Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 79723

Опубліковано: 10.07.2007

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді похило встановленого очисного блока, утвореного привідними циліндричними вальцями, що попарно мають зустрічно обертальний рух, над якими встановлений активатор, а також вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що верхня частина очисного блока вальців, які розташовані поздовжньо і утворюють угнуту поверхню, встановлена на рамці, яка зв'язана з рамою циліндричним шарніром, а нижня кінематично приєднана до механізму коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині, при цьому активатор виконаний у вигляді верхнього похило встановленого привідного диска, утвореного встановленими з зазором радіальними прутками, і нижньої циліндричної щітки з еластичними дисками, привідна вісь якої розташована перпендикулярно повздовжнім осям вальців очисного блока.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника 3 79723 Поставлене винаходом завдання досягається тим, що у пристрої для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який має раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, очисник у вигляді встановленого похило очисного блоку, створеного привідними циліндричними вальцями, що мають попарно зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор, а також вивантажувальний транспортер, згідно винаходу вер хня частина очисного блока вальців, які розташовані поздовжньо і утворюють угн уту поверхню, встановлена на рамці, яка зв'язана з рамою циліндричним шарніром, а нижня кінематичне приєднана до механізму коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині, при цьому активатор виконаний у вигляді верхнього похило встановленого привідного диска, утвореного встановленими з зазором радіальними прутками і нижньої циліндричної щітки з еластичними дисками, привідна вісь якої розташована перпендикулярно повздовжнім осям вальців очисного блока. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг.1 (загальний вигляд збоку). На Фіг.2 дано переріз А-А на Фіг.1. На Фіг.3 дано вид Б на Фіг.1. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено відбивну щітку 3 з прутками із еластичного матеріалу. За подавальним транспортером 2 похило розташований очисний блок, який складається з привідних (привід не показаний) циліндричних вальців 4, що попарно мають зустрічно-обертальний рух, розташовані на рамі 1 поздовжньо і утворюють собою угнуту поверхню. Верхня частина очисного блока, тобто верхня частина привідних циліндричних вальців 4 встановлена на рамки 5, яка зв'язана з рамою 1 циліндричним шарніром 6. Нижня частина очисного блока також встановлена у другій (нижній) рамки 7 і кінематичне приєднана до механізму 8 коливальних рухів у повздовжньо-вертикальній площині. Усередину угн утої поверхні, яка утворена циліндричними привідними вальцями 4, встановлений активатор, у вигляді верхнього похило встановленого привідного диска 9, утвореного радіальними прутками 10 і нижньої циліндричної щітки 11 утвореної плоскими еластичними дисками, привідна вісь 12 якої розташована перпендикулярно повздовжнім осям привідних вальців 4 очисного блока. Під нижній кінець циліндричних привідних вальців 4 встановлено горизонтальний вивантажувальний транспортер 13. Напрямки руху потоків вороху коренебульбоплодів та обертання робочих органів пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується подається за допомогою подавального транспортера 2. Відбивна щітка 3 так встановлена на рамі 1, що її еластичні прутки направляють цей ворох на верхній кінець очисного блока, тобто зверху циліндричних привідних вальців 4, які утворюють собою угн уту поверхню і які попарно мають зустрічно 4 обертальний рух, внаслідок чого вони ефективно захоплюють ґрунтові домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній бік вальців 4, тобто за межі пристрою. Повздовжнє розташування циліндричних привідних вальців 4 сприяє тому, що ворох коренебульбоплодів гарантовано рухається (ковзає) по всій їх дугоподібній площині усередині угн утої поверхні в напрямку донизу. Далі, під дією власної ваги і дещо розосереджений, ворох коренебульбоплодів досягає активатора, тобто похило встановленого привідного диска 9, утвореного радіальними прутками 10. Привідний диск 9 своїми радіальними прутками 10 повністю подрібнює ворох коренебульбоплодів (особливо вологій і зв'язаний) і, оскільки, він встановлений похило, то фактично ворох коренебульбоплодів затискається у звужене русло, утворене угнутою поверхнею циліндричних привідних вальців 4 і радіальними прутками 10 диска 9. Поверхні утворені радіальними прутками 10 і привідними циліндричними вальцями 4 розташовані у різних площинах і при цьому примусово обертаються, то для частин вороху коренебульбоплодів створюються умови складного руху. Це створює умови, за якими ворох коренебульбоплодів не тільки ефективно подрібнюється, але й тіла коренебульбоплодів інтенсивно звільняються від налиплого грунту. Завдяки тому, що вер хній кінець привідних циліндричних вальців 4 знаходиться усередині рамки 5, яка встановлена у циліндричний шарнір 6 рами 1, а нижній їх кінець також встановлений у нижню рамку 7 і кінематично зв'язаний з механізмом 8 коливальних рухів, то угн ута поверхня, що створена привідними циліндричними вальцями 4 здійснює коливальні рухи у повздовжньо-вертикальній площині певної амплітуди і частоти. Вказані коливання приводять до значно активованого процесу видалення з подрібненого вороху тіл коренебульбоплодів і відведенню за межі пристрою дрібних ґрунтови х і рослинних домішок різної вологості. При цьому, в залежності от стану вороху механізмом 8 можна створювати коливальні рухи різної амплітуди і частоти. Далі тіла коренебульбоплодів потрапляють у зону дії нижньої циліндричної щітки 11, яка утворена плоскими еластичними дисками і, при цьому, її привідна вісь 12 розташована перпендикулярно повздовжнім осям привідних вальців 4 очисного блока. Це у свою чергу створює умови, за якими тільки тіла коренебульбоплодів захоплюються плоскими еластичними дисками циліндричної щітки 11 і виштовхуються далі за межі очисного блоку, тобто на горизонтальний вивантажувальний транспортер 13, який транспортує їх за межі пристрою. Перпендикулярне розташування привідної осі 12 нижньої циліндричної щітки 11 створює умови, за якими плоскі еластичні диски щітки 11 копіюють угнуте русло і пропускають донизу тільки тіла коренебульбоплодів, надаючи їм певних кінематичних характеристик своїми власними кінцями. При цьому коливальні рухи нижнього кінця очисного блоку сприяють тому, що плоскі еластичні диски щітки 11 періодично торкаються угнутої поверхні привідних циліндричних вальців 4 і фактично притискають дрібний ґрунтові домішки до вальців 4 по усієї їх угн утої поверхні. 5 79723 Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоп Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 лодів від домішок з вороху який є вологим і зв'язаним на 35...40%. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to transport and clean tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: пристрій, очистки, коренебульбоплодів, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-79723-pristrijj-dlya-transportuvannya-ta-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти