Кріпильний елемент, спосіб обв’язки певної кількості листів з допомогою кріпильного елемента і пристрій для обв’язки певної кількості листів за його допомогою

Номер патенту: 76255

Опубліковано: 17.07.2006

Автори: Наврат Крістіан, Маха Александер

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кріпильний елемент для обв'язки певної кількості листів з перерізом у формі каналу, що складається з горизонтальної основи (3), першої вертикальної бічної стінки (1) і другої вертикальної бічної стінки (4), причому перша вертикальна бічна стінка (1) у своїй верхній частині загнута під кутом, що наближається до прямого кута, при цьому загнута частина виконана з можливістю утворювати уздовж всієї довжини стінки поперечку (2), ширина якої істотно менша розмірів інших стінок, крім того, елемент містить обмежувачі (11), які знаходяться на незначній відстані від обох його кінців і прикріплені до горизонтальної основи (3) та/або до першої вертикальної бічної стінки (1), та/або до другої вертикальної бічної стінки (4).

2. Кріпильний елемент за п. 1, який відрізняється тим, що друга вертикальна бічна стінка (4) має більшу висоту, ніж перша бічна стінка (1).

3. Спосіб обв'язки певної кількості листів за допомогою кріпильного елемента за п. 1, який відрізняється тим, що полягає в розміщенні листів, котрі мають бути обв'язані, в кріпильному елементі таким чином, що їх краї, котрі підлягають обв'язці, спираються на плоску основу, при цьому деформації піддають виключно другу вертикальну бічну стінку (4), для чого її присувають ближче до вертикальної бічної стінки (1).

4. Пристрій для обв'язки певної кількості листів за допомогою кріпильного елемента, що має закріплену платформу, встановлену похило відносно основи, який відрізняється тим, що закріплена платформа (5) має переріз L-подібної форми, а пристрій містить деформуючий елемент (7), виконаний з можливістю переміщуватися над нижньою частиною закріпленої платформи (5).

5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що деформуючий елемент (7) має з протилежного боку від деформуючого ребра скошений край (8), при цьому пристрій оснащено клиноподібним проміжним елементом (9), який знаходиться між елементом (10), що передає деформуюче зусилля, і деформуючим елементом (7).

Текст

1. Кріпильний елемент для обв'язки певної кількості листів з перерізом у формі каналу, що складається з горизонтальної основи (3), першої вертикальної бічної стінки (1) і другої вертикальної бічної стінки (4), причому перша вертикальна бічна стінка (1) у своїй верхній частині загнута під кутом, що наближається до прямого кута, при цьому загнута частина виконана з можливістю утворювати уздовж всієї довжини стінки поперечку (2), ширина якої істотно менша розмірів інших стінок, крім того, елемент містить обмежувачі (11), які знаходяться на незначній відстані від обох його кінців і прикріплені до горизонтальної основи (3) та/або до першої вертикальної бічної стінки (1), та/або до другої вертикальної бічної стінки (4). C2 2 76255 1 3 76255 4 рми, котрі є результатом взаємодії деформуючих одного комплекту рухомих елементів, котрі слуелементів. Як наслідок, немає відтворюваності жать для деформації однієї вертикальної стінки форми оболонки, і будь-який отриманий пакет за кріпильного елемента. Стінка кріпильного елемензовнішнім виглядом відрізняється від іншого. та, котра не деформується, утримується закріплеВідомі пристрої для обв'язки певної кількості ною платформою з гладенькою поверхнею і зберілистів з допомогою відомих кріпильних елементів гає свою форму. найчастіше являли собою пару захватних губок, Запропоновані кріпильний елемент, спосіб обякі при прикладанні певного зусилля деформували в'язки певної кількості листів з допомогою цього обидва боки кріпильного елемента. елемента та пристрій для обв'язки певної кількості Задача даного винаходу полягає в тому, аби листів з допомогою кріпильного елемента стануть запропонувати конструкцію кріпильного елемента, зрозумілими з детального опису з посиланням на спосіб обв'язки та пристрій, з допомогою якого додані ілюстрації, на яких зображено: може бути отримане надійне кріплення листів, що Фіг.1 - приклад кріпильного елемента, показапідлягають обв'язці, і в той же час може бути заний у перерізі; безпечене покращання естетичного вигляду обоФіг.2 - переріз кріпильного елемента після делонки та відтворюваності форми будь-якого пакеформації стінки під час операції обв'язки певної та. За допомогою способу обв'язки та пристрою, кількості листів; використаними з цією метою, можна спростити Фіг.3 - вид частини кріпильного елемента, позастосовувані технічні засоби. даного як приклад; Згідно з винаходом ця мета досягається з доФіг.4 - приклад пристрою для обв'язки певної помогою кріпильного елемента у формі каналу, кількості листів з допомогою кріпильного елеменодна вертикальна стінка якого у своїй верхній часта, з пакетом листів, розміщеним в кріпильному тині загнута під кутом, близьким до прямого кута, елементі; та для утворення вздовж довжини цієї стінки попереФіг.5 і 6 - види частин кріпильних елементів, чини, ширина якої істотно менша розмірів інших поданих як приклад. стінок кріпильного елемента. Кріпильний елемент Кріпильний елемент згідно з винаходом викооснащено обмежувачами, прикріпленими до горинано у формі каналу, одна вертикальна стінка 1 зонтальної основи та/або вертикальної бічної стінякого в своїй верхній частині загнута під кутом, що ки або до обох вертикальних бічних стінок на ненаближається до прямого кута, з метою утворення значній відстані від обох кінців кріпильного уздовж усієї довжини цієї стінки поперечини 2, шиелемента. Вертикальна бічна стінка переважно рина якої істотно менша розмірів інших стінок має більшу висоту, ніж перша бічна стінка. Спосіб елемента. Горизонтальна основа 3 елемента чеобв'язки певної кількості листів з допомогою кріпирез плавні округлення переходить у бічні стінки. льного елемента полягає в укладанні листів, що Ширина основи 3 залежить від товщини пакета підлягають обв'язці, в кріпильний елемент, таким листів, котрі підлягають обв'язці. Кріпильний елечином, що їх краї, призначені для покривання обомент оснащено обмежувачами 11, прикріпленими лонкою, спираються на плоску основу, а дефордо горизонтальної основи 3 та/або вертикальної мації піддають лише другу бічну стінку, яка має бічної стінки 1 та/або 4 на незначній відстані від бути присунута ближче до поперечини. обох кінців кріпильного елемента. Обмежувачі Пристрій для обв'язки певної кількості листів з запобігають зміщенню обв'язаних листів всередині допомогою кріпильного елемента оснащено закріоболонки. Друга вертикальна бічна стінка 4 перепленою платформою L-подібної форми, а також важно має більшу висоту, ніж перша вертикальна деформуючим елементом, який може переміщувабічна стінка 1. тися над нижньою частиною закріпленої платфорПристрій згідно з винаходом, у наведеному ми. Закріплена платформа розміщується переваприкладі його здійснення, має закріплену платфожно похило до основи. З протилежного боку від рму 5 з перерізом L-подібної форми, ширина якої деформуючого ребра деформуючий елемент має регулюється відповідно до розмірів пакета листів, скошений край, а між привідним елементом і дещо підлягають обв'язці. Платформа 5 розміщуєтьформуючим елементом передбачено клиноподібся переважно похило до горизонтальної основи 6 ний проміжний елемент. так, що та частина оболонки пакета листів, котра Саме з використанням цього кріпильного елерозміщена в кріпильному елементі і котра не помента досягається надійність закріплення листів, винна деформуватися, спирається на довше плещо підлягають обв'язці, і це досягається за рахуче "L" і підтримується ним, а горизонтальна основа нок тиску другої вертикальної стінки на поперечи3 кріпильного елемента спирається на коротше ну. Поперечина, яка виготовляється згинанням плече "L". Таким чином, листи, призначені для верхньої частини першої вертикальної стінки, не обв'язки, під дією власної ваги спираються на додозволяє цій стінці деформуватися. Внаслідок вше плече "L" платформи 5 і не потребують, аби їх цього, отримуємо один недеформований бік, який додатково підтримували. З протилежного боку від є фронтальною стороною оболонки і має форму, деформуючого ребра, в деформуючому елементі котра відтворюється в будь-якому пакеті, що під7 передбачено скошений край 8, призначений для лягає обв'язці, без наслідків впливу деформуючого взаємодії з клиноподібним проміжним елементом зусилля. Обмежувачі запобігають зміщенню ув'я9, котрий передає зусилля, яке необхідне для дезаних листів у оболонці. формації стінки 4 кріпильного елемента і створюСаме запропонований спосіб обв'язки дає моється привідним елементом 10. Взаємодія привіджливість спростити конструкцію пристрою для обного елемента 10, проміжного елемента 9 і в'язки, оскільки він не потребує нічого, крім лише деформуючого елемента 7 не допускає прикла 5 76255 6 дання надлишкового зусилля до стінки 4, що досяокремо або закріпленим в оболонці, розміщують гається шляхом зміни напряму дії частини дефорна платформі 5 так, що перша вертикальна бічна муючого зусилля стосовно зміщення проміжного стінка 1 кріпильного елемента буде нерухомо елемента 9 уздовж скошеного краю 8 деформуюутримуватися гладенькою стінкою платформи 5, а чого елемента 7. з протилежного боку до другої вертикальної бічної Щоб обв'язати певну кількість листів, їх вставстінки 4 присувається деформуючий елемент 7, ляють в кріпильний елемент таким чином, що їх при цьому до пересувного привідного елемента 10 краї, котрі підлягають обв'язці, спираються на гоприкладається зусилля. ризонтальну основу 3, а кріпильний елемент, один Комп’ютерна верстка Т. Чепелева Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fastening element for binding a plurality of sheets and device for binding a plurality of sheets with a fastening element

Назва патенту російською

Крепежный элемент, способ обвязки определенного количества листов при помощи крепежного элемента и устройство для обвязки определенного количества листов при его помощи

МПК / Мітки

МПК: B42F 9/00

Мітки: кріпильного, допомогою, кріпильний, елемента, обв'язки, елемент, пристрій, листів, кількості, спосіб, певної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-76255-kripilnijj-element-sposib-obvyazki-pevno-kilkosti-listiv-z-dopomogoyu-kripilnogo-elementa-i-pristrijj-dlya-obvyazki-pevno-kilkosti-listiv-za-jjogo-dopomogoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кріпильний елемент, спосіб обв’язки певної кількості листів з допомогою кріпильного елемента і пристрій для обв’язки певної кількості листів за його допомогою</a>

Подібні патенти