Спосіб іммобілізації головки розбірного зубного імплантата

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб іммобілізації головки розбірного зубного імплантата шляхом згвинчування, що включає з'єднання головки імплантата з основою фіксуючим гвинтом і оброблення їх поверхонь, який відрізняється тим, що перед згвинчуванням обробляють внутрішню і зовнішню поверхні головки імплантата та зовнішню поверхню фіксуючого гвинта піскоструменевою обробкою хімічно стійким матеріалом, твердість якого перевищує твердість матеріалу імплантата, промивають та стерилізують, причому як хімічно стійкий матеріал використовують оксид алюмінію.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед згвинчуванням піддають піскоструменевій обробці із використанням оксиду алюмінію лише головку фіксуючого гвинта та відповідну їй внутрішньостикову поверхню головки імплантата.

Текст

1. Спосіб іммобілізації головки розбірного зубного імплантата шляхом згвинчування, що включає з'єднання головки імплантата з основою фіксуючим гвинтом і оброблення їх поверхонь, який 3 78435 4 ку, перпендикулярному до його поздовжньої осі, поверхні і ступеню шорсткості поверхонь, що в оскільки абатмент має пружне з'єднання з оснопроцесі згвинчування веде до збільшення сили вою і здатний коливатись. Внаслідок цього можлитертя між ними. В момент затягування гвинта відві деформація та перелом фіксуючого гвинта і побувається взаємна самоорієнтовна деформація ява рухомості зубного протеза, закріпленого на мікровиступів на стикових поверхнях головки імімплантаті, разом з абатментом. Крім того, застоплантату і фіксуючого гвинта, для чого потрібне сування шайби в конструкції імплантату небажане більше прикручуюче з усилля. Крім того, мікроречерез дефіцит простору для головки фіксуючого льєф на зовнішній поверхні головки фіксуючого гвинта, особливо для опор у передньому відділі гвинта та нутрішньостиковій поверхні абатмента щелепи, де природні зуби мають конічну форму. сприяє хорошій фіксації композитної пломби, якою Найбільш близьким за технічною суттю винапокривається гвинт. Ці фактори збільшують ефекходу, що заявляється, є спосіб іммобілізації голотивність закріплення гвинта і попереджають його вки розбірного імплантату за допомогою протезносаморозкручування при жувальному навантаженні го гвинта, поверхня якого покрита карбоновою упродовж тривалого періоду. Форма і розміри госмолою з алмазною кришкою - DLC покриття, розловки імплантату і фіксуючого гвинта в процесі робником та виробником зубних імплантатів якого піскоструменевої обробки суттєво не змінюються. є французька фірма Anthogyr [рекламний проспект В той же час, задача винаходу вирішується за Anthogyr, 2004р. "Имплантология для вас", с 11]. рахунок того, що технологія піскоструменевої обЗастосування гвинтів з DLC покриттям дозволяє робки деталей зубних протезів оксидом алюмінію досягти потрібної сили зчеплення гвинта з абатшироко застосовується в зубопротезній практиці, ментом і, таким чином, забезпечити його іммобілітому запропонований спосіб іммобілізації головок зацію, проте виготовлення вказаного покриття моімплантатів не потребує додаткових витрат на жливе лише у виробничих умовах, потребує придбання обладнання та навчання персоналу. В додаткових витрат на обладнання і матеріали, що результаті є можливим здійснювати технологічну значно здорожує вартість фіксуючого гвинта. Крім операцію з обробки стикових поверхонь деталей того, застосування цих гвинтів неможливе у консрозбірних імплантатів будь-якої з усіх відомих імтрукціях імплантатів інших виробників, оскільки у плантаційних систем, що випускаються виробнирізних імплантаційних системах гвинти відрізняками, незалежно від їх виду (гвинтові, циліндричні, ються за формою, розміром і кроком різьби. пластинкові, комбіновані). В основу винаходу поставлено завдання вдосОсобливістю пропонованого способу є те, що коналення способу іммобілізації головки розбірнов залежності від типу імплантату, маємо можлиго зубного імплантату з основою імплантату фіквість визначити, які саме стикові поверхні будуть суючим гвинтом, що був би універсальним для піддаватись піскоструменевій обробці. Піскострурізних імплантаційних систем і не потребував би менева обробка сприяє очищенню поверхні голозміни конструкції імплантату, виготовленої виробвки від металевої стружки, що з'являється в проником, шляхом підбору технологічної операції, яка цесі її припасування ріжучим інструментом для збільшує силу тертя стикових поверхонь конструкстворення паралельності опор, і ущільнює поверхтивних елементів розбірного імплантату і тим саневу структур у сплаву, не змінюючи при цьому мим покращує надійність їх з'єднання. його внутрішньої будови. Поставлена задача вирішується тим, що споЗа потреби заміни фіксуючого гвинта, встаносіб іммобілізації головки розбірного зубного імвленого запропонованим способом, потрібно приплантату, що включає з'єднання головки імплантакласти зусилля, що не перевищує його межі міцноту з основою фіксуючим гвинтом, поверхні яких сті. Повторна піскоструменева обробка головки обробляються, шляхом згвинчування, згідно винаімплантату для відновлення мікрорельєфу поверходу, передбачає, що перед згвинчуванням оброхні суттєво не змінює його розміру і форми, тому бляють внутрішню і зовнішню поверхні головки ортопедична конструкція не потребує переробкиі імплантату та зовнішню поверхню фіксуючого гвиможе бути знову зафіксована. нта піскоструменевою обробкою хімічно стійким Сила зчеплення фіксуючого гвинта і абатменматеріалом, твердість якого перевищує твердість та з основою імплантату буде залежати від розміматеріалу імплантату, промивають та стерилізуру часточок матеріалу, що використаний для пісють, причому як хімічно стійкий матеріал викорискоструменевої обробки (наприклад, оксиду товують оксид алюмінію. алюмінію), та зусилля, застосованого при закручуКрім того, як варіант, пропонується спосіб, за ванні фіксуючого гвинта. Більший розмір часточок якого перед згвинчуванням піскоструменевій обматеріалу (наприклад, 150-200нм проти 50-100нм) робці із використанням оксиду алюмінію піддають забезпечує більшу глибину рельєфу поверхонь. лише головку фіксуючого гвинта та відповідну їй Зусилля при закручуванні повинно відповідати внутрішньостикову поверхню головки імплантату. діаметру фіксуючого гвинта (наприклад, для гвинЗа рахунок сукупності ознак, а саме того, що тів діаметром 2мм рекомендується зусилля 35Η і запропоновано перед згвинчуванням обробляти в для гвинтів діаметром 1,4мм - 15Н). піскоструменевому апараті стикові поверхні голоПіскоструменеву обробку різьбових частин говки імплантату та фіксуючого гвинта оксидом ловки та фіксуючого гвинта недоцільно проводити алюмінію, маємо достатнє рішення поставленої на етапі встановлення гвинта-заглушки або форзадачі. мувача ясен. Краще обробляти головку імплантату Так, піскоструменева обробка стикових повері фіксуючий гвинт безпосередньо перед встановхонь деталей розбірного імплантату приводить до ленням зубного протезу. появи на них мікрорельєфу, збільшення площі Спосіб іммобілізації головки розбірного ім 5 78435 6 плантату здійснюється таким чином: фіксуючи х гвинтів здійснювалась аналогічно приПриклад 1. Пацієнту К., 40p., з відсутністю зукладу 1, але оброблялись лише стикові поверхні ба у фронтальному відділі верхньої щелепи було абатментів та головки фіксуючих гвинтів. На вкапроведено перший хірургічний етап по встановзані імплантати було встановлено суцільнолитий ленню внутрішньокісткової основи імплантату бімостоподібний протез з гвинтовою фіксацією. Полоруської системи Radix Gimlet-IIS [Параскевич рушення фіксації внаслідок відкручування чи пеВ.Л. Дентальная имплантология. Основы теории и релому фіксуючи х гвинтів протягом 2 років функціпрактики. Минск: Юнипресс, 2002, 368с.]. Оскільки онування протезу не спостерігалось, тоді як до місце з'єднання головки імплантату з його основою застосування запропонованого способу іммобілів цій системі не має додаткових пристосувань для зації головок подібні випадки мали місце. застереження прокручування головки (наприклад, Для інших імплантаційних систем з додаткозовнішнього шестигранника чи внутрішнього восьвими пристосуваннями для точної фіксації головки мигранника, як у системі Anthogyr), для іммобіліу основі імплантату спосіб, що заявляється, не зації головки застосовано спосіб, що пропонуєтьменш ефективний. ся. Після припасування головки і надання їй Перед затягуванням фіксуючого гвинта перепотрібної форми, внутрішня та зовнішня поверхні свідчуються у точності посадки головки на основу головки імплантату та зовнішня поверхня фіксуюімплантату, інакше фіксація абатменту не буде чого гвинта були оброблені в піскоструменевому достатньою. Тому точність посадки абатмента апараті оксидом алюмінію, промиті і простерилізоконтролюють рентгенологічно в процесі встановвані відомим способом, після чого головка встанолення. Піскоструменева обробка внутрішньої повлена на основу, замість формувача ясен, і на ній верхні каркасу опорної коронки, зовнішньої поверзафіксовано штучн у коронку. Протягом 3 років фухні головки і фіксуючого коронку гвинта також нкціонування коронки розкручування гвинта не сприяє міцності з'єднання зубного протеза з голоспостерігалось. вкою імплантату. Приклад 2. Пацієнту М., 65p., з повною відсутВ цілому спосіб іммобілізації головки розбірноністю зубів на нижній щелепі було встановлено 4 го зубного імплантату, що заявляється, простий в імплантати Radix-Gimlet-DM у міжментальному застосуванні, не потребує значних додаткових просторі та 2 імплантати Radix-Blade-KD із знімниматеріальних витрат і може бути застосований для ми головками у дистальних відділах. Піскострумерізних імплантаційних систем з гвинтовою фіксацінева обробка головок імплантатів (абатментів) та єю головок імплантатів і зубних протезів. Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for immobilization of head of dismountable tooth implant

Автори англійською

Kril Andrii Yosypovych, Shanovskyi Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ иммобилизации головки разборного зубного имплантата

Автори російською

Кроль Андрей Иосифович, Криль Андрей Иосифович, Шановский Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61C 8/00, A61C 13/00

Мітки: спосіб, імплантата, розбірного, головки, іммобілізації, зубного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-78435-sposib-immobilizaci-golovki-rozbirnogo-zubnogo-implantata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб іммобілізації головки розбірного зубного імплантата</a>

Подібні патенти