Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю точності навігаційних GPS-засобів літаків, що заснований на застосуванні методу оберненої просторової геодезичної засічки, який відрізняється тим, що приймають світлові сигнали від наземних геодезичних знаків на контрольних точках маршруту одночасно трьома оптико-електронними каналами на борту літака, реєструють в цифровому вигляді величини відхилень зображень знаків від розрахункових і обчислюють фактичні координати літака на даний момент часу, при цьому порівнюють їх з координатами, визначеними GPS-засобом на той самий момент часу, і за даними порівняння оцінюють точність GPS-засобу в динаміці польоту.

Текст

Спосіб контролю точності навігаційних GPSзасобів літаків заснований на застосуванні метода оберненої просторової геодезичної засічки, який відрізнється тим, що світлові сигнали від наземних геодезичних знаків на контрольних точках маршруту приймають одночасно трьома оптико-електронними каналами на борту літака; в цифровому вигляді реєструють величини відхилень зображень знаків від розрахункових і обчислюють фактичні координати літака на даний момент часу, при цьому порівнюють їх з координатами, визначеними GPS-засобом на той же самий момент часу і по даних порівняння оцінюють точність GPS-засобу в динаміці польоту. (19) (21) 2003076683 (22) 15.07.2003 (24) 15.08.2006 (46) 15.08.2006, Бюл. № 8, 2006 р. (72) Боровой Валентин Олександрович, Бурачек Всеволод Германович, Парняков Євген Серафимович, Славко Микола Миколайович, Суковенко Оксана Володимирівна (73) ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ (56) Савиных В.П., Кучко А.С., Стеценко А.Ф. Аэрокосмическая фотосъемка. - М.: КартгеоцентрГеодезист, 1997. - С.378. 3 Бортові радіотехнічні станції (БРТС) встановлюються на літаку, координати якого визначаються. Наземні радіотехнічні станції (НРТС) встановлюються як мінімум в двох точках земної поверхні, координати яких уже визначено. Об'єктом радіогеодезичних вимірювань є похилі дальності, які вимірюються практично одночасно. Вони є відстанями від антен наземних станцій, що знаходяться в точках з відомими координатами, до антени бортової станції. По відомій базі на земній поверхні і виміряними дальностями, вирішуючи трикутник, знаходимо координати літака. Похилі дальності містять різного роду випадкові і систематичні похибки, які обумовлені недосконалістю апаратури, впливом зовнішнього середовища й іншими причинами. Тому користуючись цим методом, ми отримаємо координати літака з дуже грубою точністю і не в реальному масштабі часу. Отже, аналіз існуючих методів показав відсутність способів, якими б можна було скористатись для дуже точного просторового визначення місцеположення літального апарату і проконтролювати його навігаційний GPS-засіб в автоматичному режимі точності. Спосіб контролю навігаційних систем, що пропонується, ніколи не застосовувався і не описувався, тобто є новим. Спосіб, що пропонується для контролю точності навігаційних GPS-засобів повітряних транспортних засобів, заснований на геодезичній прив'язці літального апарату по наземних геодезичних знаках і визначення просторового положення літака за відстанями до наземних геодезичних знаків. Наземні геодезичні знаки виконують роль точно координованих точок відліку для обчислення координат літака у повітрі. Реалізація даного способу може бути здійснена за допомогою бортового оптикоелектронного приладу 1 оберненої просторової засічки, який працює по спеціальних геодезичних знаках 2, розміщених на вимірних маршрутах (Фіг.1). Для автоматизації обробки даних і обслуговування приладу використовується комп'ютерне (програмне і апаратне) забезпечення, 76440 4 а також технологічне обладнання для передпольотних вимірювань. На Фіг.2 приведена функціональна схема системи контролю точності навігаційних GPSзасобів по запропонованому способу. Система містить оптико-електронний прилад 1, наземні геодезичні знаки 2, захисне скло ілюмінатор 3, вмонтоване в днище фюзеляжу літака. Прилад 1 включає в себе три оптикоелектронні цифрові канали (камери) 4, електронний блок управління 5 і обчислювальний блок 6. Система, що реалізує запропонований спосіб, працює наступним чином: коли літак пролітає над контрольною точкою вимірного маршруту його прив'язка здійснюється автоматично оптико-електронним методом по 3-х цифрових каналах за допомогою цифрових камер до наземних геодезичних знаків 2 з відомими координатами, які є еталонними. При цьому в кожному з каналів фіксуються вимірювані величини відхилень від розрахованого положення літака на даний момент часу. Інформація, сформована в трьох каналах передається в електронний блок управління 5 і проходить в ньому попередню обробку (підсилення і перетворення в коди), а потім в обчислювалышй блок 6 де і відбувається її обробка. При цьому навігаційний GPS-засіб 7 підключається до приладу 1 і передає в блок 6 дані місцеположення літака. За допомогою програмного забезпечення по значеннях координат, обчислених по прив'язці до наземних знаків, обчислюються координати літака і порівнюються із значеннями, отриманими з навігаційної GPS. Таким чином, запропоноване технічне рішення способу контролю точності навігаційних GPSзасобів літаків дозволяє здійснювати періодичний контроль точності навігаційних GPS в польоті при їх експлуатації, при цьому досягається висока точність за рахунок використання точного оптикоелектронного приладу і геодезичного методу вимірювання. 5 Комп’ютерна верстка О. Чепелев 76440 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for checking the accuracy of navigation facilities of an aircraft that are used for operation with the global positioning system (gps)

Автори англійською

Burachek Vsevolod Hermanovych, Parniakov Yevhen Serafymovych

Назва патенту російською

Способ контроля точности навигационных средств летательного аппарата, предназначенных для сопряжения с глобальной системой позиционирования (gps)

Автори російською

Бурачек Вселовод Германович, Парняков Евгений Серафимович

МПК / Мітки

МПК: G01C 11/00

Мітки: gps-засобів, контролю, літаків, спосіб, навігаційних, точності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-76440-sposib-kontrolyu-tochnosti-navigacijjnikh-gps-zasobiv-litakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю точності навігаційних gps-засобів літаків</a>

Подібні патенти