веденого компонента (повітря) та проміжного компонента (розрядження в топці), виражена в одиницях натурального ряду чисел. При чому, коли показник проміжного компонента (розрядження) нижче норми, зміну витрат повітря здійснюють кроково з пропуском кожного третього кроку зміни витрат повітря, у випадку, коли показник проміжного компонента (розрядження) вище норми, зміну витрат повітря здійснюють з пропуском кожного другого кроку. Наведені співвідношення обирають з наступних досліджень. Наприклад, коли витрати компонентів знаходяться біля норми, перший крок іде на збільшення витрат, др угий крок - на зменшення витрат, тим самим зменшуються витрати веденого компоненту, так як при кроці на збільшення витрат прирощування самої витрати є меншим, ніж при кроці на зменшення витрат. При перехідному режимі (декілька кроків в довільну сторону) буде здійснюватись збільшення витрат, при чому при кроках в будь-яку сторону , так як при русі в сторону зменшення витрат пропуски кроків ідуть частіше. Отже, наближення до оптимуму проходить в стаціонарному режимі або в стохастичному, коли одиниці кроків в ту чи іншу сторону переважають. При потраплянні в зону з недостатком веденого компонента починається процес самоорганізації, коли йдуть цикли кроків по два-три спочатку в одну сторону, потім в іншу. Під дією відхилення параметра відбувається процес збільшення витрат веденого компоненту до оптимального значення. В перехідних режимах утворюється надлишок веденого компоненту, при русі як в сторону затухання реакції, так і в сторону її розширення. Приклад виконання способу 4 На кресленні зображена схема крокового регулювання співвідношення паливо-повітря по проміжному компоненту - розрядженні. Де: 1 - казан, 2 - бойлер, РТ - регулятор палива РР - регулятор розрядження РВ - регулятор повітря (оптимізатор) t - датчик температури води Р - датчик розрядження 3, 4, 5 - виконавчі органи регуляторів. Регулятор палива (РТ) регулює видаток палива в залежності від температури води на виході казана. Регулятор розрядження відпрацьованих газів по датчику розрідження видає сигнал веденому регулятору повітря. Регулятор палива працює по пропорційно-інтегральному або по пропорційноінтегральному диференціальному закону, регулятор розрядження - по пропорційно-інтегральному. Регулятор повітря працює по пропорційному закону. В даному випадку використовувалися, наприклад, регулятори УКР-О. Коли ж видаток повітря досягне граничного значення, то режим у топці погіршиться. Як наслідок - починається процес самоорганізації, коли йдуть цикли кроків по двоє в одну сторону, потім в іншу, з пропуском кроків в залежності від значення розрядження. У перехідних режимах створюється надлишок веденого компонента, як у бік загасання реакції, так і у бік її розширення. Але в цьому випадку (при даних співвідношеннях) при русі в бік зменшення витрат повітря буде йти сміліше чим в аналогу, і в результаті, при перехідних режимах буде триматися біля оптимуму. В силу своєї інерційності регулятор палива не завжди вступає в самоорганізаційні цикли, що також є позитивним чинником. Але якщо по якійсь сторонній причині ККД падає - видаток повітря самоорганізаційними циклами буде підвищуватися до можливого мінімуму. Спосіб дозволяє досягати оптимальних співвідношень компонентів, у результаті чого виходить найбільше ККД (на 1,5% більше). По даному прикладу конкретного виконання, крім того зменшується вихід канцерогенних речовин. Збільшення чутливості по параметру проміжного компонента (розрядженню) веде до великої точності регулювання, наприклад, 0,05% кисню. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 80311 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for controlling combustion of fuel in a boiler furnace

Автори англійською

Dorfman Eduard Borysovych, Dorfman Еduаrd Borysovych

Назва патенту російською

Способ регулирования процесса горения топлива в топке котла

Автори російською

Дорфман Эдуард Борисович

МПК / Мітки

МПК: G05D 27/00, G05B 13/00

Мітки: топці, палива, регулювання, горіння, спосіб, процесу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-80311-sposib-regulyuvannya-procesu-gorinnya-paliva-v-topci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб регулювання процесу горіння палива в топці</a>

Подібні патенти