Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Маніпулятор для зміни занурного стакана на слябовій машині безперервного лиття заготівок, що містить платформу з поворотною колоною, гільзу для утримання стакана, що має можливість поворотного руху на цапфах відносно несучої її консолі, кінематично зв'язаної з поворотною колоною, і переносного руху разом з консоллю, а також силовий циліндр, корпус якого шарнірно сполучений з поворотною колоною, а шток кінематично зв'язаний з консоллю, який відрізняється тим, що консоль шарнірно підвішена за допомогою важелів на горизонтальному кронштейні, жорстко закріпленому на поворотній колоні і утворює паралелограмний механізм, а гільза забезпечена вушком, за допомогою тяги зв'язаної з вушком на корпусі поворотної колони.

Текст

Маніпулятор для зміни занурного стакана на слябовій машині безперервного лиття заготівок, що містить платформу з поворотною колоною, гільзу для утримання стакана, що має можливість поворотного руху на цапфах відносно несучої її консолі, кінематично зв'язаної з поворотною колоною, і переносного руху разом з консоллю, а також силовий циліндр, корпус якого шарнірно сполучений з поворотною колоною, а шток кінематично зв'язаний з консоллю, який відрізняється тим, що консоль шарнірно підвішена за допомогою важелів на горизонтальному кронштейні, жорстко закріпленому на поворотній колоні і утворює паралелограмний механізм, а гільза забезпечена вушком, за допомогою тяги зв'язаної з вушком на корпусі поворотної колони. Винахід відноситься до металургії, зокрема до пристроїв для безперервного розливання сталі і може бути використаний для швидкої зміни занурних вогнетривких стаканів, що екранують струмінь сталі від повітряної атмосфери на ділянці проміжний ківш-кристалізатор слябової машини безперервного лиття заготівок (МНЛЗ). Відомий маніпулятор для установки і утримання в процесі безперервного розливання захисного вогнетривкого стакана, що складається з рухомої каретки, що має нагоду переміщення уздовж вертикальної колони за допомогою силового гідроциліндра, консольної штанги з вилкою і приймальним кільцем для занурного стакана, а також з ручного приводу для забезпечення вільного переміщення стакана в горизонтальній площині [Разливка стали: Технология. Оборудование. С.П. Еронько, С.В. Быковских. - К.: Техника, 2003. - 216 с., фиг. 83, стр. 160-162]. Недоліком цього маніпулятора є те, що при його експлуатації під час установки стакана його відносні рухи в горизонтальній площині щодо консолі і переносні рухи у вертикальній площині разом з консоллю уздовж колони повинні здійснювати тільки по черзі у вказаній послідовності і з використанням двох незалежних приводів, збільшує загальну тривалість операцій по установці і заміні стакана, а також ускладнює конструкцію механічної системи і її обслуговування. Найближчим за технічною суттю до рішення, що заявляється, є маніпулятор для швидкої зміни занурних стаканів на слябових МНЛЗ, який містить платформу з поворотною колоною, а шток кінематично пов'язаний з консоллю [Разливка стали: Технология. Оборудование. С.П. Еронько, С.В. Быковских. - К.: Техника, 2003. - 216 с., фиг. 84, стр. 160-162]. Істотні ознаки відомого маніпулятора, які співпадають з ознаками пропонованого маніпулятора: 1. Платформа з поворотною колоною. 2. Гільза для утримання стакана, що має нагоду поворотного руху на цапфах щодо несучої її консолі. 3. Консоль кінематично пов'язана з поворотною колоною, і переносного руху разом з консоллю. 4. Силовий циліндр, корпус якого шарнірно сполучений з поворотною колоною. (19) UA (11) 75844 (13) C2 (21) 20041210981 (22) 30.12.2004 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Єронько Сергій Петрович, Смірнов Олексій Миколайович, Цупрун Олексій Юрійович, Білобров Юрій Миколайович, Сусь Юрій Васильович, Тіунов Володимир Миколайович, Плугатарь Віктор Семенович, Яковлев Дмитро Анатолійович (73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДОНІКС" (56) SU 1752496 A1, 07.08.1992 US 5971060 A, 26.10.1999 US 4550867 A, 05.11.1985 US 4316561 A, 23.02.1982 3 75844 4 5. Шток кінематично пов'язаний з консоллю. маніпулятор, своїм корпусом шарнірно пов'язаний Недоліком даного маніпулятора є те, що для з поворотною колоною, а його шток за допомогою забезпечення можливості установки в робоче попальця 14 прикріплений до важеля 5 паралелоложення захисного вогнетривкого стакана, що має грамного механізму. При цьому платформа 1 зависоту, значно перевищуючу відстань між безпечена колесом 15 і має можливість зовнішньою поверхнею днища проміжного ковша і переміщення у напрямі подовжньої осі верхнім торцем кристалізатора, необхідні два кристалізатора 16, встановленого під проміжним незалежні механізми, кожний з яких приводиться в ковшом 17. Точність позиціонування платформи 1 дію окремим силовим циліндром, а це не тільки при зупинці щодо проміжного ковша і підвищує вартість маніпулятора, а і ускладнює кристалізатора забезпечується упором 18. його обслуговування. Причому поворотні рухи Маніпулятор працює таким чином. Залежно від гільзи із стаканом відносно несучої консолі для наявності вільного місця на робочій площадці запереводу захисного вогнетрива з горизонтальним нурний стакан 9, встановлений горизонтально, положенням у вертикальне і його переносні рухи може заводитися в отвір між кристалізатором 16 разом з консоллюз метою підтискання до стакана МНЛЗ і днищем проміжного ковша 17 або з боку дозатора проміжного ковша можуть його торця при переміщенні на колесах 15 платздійснюватися строго по черзі у вказаній форми 1 до упора 18, як показано на фіг. 1, або послідовності, що збільшує загальну тривалість шляхом повороту системи важеля в операцій по заміні вогнетривкого виробу, який горизонтальній площині разом з колоною 2, як повийшов з ладу. казано на фіг. 2. Після виконання позиціонування В основу винаходу поставлена задача, за разанурного стакана 9 з гільзою 8 щодо вертикальхунок забезпечення можливості поєднання них осей кристалізатора 16 випускного каналу відносного і переносного рухів гільзи з занурним проміжного ковша 17, як показано на фіг. 1 в постаканом в порожнини кристалізатора і виконання рожнину силового циліндра 13 подається під їх одним приводом, дозволить спростити надмірним тиском стисле повітря. При цьому шток конструкцію маніпулятора і понизити тривалість циліндра, висуваючись з його робочої порожнини операцій по заміні захисного вогнетривкого вирочерез палець 14 поверне важіль 5, отже і важіль 4 бу, що вийшов з ладу. щодо горизонтального кронштейна 3, жорстко Поставлена задача досягається тим, що в закріпленого на верхній частині поворотної колони маніпуляторі для швидкої зміни занурного стакана 2. Оскільки кронштейн 3, важелі 4, 5, і шарнірно на слябовій МНЛЗ, що містить платформу з повопідвішена на них консоль 6, утворюють паралелоротною колоною, гільзу для утримання стакана, грамний механізм, консоль 6 при цьому скоюватищо має можливість поворотного руху на цапфах ме плоско-паралельні переміщення. Це щодо несучої її консолі, кінематично пов'язаної з переміщення буде переносним для занурного воповоротною колоною, і переносного руху разом з гнетривкого стакана 9, який утримується металеконсоллю, а також силовий циліндр, корпус якого вою гільзою 10, яка на цапфах 7 закріплена з шарнірно сполучений з поворотною колоною, а можливістю відносного повороту на кінці консолі 6. шток кінематично пов'язаний з консоллю, згідно Завдяки тому, що вушко 10 металевої гільзи 8 винаходу консоль шарнірно підвішена за допомозв'язане з вушком 12 колони 2 тягою 11, остання гою важелів на горизонтальному кронштейні, жорпримусить металеву гільзу 8 разом із стаканом 9 стко закріпленому на поворотній колоні і утворює при їх русі разом з консоллю 6 повертатися щодо паралелограмний механізм, а гільза забезпечена неї на цапфах 7 за годинниковою стрілкою. В вушком, за допомогою тяги пов'язаної з вушком на результаті реалізації одночасного переносного і корпусі поворотної колони. відносного рухів металевої гільзи 8 із стаканом 9 На фіг. 1 показано відносне положення останній скоюватиме переміщення в порожнині елементів конструкції маніпулятора в його початкристалізатора 16 по складній траєкторії і в крайковому стані. На фіг. 2 - положення частин ньому положенні буде розташований вертикально маніпулятора і занурного стакана в процесі розлиі притиснутим до нижнього торця стакана-дозатора вання сталі із захистом струменя сталі від вторинпроміжного ковша 17. Для виведення з робочої ного окислення. На фіг. 3 приведений вид зони зношеного стакана 9 необхідно подати стисманіпулятора зверху. ле повітря в іншу робочу порожнину циліндра 13. В Пропонований маніпулятор включає платфорцьому випадку його шток буде втягнутий в порожму 1 зі встановленою на ній поворотною колоною нину циліндра, і примусить переміщатися елемен2, на верхній частині якої жорстко закріплений готи маніпулятора у зворотному напрямі, внаслідок ризонтально розташований кронштейн 3. На дачого стакан 9 займе горизонтальне положення в ному кронштейні за допомогою важелів 4 і 5 отворі між кристалізатором 16 і днищем шарнірно підвішена консоль 6, створююча з ним проміжного ковша 17. Після цього його можна випаралелограмний механізм. На кінці консолі 6 на вести у вільну зону для заміни новим по одному з цапфах 7 з можливістю відносного повороту двох вказаних раніше варіантів. розміщена металева гільза 8, утримуюча занурний Таким чином, пропонований маніпулятор дозвогнетривкий стакан 9. Гільза забезпечена вушком волить здійснити операцію по швидкій зміні занур10, яке за допомогою тяги 11 пов'язана з вушком ного стакана слябової МНЛЗ за наявності лише 12, закріпленим на нижній частині поворотної коодного силового циліндра, що спрощує його лони 2. Силовий циліндр 13, що приводить в дію експлуатацію і знижує вартість. 5 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 75844 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Manipulator for replacement of the immersed container on the slab machine of continuous casting of billets

Автори англійською

Yeron’ko Serhii Petrovych, Smirnov Oleksii Mykolaiovych, Tsuprun Oleksii Yuriiovych, Bilobrov Yurii Mykolaiovych, Sus Yurii Vasyliovych, Tiunov Volodymyr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Манипулятор для замены погружного стакана на слябовой машине непрерывного литья заготовок

Автори російською

Еронько Сергей Петрович, Смирнов Алексей Николаевич, Цупрун Алексей Юрьевич, Билобров Юрий Николаевич, Сусь Юрий Васильевич, Тиунов Владимир Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B22D 41/50

Мітки: стакана, зміни, лиття, машини, заготівок, занурного, маніпулятор, безперервного, слябовій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75844-manipulyator-dlya-zmini-zanurnogo-stakana-na-slyabovijj-mashini-bezperervnogo-littya-zagotivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Маніпулятор для зміни занурного стакана на слябовій машині безперервного лиття заготівок</a>

Подібні патенти