Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для очищення солодкого перцю, що складається з фланця та двох ножів, який відрізняється тим, що ножі виконані у вигляді двох зрізаних порожнистих конусів, на вузькому боці яких виконано різальний край, конуси мають подібну форму за різних діаметрів і з'єднані таким чином, щоб утворити між ними повітряний канал, який виконує роль форсунки для подавання стиснутого повітря тиском 3...5.105 Па.

2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що різальний край на ножах виконано у вигляді зубців.

Текст

1. Пристрій для очищення солодкого перцю, що складається з фланця та двох ножів, який відрізняється тим, що ножі виконані у вигляді двох зрізаних порожнистих конусів, на вузькому боці яких виконано різальний край, конуси мають подібну форму за різних діаметрів і з'єднані таким чином, щоб утворити між ними повітряний канал, який виконує роль форсунки для подавання стиснутого повітря тиском 3...5.105Па. 2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що різальний край на ножах виконано у ви гляді зубців. (19) (21) a200503382 (22) 11.04.2005 (24) 10.07.2007 (46) 10.07.2007, Бюл. №10, 2007р. (72) Дейниченко Григорій Вікторович, Терешкін Олег Георгійович, Горєлков Дмитро Вікторович (73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (56) Дикис М.Я., Мальский А.Н. Те хнологическое оборудование консервных заводов. - М.: Пищепромиздат. - 1961. - С.192-194 SU 1542526, 15.02.1990 SU 103295, 29.11.1954 SU 104799, 09.04.1956 3 79635 нує послідовно операції підрізання плодоніжки, вирізання серцевини та видалення насіння, а саме з метою полегшення занурення ножів у перець та збереження цілісної структури перцю на ножах виконано ріжучий у вигляді зубців необхідної форми в кількості 4... 20шт, з геометричними розмірами: висота 5...10мм, ширина 3...10мм, підрізає м'я коть перцю, не порушуючи його цілісності та естетичного вигляду, занурюється на глибину плоду перцю необхідну для затримання плодоніжки та насінника у порожнині ножа, а за рахунок виконання конусної форми ножів плодоніжка разом із насінником не проштовхується у порожнину перцю і не заклинюється у ножі. Поставлене завдання досягається також тим, що крізь повітряні канали ножа подається стиснуте повітря тиском 3...5*105Па, за рахунок чого крізь внутрішню порожнину меншого зрізаного конуса виштовхується плодоніжка, серцевина та насіння, що залишилося у внутрішній порожнині перцю. Суть винаходу пояснюється кресленнями. На Фіг.1 зображено пристрій для очищення солодкого перцю. Пристрій для очищення солодкого перцю складається з двох зрізаних конусів 1 і 2, які виконують роль ножів, обмежувача 3 та фланця 4.У фланці 4 виконано шість отворів, з яких чотири отвори 5 призначені для з'єднання з ножами, а два отвори 6 для з'єднання з патрубками (не показано) для подавання стиснутого повітря. Ножі 1 і 2 являють собою два зрізаних порожнистих конуси, які мають подібну форму за різних діаметрів. Їх з'єднання виконано таким чином, щоб утворити між ними вільний простір - повітряний канал 7, який виконує роль форсунки. З метою полегшення занурення ножів у перець та збереження цілісної структури перцю на ножах виконано ріжучий край у вигляді зубців необхідної форми 8 в кількості 4...20шт., з геометричними розмірами: висота 5...10мм, ширина 3...10мм. Зубці виконані на обох ріжучих краях конусів для полегшення входження ножа у м'якоть плоду. Загострення ріжучого краю більшого конусу здійснюється з зовнішнього боку, а меншого з внутрішнього для зручного обслуговування вузла під час проведення ремонту та більш ефективного процесу надрізання м'якоті плоду. З'єднання ножів виконано роз'ємним для спроможності зміни ножів у відповідності до геометричної форми та сорту перцю, який підлягає очищенню. Приклад 1.1. Для плодів перцю з товщиною м'якоті 6...8мм кількість зубців 4...10шт., з геометричними розмірами: висота 8...10мм, ширина: 7...10мм. 4 Приклад 1.2. Для плодів перцю з товщиною м'якоті 4...6мм кількість зубців 10...15шт., з геометричними розмірами: висота 7...8мм, ширина 5...7мм. Приклад 1.3. Для плодів перцю з товщиною м'якоті 3,5...5,5мм кількість зубців 15...20шт., з геометричними розмірами: висота 5...7мм, ширина 3...5мм. Пристрій працює наступним чином. Ножі 1 і 2 переміщується в сторону перцю, який попередньо був орієнтований плодоніжкою к сторону ножа. Ножі урізуються в плод, плодоніжка і насінник опиняються в порожнині ножа 1. Глибина занурення ножа регулюється обмежувачем 3 і коли плід досягає обмежувача крізь повітряні канали ножа 7 подається стиснуте повітря тиском 3...5*105Па. Завдяки конусному виконанню внутрішньої порожнини ножів не відбувається заклинювань плодоніжок, чим значно полегшується їх видалення зовні із залишками серцевини та насіння. Приклад 2.1. Під час подавання у внутрішню порожнину перцю стиснутого повітря тиском 2,5...3,5*105Па відбувається видалення серцевини, яке супроводжується не повним очищенням порожнини перцю від насіння. Приклад 2.2. Подавання стиснутого повітря тиском 3,5...4,5*105Па забезпечує високу якість очищення солодкого перцю від серцевини та насіння, при цьому не відбувається порушення цілісності плоду перцю. Приклад 2.3. При використанні тиску в межах 4,5...5,5*105Па під час видалення серцевини та насіння відбувається порушення цілісності плоду. Використання винаходу надасть можливість підвищити якість очищення перцю, інтенсифікувати те хнологічний процес та дозволить використовувати його в машинах для очищення солодкого перцю, що призначені для підприємств малої потужності, виробничих цехів закладів торгівлі та ресторанного господарства. Література: 1. Дикис М.Я., Мальский А.Н. Технологическое оборудование консервных заводов. -М.: Пищепромиздат. - 1961. -С.191-194. 2. Авторское свидетельство СССР. А 23 N 4/12. Устройство для очистки перца и подобных ему плодов / В.И. Орлянский №1542526; Заявл. 10.12.88. Опубл. 15.02.90., Бюл.№6, 3с. 3. Ан урьев В.И. Справочник конструкторамашиностроителя; В 3-х Т.3. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Ма шиностроение, 1980. -557с. 5 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 79635 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to peel sweet pepper

Автори англійською

Deinychenko Hryhorii Viktorovych, Tereshkin Oleh Heorhiiovych, Horielkov Dmytro Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для очистки сладкого перца

Автори російською

Дейниченко Григорий Викторович, Терешкин Олег Георгиевич, Горелков Дмитрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A23N 4/00

Мітки: очищення, пристрій, перцю, солодкого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-79635-pristrijj-dlya-ochishhennya-solodkogo-percyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення солодкого перцю</a>

Подібні патенти