Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 79721

Опубліковано: 10.07.2007

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді похило встановленого  очисного блока, утвореного привідними циліндричними вальцями, що попарно мають  зустрічно обертальний рух, при цьому над вальцями встановлений активатор, а також вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що вальці очисного блока розташовані поздовжньо, а активатор виконаний у вигляді встановленого під гострим кутом до площини очисника привідного решітчастого диска, вісь якого зв'язана з двома механізмами зміни і фіксації його положення відносно поверхні очисника, а бічні частини якого містять захисні фігурні екрани.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, пода 3 79721 встановленого похило очисного блоку, створеного привідними циліндричними вальцями, що мають попарно зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор, а також вивантажувальний транспортер, згідно винаходу вальці очисного блока розташовані поздовжньо, а активатор виконаний у вигляді встановленого під гострим кутом до площини очисника привідного решітчастого диска, вісь якого зв'язана з двома механізмами зміни і фіксації його положення відносно поверхні очисника, а бічні частини містять захисні фігурні екрани. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг.1 (загальний вигляд збоку). На Фіг.2 дано вид А на Фіг.1. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено відбивну щітку 3 з прутками із еластичного матеріалу. За подавальним транспортером 2 похило розташований очисний блок, який складається з привідних циліндричних вальців 4, що попарно мають зустрічно-обертальний рух. Циліндричні вальця 4 встановлені на рамі 1 поздовжньо. Зверху над циліндричними привідними вальцями 4 розташований активатор, який виконаний у вигляді встановленого під гострим кутом a привідного решітчастого диска 5, привідна вісь 6 якого зв'язана з двома механізмами 7 (наприклад гвинтовими) зміни і фіксації його положення відносно поверхні очисника, тобто відносно привідних циліндричних вальців 4. Зазор між твірною поверхнею привідного решітчастого диска 5 і поверхнею, що утворена твірними привідних циліндричних вальців 4 позначений через h. Бічні частини очисного блоку зверху закриті захисними фігурними екранами 8. Під нижній кінець очисного блоку, тобто знизу привідних циліндричних вальців 4 встановлений горизонтальний вивантажувальний транспортер 9. Напрямки руху потоків вороху коренебульбоплодів та обертання робочих органів пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується подається за допомогою подавального транспортера 2. Відбивна щітка 3 так встановлена на рамі 1, що її еластичні прутки направляють цей ворох на верхню частину очисного блоку, тобто на поверхню привідних циліндричних вальців 4, які попарно мають зустрічно-обертальний рух, внаслідок чого вони захоплюють ґрунтові домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній бік вальців 4 за межі очисного блока. Повздовжнє розташування привідних циліндричних вальців 4 сприяє тому, що ворох коренебульбоплодів гарантовано рухається (ковзає) по всій поверхні очисного блока у напрямку донизу. Далі, під дією власної ваги, ворох коренебульбоплодів досягає активатора, який виконаний у вигляді привідного решітчастого диска 5, встановленого під гострим кутом a до площини очисника. Це призводить до того, що ворох захоплюється решітчастою поверхнею диска 5 примусо 4 во подрібнюється, розтягується і розосереджується на окремі компоненти. Оскільки привідний решітчастий диск 5 встановлений під гострим кутом a до площини очисника, то фактично ворох коренебульбоплодів затискається у звужене русло, утворене поверхнею привідних циліндричних вальців 4 і привідного решітчастого диска 5. А, оскільки, вказані робочі органи розташовані у різних площинах і при цьому примусово обертаються, то для частин вороху створюється складний рух, який прикладається з двох боків, тобто у різних напрямках. Це створює умови, за якими ворох коренебульбоплодів не тільки ефективно подрібнюється, але й тіла коренебульбоплодів звільняються від налиплого ґрунту. При цьому, частина подрібненого вороху проходить крізь решітчасту поверхню самого привідного решітчастого диска 5 донизу і знову потрапляє на поверхню привідних циліндричних вальців 4, які захоплюють домішки і виносять їх у зворотній бік. Оскільки привідна вісь 6 решітчастого диска 5 зв'язана з рамою 1 за допомогою двох механізмів 7 зміни і фіксації її положення відносно поверхні очисника, тобто відносно привідних циліндричних вальців 4, то це дає змогу змінювати значення кута нахилу a і незалежно від цього змінювати зазор h між твірною поверхнею привідного решітчастого диска 5 і поверхнею, що утворена твірними привідних циліндричних вальців 4. Це дасть можливість в залежності від стану вороху коренебульбоплодів (вологість ґрунту, його щільності, наявність великої кількості рослинних решток тощо) підбирати такі значення кута a і зазору h, при яких відбудеться досить висока ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. Після проходження активатора значна частина розосередженого вороху коренебульбоплодів потрапляю у нижню частину очисного блока, створеного привідними циліндричними вальцями 4, де вони знову дуже ефективно захоплюють розосереджені ґрунтові домішки і рослинні рештки і виносять їх у зворотній бік вальців 4 за межі очисного блока. Тіла коренебульбоплодів під дією власної ваги продовжують ковзати донизу, завдяки повздовжньому розташуванню привідних циліндричних вальців 4. Прямолінійний рух тіл коренебульбоплодів між сусідніми вальцями 4 і обертання вальців 4 у перпендикулярній площині сприяють інтенсивному обертанню тіл коренебульбоплодів навколо власних осей, що сприяє ефективному їх очищенню від налиплого ґрунту. Звільнившись від ґрунтови х та рослинних домішок, а також від налиплого ґрунту тіла коренебульбоплодів остаточно залишають очисний блок, тобто привідні циліндричні вальця 4, і скочуються на горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 9, який транспортує їх за межі пристрою. Для запобігання втрат коренебульбоплодів бічні поверхні очисного блоку закриті фігурними екранами 8. Кутові швидкості обертання привідних циліндричних вальців 4, а також привідного решітчастого диска 5 повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що потрапляє на очистку, а також ступінь його забруднення ґрунтовими та рослинними домішками. Форма фігурних екранів 8 повинна бути такою, яка б охоплювала привідний решітчас 5 79721 тий диск 5 якомога ближче до його твірної поверхні. Це буде сприяти тому, що більша частина вороху коренебульбоплодів потрапить у зону дії решітчастого диска 5, що в цілому буде сприяти підвищенню ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок і буде запобігати втратам тіл коренебульбоплодів. Розміри зазору h не повинні перевищувати середні розміри тіл коренебульбоплодів, що подаються на очищення. Це також сто Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 6 сується розмірів комірок на поверхні привідного решітчастого диска 5. При контактуванні тіл коренебульбоплодів з різними частинами очисника, що обертаються, не повинно відбуватись їх пошкодження. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок на 15-20%. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to transport and clean tuberous roots

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: очистки, коренебульбоплодів, пристрій, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-79721-pristrijj-dlya-transportuvannya-ta-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти