Номер патенту: 75664

Опубліковано: 15.05.2006

Автор: Плав'юк Микола Гнатович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роликові ковзани, кожен з яких містить раму-платформу з рухомою площадкою для закріплення ноги, шестірню приводу роликів ковзана, встановлену на вал, що має опору на коліщатка, які відрізняються тим, що, в раму-платформу (7) вмонтовано горизонтально маховик-шестірню (13) із фіксованою шестірнею (11) і направляючою трубкою для гвинта (15), а на гвинт (6), який контактує з направляючою трубкою (15) і прикріплений знизу до рухомої площадки (1), надіта плаваюча шестірня (10).

Текст

Дивитися

Роликові ковзани, кожен з яких містить рамуплатформу з рухомою площадкою для закріплення ноги, шестірню приводу роликів ковзана, встановлену на вал, що має опору на коліщатка, які відрізняються тим, що, в раму-платформу (7) вмонтовано горизонтально маховик-шестірню (13) із фіксованою шестірнею (11) і направляючою трубкою для гвинта (15), а на гвинт (6), який контактує з направляючою трубкою (15) і прикріплений знизу до рухомої площадки (1), надіта плаваюча шестірня (10). (19) (21) 2003043430 (22) 16.04.2003 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Плав'юк Микола Гнатович (73) Плав'юк Микола Гнатович (56) SU 1309993 A1, 15.05.1987 RU 2079325 C1, 20.05.1997 RU 2060748 C1, 27.05.1996 RU 2033227 C1, 20.04.1995 3 75664 4 З вищесказаного видно очевидну відмінність шестерню (маховик) можна спокійно стояти й пеміж технічними елементами у згаданих винаходах. ресуватися за рахунок його крутильного моменту. Відмінність між ними вказує на те, що "Роликові Даний технічний елемент с задньою частиною раковзани Плав'юка", як і по коефіцієнту корисної дії, ми-платформи, тому задні коліщатка - ведучі. А технічним параметрам, так і з медичної точки зору передня частина рами-платформи встановлена (у є значно вищого рівня ніж аналог. А тому винахід залежності від модифікації) на одному або на двох абсолютно відповідає умовам патентоздатності. коліщатках, які вільно обертаються навколо своєї Ціль винаходу - підвищення ефективності, осі. Установлюючи різної пружності металічні прузручності в користуванні й розширенню асортижини між рухомою площадкою, до якої кріпиться менту даних технічних засобів. А також, щоб взуття, і платформою, можна регулювати фізичне "Роликові ковзани Плав'юка" були доступні кожній навантаження на організм людини. А знявши прулюдині, технічно регулювали фізичне навантаженжини, це навантаження стане мінімальним. Маючи ня на організм, а при необхідності - зняли би його додаткові комплекти різної ваги і різного діаметру до мінімальної величини, методом підбору пружин великий диск-шестерню й інші шестерні, на направляючих, це дало б автоматично коліщатка, різної довжини й товщини гвинти, можливість пересування на досить значні відстані, замінюючи їх, можна також регулювати, як і що дуже важливо при застосуванні їх у туризмі, у фізичне навантаження на людський організм гак і спорті. Щоб можна було регулювати швидкість швидкість руху. Щоб пересуватися на "Роликових їзди, міняючи великий диск-шестерню по вазі й ковзанах Плав'юка" не потрібно їх відривати від діаметру, діаметр шестерень, коліщаток, довжину поверхні. Більше того, можуть бути різні гвинта. А результатом цього має бути задоволенмодифікації, наприклад, роздільні, спаровані ня, - як у фізичному так і в моральному плані, скріплені між собою і керовані рулем, для викорилюдини; масової о використання "Роликових стання окремого виду виключно лише у спорті, а ковзанів Плав'юка" у профілактичних, оздоровчих, іншого - в туризмі і т. п. туристичних і спортивних цілях, як більш Таким чином, головною відмінною ознакою від прогресивної о методу пересування на відміну від аналога є механізм, що діє за принципом дзиґи, аналога. тобто вертикальний гвинт із плаваючою шестерПоставлена ціль досягається тим, що для тонею, направляючою трубкою для гвинта і го, щоб рухатися на "Роликових ковзанах фіксованою шестернею на горизонтальному велиПлав'юка", потрібно натискати па площадку, перекому дискові-шестерні (маховику), вмонтованих у носячи почергово центр маси тіла з однієї ноги на раму-плат форму. Дана ознака ні ким не застосоіншу, яка тисне на гвинт, виготовлений методом вувалася для подібних цілей, а тому задовольняє закручування смужки (стрічки) металу, на якому критерій «новизна», її відсутність у відомих горизонтально встановлено плаваючу шестерню. рішеннях відповідає також критерію «суттєві Гвинт, здійснюючи хід униз, примушує плаваючу відмінності». Ця відмінна ознака створює новий шестерню обертатися навколо своєї осі, зуби якої позитивний ефект: мінімальна затрата фізичної направлені вниз, приходячи в зачеплення з гориенергії людини при пересуванні. Адже їзда зонтально фіксованою шестернею, зуби якої здійснюється за рахунок маси тіла, використовуюнаправлені вверх до зубів плаваючої шестерні. чи великий диск-шестерню (маховик) із крутильТаким чином фіксована шестерня, що закріплена в ним моментом. A також - широке регулювання центрі на великий диск-шестерню, передає рух технічних параметрів. великому дискові-шестерні, яка встановлена на На фігурі № 1 зображені "Роликові ковзани підшипнику також у горизонтальному положенні, і Плав'юка". вид збоку, на фігурі № 2 - механізм остання, у свою чергу, передає рух за годинникоприводу "Роликових ковзанів "Плав'юка", в розрізі. вою стрілкою через зубчате бокове зчеплення Роликові ковзани, кожен з яких містить рамумалій, вертикально розміщеній паралельно руху, платформу - 7 із рухомою площадкою - 1 для шестерні. Яка зафіксована на валу, що закріплення ноги, шестерню зубчасту малу - 14 обертається навколо своєї осі і кріпиться на два приводу роликів ковзана, встановлену па вал -16, підшипники, вмонтованих в платформу. Вал має що має опору на коліщатка - 8. на своїх кінцях закріплені коліщатка, які через терВ раму-платформу - 7 умонтовано горизонтя з поверхнею приводять у рух "Роликові ковзани тально великий диск-шестерню -13 із фіксованою Плав'юка". Переносячи центр маси тіла на іншу шестернею -11 і направляючою трубкою для гвинногу, пружини, що встановлені па направляючих та -15, а на гвинт - б, який контактує з направляюстержнях-фіксаторах, допомагають повернути ручою трубкою - 15 і прикріплений знизу до рухомої хому площадку в початкове положення. При цьому площадки - 1 , надіта плаваюча шестерня -10. плаваюча шестерня виходить із зачеплення з Запропоновані "Роликові ковзани Плав'юка" 4ііксованою і, піднявшись над нею, прокручується мають наступні зовнішні елементи: (фігура № 1) в холосту на гвинті до потрібною моменту. І тільки рухому площадку - 1; направляючі стержні фікса"поти сну ви і и на рухому площадку, яка примутори - 2; ремінці для кріплення черевика - 3; чересить гвинт рухатися вниз, плаваюча шестерня вик - 4; пружини - 5; гвинт - 6; раму-платформу - 7; знову зчепиться своїми зубами за зуби фіксованої коліщатка - 8; гальма - 9. (Фігура № 2) внутрішні шестерні, тут процес передачі руху повториться. елементи, що прикриті обшивкою платформи: Гвинт прийде до нижньої точки опори і, якщо його плаваючу на гвинті шестерню - 10; фіксовану шесне піднімати вверх, плаваюча шестерня буде протерню 11; гнізда для направляючих стержнівскакувати над фіксованою шестернею, і остання фіксаторів - 12; великий диск-шестерню 13; шесбуде її обганяти. Тому розкрутивши великий диск 5 75664 6 терню зубчасту малу - 14; направляючу трубку для влена на два підшипники - 17 і обертається разом гвинта - 15; вал - 16; підшипники - 17. із великим диском-шестернею - 13, який примушує "Роликові ковзани Плав'юка" функціонують нарухатись малу зубчасту шестерню -14, що закриступним чином, переносячи центр маси тіла, нашена на валу - 16, вал - 16 легко обертається на приклад, на праву ногу, здійснюється жим на рудвох підшипниках - 17, які вмонтовані в раму плахому площадку - 1, до якої намертво прикріплені тформи - 7, і передає обертовий рух коліщаткам (два напереді і два ззаду) направляючі стержні8, які, за рахунок тертя в поверхню, рухають "Рофіксатори - 2, а також гвинт 6. Після цього направликовими ковзанами Плав'юка". ляючі стержні-фіксатори 2 рухаються вниз по гнізЩоб загальмувати або стояти на місці потрібдах для направляючих стержнів-фіксаторів 12, но один із "Роликових ковзанів Плав'юка" нахилити рухома площадка 1 тисне па пружини - 5, що вставперед, піднявши задні коліщатка, на позицію гановлені на направляючих стержнях-фіксаторах - 2. льма - 9, що являють собою кусок твердої гуми, її цей час гвинт - 6, цю є знизу рухомої площадки, яка двома болтами закріплена напереді до платяк і направляючі стержні-фіксатори, також рухаформи на всю її ширину. ється вниз до рами-платформи - 7 по направляюОдягати "Роликові ковзани Плав'юка" треба чій трубці для гвинта 15, збуджуючи при цьому наступним чином: тримаючи один із "Роликовий плаваючу шестерню - 10, яка у свою чергу захоковзанів Плав'юка" у руках, так щоб задні коліщатдить у щеплення з фіксованою шестернею ~ 11, ка - 8 були в повітрі, натискаємо ногою, одягаючи що зверху зафіксована на великий диск-шестерню черевик - 4, на рухому площадку - 1, коліщатка - 13, який умонтований у підшипник - 17. Фіксована прокручується в повітрі, після чого вшию тіла фікшестерня - 11 приведе в дію великий дисксуються на поверхні. Одягнувши в такий спосіб шестерню - 13, до якого по центру вниз прикріпле"Роликові ковзани Плав'юка", розпочинається їзда. на направляюча трубка для гвинта - 15, яка поста Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller skates designed by m. plaviuk

Назва патенту російською

Роликовые коньки плавюка

МПК / Мітки

МПК: A63C 17/00

Мітки: ковзани, роликові, плав'юка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75664-rolikovi-kovzani-plavyuka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роликові ковзани плав’юка</a>

Подібні патенти